TIẾNG ANH 7 UNIT 1 A CLOSER LOOK 2

     

Bảng dưới cho thấy rằng công dụng cuộc khảo sát điều tra của Nick về sở thích của người sử dụng học. Đọc bảng và xong bảng report sử dụng thì hiện tại đơn.

Bạn đang xem: Tiếng anh 7 unit 1 a closer look 2


1. Complete the sentences. Use the present simple or future simple khung of the verbs.

(Hoàn thành những câu sau. Thực hiện thì lúc này đơn cùng tương lai 1-1 cho hễ từ.)

*

Hướng dẫn giải:

1. Loves; will not/won’t continue

2. Take

3. Does... Do

4. will enjoy

5. Do... Vì

6. Will... Play

Tạm dịch:

1. Ngọc phù hợp phim hoạt hình, tuy vậy cô ấy nói cô ấy vẫn không liên tiếp sở mê say đó trong tương lai.

2. Họ thường xuyên chụp những hình đẹp.

3. Em trai bạn làm gì lúc đàng hoàng rỗi.

4. Tôi cho là 10 năm tới người ta đã thích có tác dụng vườn.

5. Bạn có đồng đội dục buổi sáng hàng ngày không?

6. Năm tới bạn vẫn chơi cầu lông chứ?

2. The table below shows the resultd of Nick"s survey on his classmates" hobbies. Read the table và complete his report using the present simple

(Bảng bên dưới cho thấy rằng kết quả cuộc khảo sát của Nick về sở thích của chúng ta học. Đọc bảng và ngừng bảng báo cáo sử dụng thì bây giờ đơn.)

*

Hướng dẫn giải:


(1) likes (2) watch (3) don’t love (4) go

(5) enjoy (6) play (7) plays (8) doesn’t lượt thích (9) plays

Tạm dịch:


Báo cáo của Nick

Em vẫn hỏi bạn học về sở thích của họ cùng em bao gồm vài hiệu quả thú vị. Mọi bạn thích xem tv và họ xem nó mỗi ngày. Cha bạn Nam, Sơn, Bình không thích bơi lội lội, mà lại hai bạn gái là Ly với Huệ lại đi tập bơi 3 lần 1 tuần. đa số họ đông đảo thích chơi mong lông. Nam, Sơn, với Huệ chơi mong lông mỗi ngày, với Ly chơi thể thao 4 lần 1 tuần. Chỉ có Bình là không thích mong lông, bạn ấy không khi nào chơi.


3. A. Work in groups. Think of some activities & make a table lượt thích the table in 2. One student in the group asks the other group members about the frequency they vì these activities while another student in the group records the answers.

( tuân theo nhóm. Nghĩ về về vài hoạt động (như là nghe nhạc, nghịch bóng rổ, sở hữu sắm) và làm cho thành một bảng như bảng vào phần 2. Một học viên trong đội hỏi những thành viên trong team về nút độ hay xuyên mà người ta thực hiện nay những vận động này trong khi học sinh khác vào nhóm lưu lại câu trả lời.)

Hướng dẫn giải:

Ask five students: Kha, Minh, Mai, Thu, Hoa

A: bởi vì you listen lớn music every day?

Do you play basketball every day?

 Do you go shopping every day?

 

Boys 

Girls 

 

Kha

Minh

Mai

Thu

Hoa

-Listerning lớn music 

everyday 

everyday 

everyday 

everyday 

everyday 

playing basketball 

3 per week

 

4 per week 

1 per week 

 

 

Going shopping 

 

 

1 per week

1 per week

1 per week

Tạm dịch:

 

Bạn trai

Bạn gái

 

Kha

Minh

Mai

Thu

Hoa

- nghe nhạc

mỗi ngày

mỗi ngày

mỗi ngày

mỗi ngày

mỗi ngày

Chơi láng rổ

3 lần 1 tuần

4 lần 1 tuần

1 lần 1 tuần

 

 

Đi thiết lập sắm

 

 

1 lần 1 tuần

1 lần 1 tuần

1 lần 1 tuần

Hướng dẫn giải:

We asked some classmates about their hobbies and I got some interesting results. Everybody likes listening to lớn music & they listen it every day. The two boys, Kha và Minh, don’t love going shopping, but the three girls. Mai, Thu, Hoa, go shopping once a week. Both two boys enjoy playing basketball. Kha plays basketball 3 times a week. Minh plays basketball 4 times a week. Mai also plays basketball, once a week. Report của chúng tôi.

Tạm dịch:

Chúng tôi sẽ hỏi vài bạn học về sở trường của bọn họ và công ty chúng tôi đã đạt được những công dụng thú vị. Mọi fan thích nghe nhạc cùng họ nghe nó mỗi ngày. Hai bạn trẻ trai Kha với Minh không say mê đi download sắm, nhưng mà ba nữ giới Mai, Thu với Hoa, lại đi buôn bán một lần một tuần. Cả hai bạn trẻ trai thích đùa bóng rổ. Kha chơi bóng rổ bố lần một tuần. Minh đùa bóng tư lần một tuần. Mai củng đùa bóng rổ, một đợt một tuần.

4. Complete the sentences, using the -ing form of the verbs in the box.

(Hoàn thành câu, sử dụng hiệ tượng V-ing của cồn từ vào khung)

*

Hướng dẫn giải:

1. riding

2. Watching

3. Going

4. Talking

5. Playing

6. Eating

7. Walking

Tạm dịch:

1. Tía tôi yêu thích đạp xe đạp đến chỗ làm.

2. Bà bầu tôi không ưa thích xem phim bên trên ti vi. Bà mê say đến rạp chiếu phim giải trí bóng.

3. Tôi thích nói chuyện với bạn bè vào thời gian rảnh.

Xem thêm: Áp Dụng 21 Cách Làm Se Khít Vùng Kín Bằng Mật Ong Hiệu Quả Không

4. Em trai tôi thích nghịch cờ tỉ phú với tôi vào từng buổi tối.

5. Họ ghét nạp năng lượng mì. Chúng ta thích cơm hơn.

6. Bà của người sử dụng có thích đi bộ không?

5. Look at the pictures và write sentences. Use suitable verbs od liking or not liking and the -ing form.

(Nhìn vào bức hình và viết các câu. áp dụng những hễ từ tương thích về thích và không thích, hình thức V-ing.)

*

Hướng dẫn giải:

1. He doesn’t lượt thích eating apple. 

2. They love playing table tennis. 

3. She hates playing the piano. 

4. He enjoys gardening. 

5. She likes dancing. 

Tạm dịch:

1. Anh ấy ko thích nạp năng lượng táo.

2. Bọn họ thích đùa quần vợt.

3. Cô ấy ghét chơi dương cầm.

4. Anh ấy thích có tác dụng vườn.

5. Cô ấy đam mê nhảy.

Xem thêm: Anh Ơi Gió Đông Cận Kề, Anh Lo Thu Xếp Mà Về Bên Em Ơi Gió Đông Cận Kề

6. What does each thành viên in your family lượt thích or not lượt thích doing? Write the sentences.

(Mỗi member trong gia đình bạn thích làm gì hoặc ko thích làm gì? Viết những câu.)