A Closer Look 2 Unit 4 Lớp 7

  -  

Giải A closer look 2 Unit 4 tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày trang 43, 44. 1. Write like, as, or different in the gaps


Grammar

Comparisons: like, different from, (not) as ... As

(So sánh: như là như, khác với, (không)... Như)

1. Write like, as, or different in the gaps trang 43 SGK tiếng Anh 7 kết nối tri thức

(Điền like, as hoặc different vào vị trí trống.)

1. This camera is not as expensive _______I thought at first.

Bạn đang xem: A closer look 2 unit 4 lớp 7

2. Her room is lovely. It is _______a princess"s room.

3. You lượt thích folk songs; I lượt thích pop music. Your taste is _______ from mine.

4. My dad is not always as busy _______my mum.

5. Some of us think that Spiderman 2 is not too_______ from Spiderman 1. 

Lời giải:

1-as

2-like

3-different

4-as

5-different

 

Hướng dẫn dịch:

1. Chiếc máy ảnh này không đắt như mẫu tớ nghĩ về ban đầu

2. Phòng của cô ấy ấy rất rất đáng yêu. Nó như là phòng công chúa vậy

3. Bạn thích mấy bài bác hát dân ca. Tớ phù hợp nhạc pop. Gu music của cậu không giống với của tớ

4. Tía tớ hay không bận bằng chị em tớ

5. Một số trong những người trong công ty chúng tôi nghĩ bạn nhện phần 2 không quá khác phần 1

2. Finish the second sentence in each pair, using like, as... As, or different from trang 43 SGK giờ Anh 7 liên kết tri thức

(Hoàn thành câu thiết bị hai trong mỗi cặp câu, áp dụng like, as... As, hoặc different from.)

1. Rock is very exciting. It is not lượt thích country music.

(Rock là vô cùng thú vị. Nó không giống như nhạc đồng quê.)

=> Rock is very _______ country music.

2. Composer Hoang Long wrote many good songs for children. Composer Pham Tuyen also wrote many good songs for children. 

(Nhạc sĩ Hoàng Long đã viết tương đối nhiều bài hát hay mang lại thiếu nhi. Nhạc sĩ Phạm Tuyên cũng viết những ca khúc hay cho thiếu nhi.)

=> Composer Hoang Long _______ Pham Tuyen, wrote many good songs for children.

3. The Vatican Museum has excellent works of art. The Louvre Museum has excellent works of art too.

(Bảo tàng Vatican bao hàm tác phẩm thẩm mỹ và nghệ thuật đặc sắc. Kho lưu trữ bảo tàng Louvre cũng có thể có những tác phẩm thẩm mỹ xuất sắc.)

=> The Vatican Museum"s works of art are _______ excellent _______ the Louvre Museum"s works of art.

4. A vacation on the beach is relaxing, while a vacation in a big đô thị may not be.

(Một kỳ nghỉ mát trên bãi biển là thư giãn, trong những khi một kỳ du lịch ở một thành phố lớn có thể không.)

=> A vacation on the beach is _______ a vacation in a big city.

5. City life is busy, but country life is peaceful. 

(Cuộc sống thành phố bận rộn, nhưng cuộc sống thường ngày thôn quê yên ổn bình.)

=> City life is not _______ peaceful ________ country life. 

Lời giải: 

1. Rock is very different from country music.

(Nhạc Rock rất khác cùng với nhạc đồng quê.)

2. Composer Hoang Long as Pham Tuyen, wrote many good songs for children.

(Nhạc sĩ Hoàng Long cũng giống như nhạc sĩ Phạm Tuyên, viết nhiều bài xích hát hay mang đến thiếu nhi.)

3. The Vatican Museum"s works of art are as excellent as the Louvre Museum"s works of art.

(Các tác phẩm nghệ thuật và thẩm mỹ của kho lưu trữ bảo tàng Vatican cũng xuất sắc đẹp như các tác phẩm thẩm mỹ của bảo tàng Louvre.)

4. A vacation on the beach is different from a vacation in a big city.

(Một kỳ du lịch trên bãi tắm biển khác với một kỳ nghỉ mát ở một tp lớn.)

5. City life is not as peaceful as country life. 

(Cuộc sống tp không lặng bình bằng cuộc sống nông thôn.)

3. Work in pairs. Compare the two museums: History và Science, using like, as ... As, or different from trang 44 SGK giờ đồng hồ Anh 7 kết nối tri thức

(Làm câu hỏi theo cặp. đối chiếu hai bảo tàng: lịch sử dân tộc và Khoa học, sử dụng like, as... As, hoặc different from.)

 

History (Lịch sử)

Science (Khoa học)

1. Modern (hiện đại)

**

***

2. Friendly (thân thiện)

***

***

3. Safe (an toàn)

***

**

4. Expensive (đắt tiền)

**

**

Example: (Ví dụ)

1. History is not as modern as Science.

Xem thêm: Giải Bài Tập Sinh Học Lớp 6, Câu Hỏi Tự Luyện Sinh Học Lớp 6 Có Hướng Dẫn Giải

Lời giải:

2. History is as friendly as Science

3. Science is not as interesting as History 

4. History is as expensive as Science

Hướng dẫn dịch:

2. Kho lưu trữ bảo tàng Lịch sử thân thiện như kho lưu trữ bảo tàng Khoa học

3. Bảo tàng Khoa học không độc đáo bằng kho lưu trữ bảo tàng Lịch sử

4. Bảo tàng lịch sử hào hùng đắt như bảo tàng Khoa học

4. Rewrite the sentences, using the words given at the beginning trang 44 SGK tiếng Anh 7 kết nối tri thức

(Viết lại các câu, sử dụng các từ đã mang đến ở đầu.)

Example: A play is usually longer than a film. (Vở kịch thưởng dài thêm hơn phim.)

=> A film is usually not as long as a play. (Phim thường không nhiều năm như kịch.)

1. I think kích hoạt films are more interesting than comedies.

(Tôi nghĩ phim hành động thú vị rộng phim hài.)

=> I think comedies are not _________________.

2. Our maths homework is more difficult than our history homework. 

(Bài tập Toán về bên của cửa hàng chúng tôi khó hơn bài xích tập lịch sử về nhà đất của chúng tôi.)

-> Our history homework is not _________________.

3. This year"s music contest is different from last year"s.

(Cuộc thi âm nhạc năm nay khác cùng với năm ngoái.)

=> This year"s music contest is not _________________.

4. The characters in the film are not the same as the ones in the play.

(Nhân vật dụng trong phim không giống với nhân đồ gia dụng trong vở kịch.)

=> The characters in the film are _________________.

5. This picture is brighter than that picture.

(Bức tranh này sáng hơn bức tranh kia.)

=> That picture is not _________________.

Lời giải: 

1. I think comedies are not as interesting as action films.

(Tôi nghĩ về phim hài ko thú vị bởi phim hành động.)

2. Our history homework is not as difficult as maths homework.

(Bài tập về công ty môn lịch sử không cạnh tranh bằng bài xích tập về nhà môn toán.)

3. This year"s music contest is not as same as last year"s.

(Cuộc thi âm nhạc trong năm này không như thể năm ngoái.)

4. The characters in the film are different from the ones in the play.

(Các nhân thứ trong phim không giống với những nhân đồ dùng trong vở kịch.)

5. That picture is not as bright as this picture.

(Hình ảnh đó không sáng bởi hình hình ảnh này.)

5. Work in groups. Look at the two pictures below. Compare them, using like, as ... As, or different from trang 44 SGK giờ Anh 7 kết nối tri thức

(Làm vấn đề theo nhóm. Quan sát vào 2 ảnh dưới đây. So sánh chúng, thực hiện like, as .. As hoặc different from.)

Example: (Ví dụ)

- Picture A is not lượt thích / different from picture B. (Hình A rất khác / khác hình B.)

- Picture A is not as big as picture B. (Hình A ko to bởi hình B.)

*

Lời giải:

- The flower in picture B is not as big as picture A.

(Bông hoa ở bức tranh B ko to bởi bông hoa ở bức tranh A.)

- The fish in picture A is not as big as the fish in picture B.

Xem thêm: Sự Khác Nhau Giữa Sinh Sản Vô Tính Và Hữu Tính Sinh Học 11, Please Wait

(Con cá ở tranh ảnh A không to bằng con cá ở bức ảnh B.)

- The cat’s shirt in picture A is different from the cat’s shirt in picture B.

(Cái áo của chú mèo trong tranh ảnh A khác với cái áo của chú ý mèo trong tranh ảnh B.)