Unit 5

     

Task 3: Work in pairs. Answer these questions, using the cues below. (Làm việc từng đôi. Vấn đáp những thắc mắc này, dùng từ gợi nhắc dưới đây.)


A. READING 

BEFORE YOU READ 

Work in pairs. Look at the illustrations of different parts of a computer system. Match each numbered thành tích with one of the words or phrases in the box.

Bạn đang xem: Unit 5

(Làm câu hỏi từng đôi. Quan sát hình minh họa của những phần không giống nhau của một vật dụng vi tính. Ghép từng phần gồm ghi số với 1 trong, mọi từ hoặc cụm từ trong khung.)


A. Central processing unit (CPU)

B. CD ROMs C. Keyboard

D. Visual display unit (VDU) or computer screen

E.mouse F. Floppy disks

G. Printer H. Speakers


*

Hướng dẫn giải:

1.D 2. E 3.G 4.C

5.A 6.F 7. B 8. H

Tạm dịch:

1. đơn vị chức năng hiển thị trực quan tiền (VDU) hoặc màn hình máy tính

2. Chuột

3. Vật dụng in

4. Bàn phím

5. Bộ phận giải pháp xử lý trung tâm (CPU)

6. đĩa mềm

7. CD ROM

8. Loa

WHILE YOU READ 

Read the passage và then vì chưng the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn và sau đó làm bài xích tập theo sau.)

Click tại trên đây để nghe:

 


Computers have become part of our daily lives. We visit shops, offices, và places of scenic beauty with the help of computers. We pay bills prepared by computers. We read newspapers và magazines which have been produced on computers. We receive letters from và send letters lớn almost every part of the world with the help of computers. And we can even learn foreign languages on computers.


What makes a computer such a miraculous device? Each time you turn it on, with appropriate hardware & software, it is capable of doing almost anything you ask it to. It is a calculating machine which speeds up calculations: it can add, subtract, multiply, and divide with lightning speed and perfect accuracy.

It is an electronic storage device which manages large collections of data. It is a magical typewriter which allows you lớn type và print any kind of document - letters, memos or requests for leave. It is a personal communicator which helps you lớn interact with other computers & with people around the world. & if you lượt thích entertainment, you can relax by playing computer games or listening lớn computer-played music.

Dịch bài:

Máy tính đang trở thành một trong những phần trong đời sống từng ngày của chúng ta. Nhờ gồm máy tính bạn cũng có thể thăm cửa hàng, cơ quan, các danh lam win cảnh. Máy tính làm hóa đơn giao dịch tiền. Chúng ta cũng có thể đọc báo cùng tạp chí xuất phiên bản trên mạng trang bị tính. Bạn cũng có thể nhận và gửi thư đến đa số mọi miền của thế giới nhờ vào sản phẩm tính. Chúng ta thậm chí có thể học nước ngoài ngữ bằng máy tính.

Điều gì đã khiến cho máy tính biến đổi một hình thức kỳ diệu mang đến thế? mỗi lần chúng ta bật máy vi tính có cài đặt phần cứng và phần mềm thích hợp, nó có chức năng thực hiện tại hầu hết bất kể điều gì chúng ta yêu cầu. Nó là một thiết bị tính toán hoàn toàn có thể thực hiện hết sức nhanh những phép tính cộng trừ nhân phân chia với vận tốc ánh sáng và độ chính xác hoàn hảo.

Máy tính là một trong những thiết bị lưu trữ điện tử làm chủ những tập tài liệu lớn. Nó là chiếc máy chữ thần diệu có thể chấp nhận được bạn tiến công máy giỏi in bất kỳ loại văn bản nào - thư từ, bạn dạng ghi ghi nhớ hay đối chọi xin phép nghỉ. Nó là một công ráng giao tiếp cá nhân giúp bạn liên tưởng với các máy tính khác và với đa số người trên khắp nạm giới. Với nếu mình muốn giải trí, bạn cũng có thể thư giãn bằng cách chơi trò chơi điện tử thiết lập trong trang bị hay nghe nhạc được nghịch từ thứ tính.

Xem thêm: 5 Món Ngon Chế Biến Từ Ốc Móng Tay Làm Món Gì Ngon Không Phải Ai Cũng Biết!

Task 1: The words in A appear in the reading passage. Match them with their definition in B.

(Những từ nghỉ ngơi cột A mở ra trong bài xích đọc, ghép chúng với tư tưởng của chúng ở cột B.)

A

B

1. Magical

2. Places of scenic beauty

3. Interact

4. Software

5. Hardware

a. Links or act on each other

b. Programmes performed by the computer

c. In a strange or mysterious way

d. The physical part of the computer system

e. Places where the scenes are interesting and beautiful

Hướng dẫn giải:

1. C 2. E 3. A 4. B 5. D

Tạm dịch:

1. Magical: bằng một cách kì lạ hoặc bí ẩn (nhiệm màu)

2. Places of scenic beauty: những nơi tất cả cảnh đẹp cùng thú vị (thắng cảnh)

3. interact: liên kết hoặc hành vi với nhau (tương tác)

4. Software: chương trình do máy vi tính thực hiện (phần mềm)

5. Hardware: phần đồ lý của khối hệ thống máy tính (phần cứng)

Task 2: Decide which of the three options below is the best title for the passage?

(Quyết định câu nào trong bố câu lựa chọn dưới đó là tiêu đề rất tốt cho đoạn văn?)

A. The Computer - A New Invention

B. The Computer Has Become Part of Our Life

C. What Can the Computer Do?

Hướng dẫn giải:

C . What Can the Computer Do?

Tạm dịch: 

A. Máy tính xách tay - Một phát minh sáng tạo mới

B. Laptop đã trở thành một phần của cuộc sống của chúng ta

C. Vật dụng tính rất có thể làm gì?

Task 3: Work in pairs. Answer these questions, using the cues below.

(Làm bài toán từng đôi. Trả lời những câu hỏi này, dùng từ gợi ý dưới đây.)

1. What can a computer vị to help us in our daily life?

visit, pay, read, receive, send, learn

2. Why is a computer a miraculous device?

capable of a calculating machine, an electronic store, a magical typewriter, a personal communicator, for entertainment

Hướng dẫn giải:

1.What can the Computer vì to help us in our daily life?

⟹ It can help us: visit shops, offices, và places of scenic beauty; pay bills; read newspapers & magazines; receive or send letters lớn friends & even learn foreign languages ...etc...

2.Why is a computer a miraculous device?

⟹ It is a miraculous device because is capable of doing almost anything you ask; it can tốc độ up the calculations. It is an electronic store of data, a magical typewriter and a personal communicator to interact with other computers & with people the world over.

Tạm dịch:

1. Máy tính hoàn toàn có thể làm gì để giúp bọn họ trong cuộc sống hàng ngày?

⟹ Nó hoàn toàn có thể giúp chúng ta: xịt thăm những cửa hàng, công sở và đầy đủ nơi có cảnh đẹp; thanh toán giao dịch hóa đơn; Đọc báo với tạp chí; dấn hoặc giữ hộ thư cho bằng hữu và thậm chí học nước ngoài ngữ, v.v.

2. Tại sao máy tính lại là 1 thiết bị kỳ diệu?

⟹ Đó là 1 trong những thiết bị kỳ diệu vì có khả năng làm phần nhiều mọi thứ chúng ta yêu cầu; nó hoàn toàn có thể tăng tốc độ tính toán. Nó là một trong kho dữ liệu điện tử, một máy tấn công chữ huyền diệu với một fan giao tiếp cá thể để tương tác với các laptop khác và với tất cả người bên trên toàn gắng giới.

 AFTER YOU READ 

Work in pairs. Discuss other uses of the computer in our life.

(Làm vấn đề từng đôi. Thảo luận những biện pháp dùng khác của máy tính trong đời sống từng ngày của bọn chúng ta.)

Hướng dẫn giải:

Besides the above uses, a computer can help us to lớn design in construction; manage the meetings or business affairs from far.

Xem thêm: Bài Khấn Ngày 23 Tháng Chạp 2021 Chuẩn Nhất, Cách Làm Lễ Và Bài Văn Khấn 23 Tháng Chạp

Tạm dịch:

Bên cạnh việc áp dụng ở trên, một sản phẩm tính hoàn toàn có thể giúp họ thiết kế vào xây dựng làm chủ các buổi họp hoặc quá trình kinh doanh tự xa.