UNIT 1

  -  

Bài viết phía dẫn cách học và cách giải bài bác tập của phần reading về công ty đề công việc tương lai, một chủ điểm rất đáng quan trung khu trong chương trình tiếng Anh 11. Hãy thuộc điểm qua những từ vựng, cấu trúc cần nhớ với tham khảo gợi nhắc giải bài bác tập dưới đây.


*

I. Tự vựng:

acquaintance (n)<ə"kweintəns>người quenadmire (v)<əd"maiə>ngưỡng mộaim (n)mục đíchattraction (n)<ə"træk∫n>sự thu hútbenefit (n)<"benifit>lợi íchgive-and-take (n)sự nhường nhịn

II. Cấu tạo cần lưu ý:

be based on (exp)dựa vào

III. Giải đáp giải bài tập

1. Before you read:

Work in pairs.Practise reciting the poem on the next page và discuss the question: “What bởi you think of the friend in the poem?" (Làm vấn đề theo cặp. Thực hành thực tế đọc bài bác thơ làm việc trang tiếp theo sau và bàn thảo câu hỏi: chúng ta nghĩ gì về người các bạn trong bài bác thơ”.)

Bài thơ: You’ve got a friend (Bạn gồm một fan bạn)

When you"re down & troubled

and you need a helping hand,

and nothing, whoa nothing is going right.

Bạn đang xem: Unit 1

Close your eyes và think of me

and soon I will be there

to brighten up even your darkest nights.

You just gọi out my name,

and you know wherever I am

I"ll come running, lớn see you again.

Winter, Spring, Summer, or Fall,

all you got to do is call

and I"ll be there

You"ve got a friend!

Dịch nghĩa:

Khi bạn lo ngại và thất vọng

Bạn nên sự quan tâm

Và chẳng tất cả gì đúng mực cả

Hãy nhắm mắt với nghĩ về tôi

Tôi đã sớm đến bên bạn

Để làm sáng lên màn đêm mờ ám nhất khu vực bạn:

Chi bắt buộc gọi tên tôi

Bạn biết tôi ở chỗ nào mà

Tôi vẫn chạy lại đến bên bạn

Dù là xuân, hạ, thu, đông

Tất cả hầu như ai bạn phải là gọi tên tôi

Thì tôi sẽ chạy đến bên bạn

Vì bạn còn tồn tại một fan bạn.

2. While you read:

Read the passage the bởi the tasks that follow. (Hãy phát âm đoạn văn này cùng làm những bài tập theo sau.)

Dưới đó là nội dung bài xích đọc:

Everyone has a number of acquaintances, but no one has many friends, for true friendship is not common, & there are many people who seem to be incapable of it. For a friendship lớn be close & lasting, both the friends must have some very special qualities.

The first chất lượng is unselfishness. A person who is concerned only with his own interests & feelings cannot be a true friend. Friendship is a two-sided affair; it lives by give-and-take, và no friendship can last lone which is all give on one side và all take on the other.

Constancy is the second quality. Some people bởi not seem to be constant. They take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it and feel the attraction of some new object. Such changeable và uncertain people are incapable of a lifelong friendship.

Loyalty is the third quality. Two friends must be loyal khổng lồ each other, and they must know each other so well that there can be no suspicions between them. We vày not think much of people who readily believe rumours and gossip about their friends. Those who are easily influenced by rumours can never be good friends.

Trust is perhaps the fourth quality. There must be mutual trust between friends, so that each can feel safe when telling the other his or her secrets. There are people who cannot keep a secret, either of their own or of others’. Such people will never keep a friend long.

Xem thêm: Sự Kiện Tri Ân Siêu Sao Liên Quân, Chuỗi Sự Kiện Mừng Sinh Nhật Liên Quân 5 Tuổi

Lastly, there must be a perfect sympathy between friends - sympathy with each other’s aims, likes, joys, sorrows, pursuits and pleasures. Where such mutual sympathy does not exist, friendship is impossible.

Task 1.Fill each blank with a suitable word /phrase.(Điền vào mỗi vị trí trống bằng một từ/ các từ mê say hợp.)

Acquaintance mutual give-and-take loyal to

incapable of unselfish friend suspicious

1. Good friendship should be based on…mutual…….understanding.2.The children seem lớn be……incapable of…..working quietly by themselves.3. He is a(n)……unselfish…..man. He always helps people without thinking of his own benefit.4. A(n) ……accquaintance……is a person one simply knows, and a(n)……friend…….is a person with whom one has a deeper relationship.5. You can"t always insist on your own way - there has to be some……give-and-take……..6. Despite many changes in his life, he remained……loyal to……his working principles.7. He started to get……suspicious…….when she told him that she had been to Britain for many times.

Task 2.Which of the choices A, B, C or D most adequately sums up the ideas of the whole passage?(Lựa lựa chọn nào trongA,B,Choặc D tómtắt thích hợp nhất cácýtưởng của đoạnvăn.)

A. A friend in need is a friend indeedB. Conditions of true friendship (Điều kiện để sở hữu một tình chúng ta chân thật.)C. Features of a good friendD. Friends and acquaintances

-> lựa chọn đáp án: B

Task 3. Answer the questions.(Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is the first quality for true friendship & what does it tell you?(Phẩm chất đầu tiên của tình bạn chân thật là gì cùng nó tất cả thể cho chính mình biết điều gì?)

—> The first quality for true friendship is unselfishness, it tells us (me) that a man who is concerned only with his own interests & feelings cannot be a true friend.

(Phẩm chất thứ nhất của tình bạn sống động là tính không ích kỉ. Nó mang lại ta biết rằng một người chỉ biết cân nhắc lợi ích và cảm xúc của riêng mình không thể là một trong người các bạn thực sự được.)

2. Why are changeable và uncertain people incapable of true friendship?(Tại sao những người hay biến hóa và không kiên cường không thể gồm tình các bạn thật sự?)

—> Changeable và uncertain people are incapable of true friendship because they take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it, & they feel the attraction of some new objects.

(Những tín đồ hay thay đổi và không kiên trì không thể gồm tình bạn thật sự bởi vì họ nhiệt huyết theo xua đuổi một sở thích, cơ mà chẳng bao thọ họ cảm giác chán nó và ban đầu cảm thấy bị lôi kéo bởi một số mục tiêu mới như thế nào đó.)

3. What is the third quality for true friendship & what does it tell you?( Phẩm chất thứ cha của tình bạn chân thật là ai và nó bao gồm thể cho bạn biết điều gì?)

—> The third unique for true friendship is loyalty. It tells us (me) that the two friends must be loyal to lớn each other, and they must know each other so well that there can be no suspicion between them.

(Phẩm chất thứ bố của tình bạn chân thật là lòng trung thành. Nó mang đến ta biết rằng hai người các bạn phải trung thành với chủ với nhau, với họ phải ghi nhận nhau thừa tường tận đến nỗi không có điều gì nghi hoặc giữa họ.)

4. Why must there be a mutual trust between friends?(Tại sao phải bao gồm sự tin yêu lẫn nhau thân hai tín đồ bạn?)

—> There must be a mutual trust between friends because he/ she wants lớn feel safe when telling the other his/ her most intimate secrets.

(Phải bao gồm sự tin cậy lẫn nhau giữa hai fan bạnvìhọ ao ước cảm thấy an toàn khi kể cho tất cả những người kia nghe những bí mật thầm bí mật của mình.)

5. Why can’t people who talk too much keep a friend long?(Tại sao những người dân nhiều chuyện cần yếu kết bạn được bền lâu?)

—> Talkative people can"t keep friendship long because they cannot keep secrets either their own or those of others.

Xem thêm: Điểm Danh Logo Các Hãng Xe Ô Tô Tại Việt Nam, Logo Các Hãng Xe Ô Tô Tại Việt Nam

(Những người nhiều chuyện tất yêu kết chúng ta được bền vững lâu dài vì họ cấp thiết giữ kín đáo chuyện của chính mình hoặc của người khác.}

6. What is the last unique for true friendship and what does it tell you? (Phẩm chất sau cuối của tình bạn chân thật là gì cùng nó gồm thể cho chính mình biết điều gì?)

—> The last unique for true friendship is sympathy. It tells us (me) that lớn be a true friend, you must sympathize with your friend. If there"s no mutual sympathy between friends, there"s no true friendship.

(Phẩm chất ở đầu cuối của tình bạn chân thực là sự cảm thông. Nó cho ta hiểu được để đổi mới một người chúng ta thật sự, chúng ta phải thông cảm với bạn của mình, ở đâu không có sự thông cảm lẫn nhau giữa các bạn bè, thì ở kia sẽ không có tình chúng ta chân thật.)