Listening Unit 4 Lớp 11 Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Chi Tiết

  -  

Tick (✓) the best answer to lớn the questions that suit you. (Đánh vết (✓) câu trả lời tốt nhất có thể cho các câu hỏi tương xứng với bạn.)


Before

BEFORE YOU LISTEN

Tick (✓) the best answer khổng lồ the questions that suit you.

Bạn đang xem: Listening unit 4 lớp 11 giải bài tập sgk tiếng anh chi tiết

(Đánh lốt (✓) câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi phù hợp với bạn.)

*

Listen and repeat

(Nghe cùng lặp lại)

Organisation for Educational Development Spring School

co-operate disadvantaged children fund-raising co-ordinate

Lời giải đưa ra tiết:

1. From time to lớn time

2. Through fun raising activities

3. All the kind of work


Task 1. Listen & fill in the missing information.

(Lắng nghe với điền tin tức còn thiếu.)

1. Spring School is an _____ school in Ho bỏ ra Minh City.

2. Around _____ live & study at the school.

3. About _____ from District 1 regularly attend classes.

4. Organization for Educational Development co-operated with Spring School to lớn set up English classes in _____.

5. The school requires _____ lớn help organise their fund-raisina dinner held annually in _____.

Phương pháp giải:

TAPESCRIPT

Spring School is an informal school. It provides classes khổng lồ disadvantaged children in Ho bỏ ra Minh City. Around 30 streets children live và study at the school và about 250 children with special difficulties from District 1 regularly attend classes.

The Organisation for Educational Development co-operated with Spring School khổng lồ set up English classes in 1998. Dance, theatre, singing and folk music classes were phối up a year later. Children from these classes participate in fund raising performances. They raise money to lớn continue their English & performance Arts classes.

Spring School requires volunteers lớn help organize their fund raising dinner held annually in June. This is an exciting night in which children dance, sing and play music at one of the largest hotels in Ho bỏ ra Minh City. They also need foreign volunteers to liên hệ sponsors và help to lớn expand the school activities. Volunteers are required from February until July khổng lồ help organize these events.

It is hoped that more schools like Spring School will soon be found in other cities in Vietnam.

Dịch bài nghe: 

Spring School là một trong những trường bình dân. Nó cung cấp những lớp học cho trẻ nhỏ tàn tật ở tp Hồ Chí Minh. Khoảng chừng 30 trẻ nhỏ đường phố sống với học tập tại trường và khoảng chừng 250 học viên có hoàn cảnh quan trọng khó khăn từ bỏ quận 1 gia nhập lớp học. 

Tổ chức cải tiến và phát triển giáo dục hợp tác ký kết với Spring School thành lập các lớp giờ Anh vào năm 1998. Các lớp khiêu vũ, kịch, hát và nhạc dân tộc được ra đời một năm sau đó. Trẻ nhỏ ở những lớp này gia nhập vào những chương trình biểu diễn gây quỹ. Họ gây quỹ để thường xuyên các lớp giờ Anh và nghệ thuật. 

Spring School cần những tình nguyện viên giúp tổ chức bữa bữa tối gây quỹ được tổ chức triển khai hàng năm vào thời điểm tháng 6. Đây là một buổi tối thú vị trong số đó trẻ em nhảy múa, hát và nghịch nhạc ở trong những khách sạn mập nhất thành phố Hồ Chí Minh. Họ cũng có nhu cầu các tình nguyện viên nước ngoài để liên lạc với những nhà tài trợ với giúp mở rộng các hoạt động trường học. Những tình nguyện viên được yêu thương cầu từ tháng 2 cho tháng 7 để giúp đỡ tổ chức số đông sự khiếu nại này. 

Hi vọng rằng nhiều trường học như Spring School đang sớm được ra đời ở những tp khác nghỉ ngơi Việt Nam. 

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Spring School is an informal school in Ho chi Minh City.

2. Around 30 streets children live & study at the school.

Xem thêm: Những Lời Chúc Sinh Nhật Chồng Bá Đạo Hay Và Ý Nghĩa

3. About 250 children with special difficulties from District 1 regularly attend classes.

4. Organization for Educational Development co-operated with Spring School to lớn set up English classes in 1998.

5. The school requires volunteers to help organise their fund-raising dinner held annually in June.

Tạm dịch: 

1. Spring School là 1 trong những trường không trọng thể ở thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Khoảng tầm 30 trẻ nhỏ đường phố sống và học tập trên trường. 

3. Khoảng tầm 250 trẻ bao gồm hoàn cảnh đặc trưng khó khăn từ bỏ quận 1 tiếp tục tham gia lớp học. 

4. Tổ chức cách tân và phát triển Giáo dục bắt tay hợp tác với Spring School thành lập lớp giờ Anh năm 1998. 

5. Ngôi trường học lôi kéo những các bạn tình nguyện hỗ trợ tổ chức bữa tối gây quỹ được tổ chức hằng năm hồi tháng 6. 


Task 2

Task 2. Listen again và answer the questions.

(Lắng nghe một đợt tiếp nhữa và vấn đáp các câu hỏi.)

1. What is the aim of Spring School?

2. What classes were mix up in 1999?

3. Why do children participate in fund-raising performances?

4. Where vì children dance, sing và play music?

5. Why are foreign volunteers needed?

Lời giải đưa ra tiết:

1. It provides classes to disadvantaged children in Ho bỏ ra Minh City.

2. Dance, theatre, singing & folk music classes were phối up in 1999.

3. Because they need money to lớn continue their English and Performance Arts classes.

4. They dance, sing và play music at one of the largest hotels in Ho đưa ra Minh City.

5. Because the school needs help to liên hệ sponsors and expand the school activities. 

Tạm dịch: 

1. Mục đích của Spring School là gì?

=> Nó cung cấp những lớp học cho trẻ em tàn tật ở tp Hồ Chí Minh. 

2. Gần như lớp nào được thành lập vào năm 1999?

=> các lớp khiêu vũ, hát, kịch với nhạc dân tộc bản địa được thành lập và hoạt động năm 1999.

3. Vì sao trẻ em tham gia vào những chương trình màn biểu diễn gây quỹ?

=> cũng chính vì chúng phải tiền để liên tiếp các lớp giờ Anh và biểu diễn nghệ thuật. 

4. Trẻ em khiêu vũ, hát và nghịch nhạc ở đâu?

=> bọn chúng khiêu vũ, hát và chơi nhạc ở trong số những khách sạn khủng nhất tp Hồ Chí Minh. 

5. Vì sao cần tình nguyện viên bạn nước ngoài?

=> Tại bởi nhà trường cần liên hệ với các nhà tài trợ và mở rộng hoạt động vui chơi của trường. 


After

AFTER YOU LISTEN

Work in groupsSummarize the story about Spring School, using the given suggestions.

Xem thêm: 8+ Bài Tập Về Cấu Trúc Enough Lớp 8 Có Đáp Án, 8+ Bài Tập Về Cấu Trúc Enough

(Tóm tắt mẩu chuyện về Spring School, bằng phương pháp sử dụng phần lớn lời đề xuất đưa ra.)

• The aim of Spring School

• The number of children who live và study at the school or attend classes

• The activities the children at the school take part in

• The kinds of volunteers that Spring School requires

Lời giải đưa ra tiết:

The aim of Spring School is to provide classes to lớn disadvantaged children in Ho bỏ ra Minh City. Around 30 street children live & study at the school & about 250 children with special difficulties from District 1 attend classes. They take part in fundraising performances. Spring School requires foreign volunteers to tương tác sponsors & help to expand school activities.

Tạm dịch: 

Mục đích của trường học mùa xuân là hỗ trợ lớp học cho trẻ em tàn tật ở thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 30 trẻ em đường phố sống với học tập ở trường và khoảng chừng 250 trẻ nhỏ có thực trạng khó khăn từ bỏ quận 1 tham gia lớp học. Những em tham gia vào các chương trình màn trình diễn gây quỹ. Trường học tập Mùa xuân cần những tình nguyện viên quốc tế để liên hệ với những nhà tài trợ với giúp mở rộng các hoạt động vui chơi của trường.