Unit 7 Lớp 11 Listening

     

1. According to lớn experts, what will the population of the world be by the year 2015?

2. What did the expert say about the population growth rates in some parts of the world?

3. According khổng lồ the expert, what is the reason for a fall in the death rates?

4. According to the expert, what problems does population explosion cause khổng lồ the world, particularly khổng lồ developing countries?

5. How many solutions did the expen offer và what are they?

Hướng dẫn giải:

1. Over 7 billion.

Bạn đang xem: Unit 7 lớp 11 listening

2. He said that the population growth rates in some parts of the world are not the same. The population grows more quickly in some parts of the world than others.

3.The reason for a fall in the death rates is the improvement of public health services và medical care.

4. They are shortage of foods, lack of hospitals and schools, illiteracy, và poor living conditions.

5. The expert offered 4 solutions. They are

- lớn educate people và make them aware of the danger of having more children

- khổng lồ provide safe, inexpensive birth-control methods

- khổng lồ strictly implement a family planning policy

- to exercise strict and fair reward và punishment policies.

Tạm dịch:

1.Theo các chuyên gia, cho năm năm ngoái dân số trái đất là bao nhiêu?

=> rộng 7 tỉ.

Xem thêm: Tác Hại Virus Máy Tính Và Cách Phòng Tránh, Tác Hại Của 10 Loại Virus Máy Tính

2.Chuyên gia nói gì về tỉ lệ cải tiến và phát triển dân số ở một số trong những nơi trên núm giới?

=> Ông nói rằng tỉ lệ lớn mạnh dân số quả đât ở các nơi không giống nhau trên quả đât không kiểu như nhau. Dân số cách tân và phát triển ở một trong những nơi nhanh hơn vị trí khác.

3.Theo siêng gia, bởi sao tỉ lệ thành phần tử vong giảm?

=> tại sao là vày giảm xác suất tử vong là nâng cao dịch vụ mức độ khỏe xã hội và quan tâm y tế.

4.Theo chuyên gia, sự bùng nổ số lượng dân sinh gây ra sự việc gì cho nỗ lực giới, nhất là các nưởc sẽ phát triển?

=> Đó là sự việc thiếu thức ăn, thiếu bệnh viện và ngôi trường học, mù chữ và điều kiện sống nghèo nàn.

5.Chuyên gia đã đưa ra bao nhiêu chiến thuật và những chiến thuật đó là gì?

=> chuyên viên đưa ra 4 giái pháp. Đó là

- giáo dục và đào tạo con fan và khiến cho họ ý thức được mối nguy khốn khi có không ít con hơn

- cung ứng biện pháp điều hành và kiểm soát tỉ lệ sinh an toàn và ko tốn kém

- triển khai nghiêm chế độ kế hoạch hóa gia đình

- triển khai các chế độ thưởng phạt công bằng và nghiêm minh.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Bật Kết Nối Bluetooth Với Tivi Sony Đơn Giản Nhất

After you listen

Listen again. Work in groups. The summarise the main ideas of the passage.

(Nghe lại. Thao tác làm việc theo nhóm. Nắm tắt đại ý của đoạn hội thoại.)

Click tại phía trên để nghe:

Hướng dẫn giải:

Học sinh rất có thể tóm tắt bằng các câu lời các thắc mắc sau:

- How many questions did the interview ask?

- What is the interview about?

- What did the expert say about the population of the world, the causes of population explosion, the problems it causes khổng lồ the world, particularly to developing countries, & the solutions khổng lồ the problems?

Tạm dịch:

- phóng viên đã hỏi bao nhiêu câu hỏi?

- Cuộc phỏng vấn về chiếc gì?

- chuyên viên đã nói gì về dân số thế giới, tại sao bùng nổ dân số, những vấn đề gây nên cho cố kỉnh giới đặc biệt là các nước đã phát triển, và chiến thuật của vụ việc này là gì?