ANH VĂN 10 UNIT 3 LISTENING

     

Phần listening phía dẫn giải pháp làm bài nghe với chủ đề tiểu sử của hồ hết người. Bài viết cung cấp các từ vựng, cấu trúc cần để ý cũng như nhắc nhở giải bài bác tập phần listening vào sách giáo khoa.


*

I. Từ bỏ vựng

Romantic: lãng mạnDiploma: bằng cấpCareer(n): sự nghiệp

II. Kết cấu cần lưu giữ ý

From then on: từ kia trở đi

III. Chỉ dẫn giải bài bác tập

1. Before you listen:

Work in pairs. Answer the following questions.(Làm việc từng đôi. Trả lời các thắc mắc sau đây)

1. Can you name any Olympic champions?

Yes. I know some Olympic champions. They are Nellie Kim, a gymnast from Russia.

2. What would you lượt thích to know about these people?

I ask how he"s practised khổng lồ he an Olympic champion & how many times he’s got this championship.

Bạn đang xem: Anh văn 10 unit 3 listening

Listening và repeat:

Olympic champion: Giải OlympicSport teacher:Giáo viên thể dụcTeacher’s diploma: bởi cấp của giáo viênLove story: Truyện tình yêuRomantic: Lãng mạn

2. While you listen

Tapescript: Dưới đây là nội dung bài bác nghe:

Bob : Congratulations! You are now the Olympic champion.Sally : Thanks. Yes. I"m very happy.Bob : Our readers want to lớn know all about you.Sally : That’s nice! Well, ask me your questions.Bob : First of all, tell me something about yourself.Sally : Well, I was born in 1980. I not a general education at local schools and when I was 15, I joined the Star Sports Club near my home.Bob : Where is your home?Sally : In Manchester.Bob : I see. & do you live alone?Sally : No. I live with my family, my parents and two brothers.Bob : What bởi you lượt thích to bởi vì in your free time?Sally : Well, I don’t have much không lấy phí time, but I like different sports - baseballand swimming, for example, & just sitting at home and reading.Sally : Oh , love stories - lãng mạn books.Bob : & what bởi you want khổng lồ be in the future ?Sally : I want to lớn be a sports teacher. I"m a student at college. I want lớn get my teacher’s diploma.Bob : I see. Now tell me...

Task 1: Listen to the conversation between Bob & Sally.

Xem thêm: Sinh Năm 2000 Là Tuổi Con Gì ? Tuổi Con Gì Hợp Với Mệnh, Tuổi Và Màu Sắc NàoXem thêm: Giấu Yêu Thương Ở Đâu Để Một Sớm Mai Em Không Thể Tìm, Lời Bài Hát (Lyrics): Cứ Thế Rời Xa

Decide whether the staiemenls are true (T) or false (F). (Nghe cuộc đối thoại giữa Bob vù Sally. Ra quyết định những câu nói đúng (T) hay sai (F)).

1. In 1995 Sally joined the Star thể thao Club

T

2. There are five people in her family

T

3. She has a lot of không lấy phí time

T

4.She likes not only thể thao but also reading

F

5. She want to lớn be a writer

F

Task 2: Listen to the conversation again and fill in the blanks. (Nghe lại bài đối thoại với điền những chỗ trống.)

1.Sally got a general education at local school2. She lives in Manchester with her family.3. She likes different sports – basketball & swimming.4. She lượt thích to read books – lãng mạn books5. She wants lớn get her teacher’s diploma

3. After you listen

Work in pairs. Ask and answer questions about Sally. (Làm việc từng đôi. Hói cùng trả lời thắc mắc về Sally)

Gợi ý hội thoại:

You : Hello, Sally. Can I ask you some questions?Sally : OK. No problem. What vày you want to know ?You : vị you mind telling me about your family?Sally : Of course not. My parents have three children - my two brothers and me. My brothers both go khổng lồ work, one is an engineer and the other is a high school teacher.You : When did you start your sports practice?Sally : When I was 15.You : What other sports bởi vì you like playing?Sally : I lượt thích swimming và baseball.You : Whal vày you vị in your không lấy phí time?Sally : I just sit at home and reading.You : What kind of books vày you like reading?Sally : Love stories -I love romatic books.You : Sally, can you tell me what you want lớn be in the future?Sally: I want lớn be a sports teacher. Now, I’m a college student and I want to get my teacher’s diploma.You : Thanks a lot for all the answers.Sally: My pleasure.