Anh Văn 11 Unit 4

  -  
A. READING trang 46 sgk giờ đồng hồ Anh 112. While you read trang 47 sgk giờ đồng hồ Anh 11B. SPEAKING trang 49 sgk giờ đồng hồ Anh 11C. LISTENING trang 51 sgk tiếng Anh 112. While you listen trang 51 sgk giờ đồng hồ Anh 11D. WRITING trang 52 sgk giờ đồng hồ Anh 11E. Language Focus trang 53 sgk giờ Anh 112. Grammar trang 54 sgk giờ Anh 11G. Grammar (Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Unit 4. Volunteer work trang 46 sgk giờ đồng hồ Anh 11 bao gồm đầy đầy đủ nội dung bài học kinh nghiệm kèm câu vấn đáp (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của những câu hỏi, bài tập gồm trong sách giáo khoa giờ anh lớp 11 với 4 kỹ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (speaking) cùng cấu trúc ngữ pháp, từ vựng,.. để giúp đỡ các em học xuất sắc môn giờ Anh lớp 11, luyện thi trung học phổ thông Quốc gia.

Bạn đang xem: Anh văn 11 unit 4


Unit 4. Volunteer work – quá trình tình nguyện

A. READING trang 46 sgk giờ Anh 11

1. Before you read trang 46 sgk tiếng Anh 11

*

Read following saving và explain what it means.

(Đọc câu nói sau cùng giải thích ý nghĩa sâu sắc của nó.)

“If you give me a fish.

I will eat today.

If you teach me lớn fish,

I will eat my whole life long.”

Dịch bài:

“Nếu bạn cho tôi một con cá.

Tôi sẽ ăn uống nó trong hôm nay.


Nếu các bạn dạy tôi cách câu cá .

Tôi sẽ ăn uống cá suốt đời.”

Answer: (Trả lời)

This saying means that we should teach a person how to lớn earn money or produce food rather than give them money or food. In other word, we had better teach them a job than give them money.

Tạm dịch:

Câu thành ngữ này có nghĩa là bọn họ nên dạy dỗ một người phương pháp để kiếm tiền hay phân phối ra thực phẩm hơn là đến họ tiền. Nói giải pháp khác, chúng ta nên dạy học một nghề hơn là mang đến họ tiền.

2. While you read trang 47 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Read the passage and the bởi the tasks the follow.

(Đọc kĩ đoạn văn với làm bài tập sau đó.)


Each nation has many people who voluntarily take care of others. For example, many high school và college students in the United States often spend many hours as volunteers in hospitals, orphanages or homes for the aged. They read books to the people in these places. Sometimes the students just visit them, play games with them or listen to their problems.

Other young volunteers work in the homes of sick or old people. They clean up their houses, bởi their shopping or mow their lawns. For boys who no longer have fathers, there is a voluntary organization called Big Brothers. College students take these boys lớn baseball games & help them khổng lồ get to lớn know things that boys usually learn from their fathers.

Some high school students take part in helping disadvantaged or handicapped children. They give care & comfort to them và help them khổng lồ overcome their difficulties. Young college & university students participate in helping the people who have suffered badly in wars or natural disasters. During summer vacations, they volunteer lớn work in remote or mountainous areas to lớn provide education for children.

Each city has a number of clubs where boys and girls can go to play games. Some of these clubs organise short trips to lớn the mountains, beaches or other places of interest. Most of these clubs use a lot of high school và college students as volunteers because they are young enough khổng lồ understand the problems of younger boys & girls.

Volunteers believe that some of the happiest people in the world are those who help khổng lồ bring happiness lớn others.

Dịch bài:


Mỗi đất nước đều có không ít người tình nguyện chăm lo người khác. Ví dụ như các học viên phổ thông với sinh viên cao đẳng ở Mỹ thường làm cho tình nguyện viên những giờ liền ở căn bệnh viện, trại trẻ em mồ côi tuyệt viện dưỡng lão. Họ phát âm sách cho tất cả những người ở đấy nghe. Thỉnh phảng phất họ mang lại thăm những người dân ấy, chơi các trò chơi và lắng nghe những vấn đề của họ.

Những tình nguyện viên trẻ khác thì đến làm việc ở nhà dành cho những người bệnh hay người già. Họ dọn dẹp và sắp xếp nhà cửa, đi mua sắm hay giảm cỏ. Với những em trại mồ côi phụ vương thì có tổ chức triển khai tình nguyện hotline là “Big brothers – bạn anh trai lớn”. Những sinh viên đại học đưa những em trai đó đi chơi bóng chày và giúp chúng hiểu những vấn đề mà các nhỏ bé trai thường giao lưu và học hỏi ở tía mình.

Một số học sinh trung học gia nhập vào vấn đề giúp những trẻ em khuyết tật hay cơ nhỡ. Họ quan tâm và an ủi các em cùng giúp bọn chúng vượt qua phần đa khó khăn. Sinh viên cao đẳng và đh thì gia nhập vào bài toán giúp nàn nhân chiến tranh hay thiên tai. Xuyên suốt mùa nghỉ ngơi hè, bọn họ tình nguyện thao tác làm việc ở đầy đủ vùng hẻo lánh hay đầy đủ vùng sâu vùng xa để đưa việc học hành đến cho đàn trẻ.

Mỗi thành phố đều sở hữu các câu lạc bộ nơi những em trai, gái đều hoàn toàn có thể đến để đùa trò chơi. Một trong những các câu lạc bộ đó tổ chức những chuyến đi chơi mang lại miền núi, bãi biển hay những thắng cảnh khác. Hầu như các lạc cỗ này dùng các sinh viên làm cho tình nguyện bởi vì họ còn đủ trẻ nhằm hiểu được hầu hết vấn đề của những em trai cùng gái.

Những bạn tình nguyện tin rằng những người mang hạnh phúc đến cho người khác là những người dân hạnh phúc nhất cố gắng giới.

Task 1 trang 48 sgk giờ đồng hồ Anh 11

The word “volunteer” appears in the passage in different parts of speech. Use an appropriate size of the word volunteer khổng lồ complete each of the following sentences.


(Từ “volunteer” mở ra trong một đoạn trong những phần không giống nhau của bài bác phát biểu. áp dụng một hiệ tượng thích hợp của từ “volunteer” để kết thúc mỗi câu sau.)

1. When she retired, she did a lot of………service for the Red Cross.

2. She was not fired. She left the company……………

3. She needs some……………to clean up the kitchen.

4. Last month the company…………..to donate fifty trucks to help the flooded areas.

Answer: (Trả lời)


1. When she retired, she did a lot of voluntary service for the Red Cross.

2. She was not fired. She left the company voluntarily.

3. She needs some volunteers to clean up the kitchen.

4. Last month the company volunteered to lớn donate fifty trucks lớn help the flooded areas.

Tạm dịch:

1. Lúc cô ấy về hưu, cô ấy tham gia nhiều thương mại & dịch vụ tình nguyện cho Hội chữ thập đỏ.

2. Cô ấy không biến thành sa thải. Cô ấy tự nguyện rời ra khỏi công ty.

3. Cô ấy cần một số trong những người tự nguyện để vệ sinh căn bếp.

4. Tháng trước công ty đã tình nguyện quyên góp 50 xe pháo tải để giúp các vùng lũ.

Task 2 trang 48 sgk tiếng Anh 11

Choose the best answer from A, B, C or D for each of the following sentences.

(Chọn câu trả lời tốt nhất có thể từ A, B, C hoặc D cho từng câu sau.)

1. Volunteers usually help those who are sick or old in their homes by…………….

A. Mowing the lawns, doing shopping and cleaning up their houses

B. Cooking, sewing or washing their clothes

C. Telling them stories, & singing and dancing for them

D. Taking them to baseball games

2. Big Brothers is …………..

A. The name of a club

B. A home for children

C. The name of a film

D. An organization for boys who no longer haver fathers

3. Most of the boys’ & girls’ club use many high school and college students as volunteers because they…………..

A. Have a lot of free time

B. Can understand the problems of younger boys anh girls

C. Know how to vị the work

D. Are good at playing game

4. Volunteers believe that…………….

A. In order lớn make others happy, they have khổng lồ be unhappy

B. The happiest people are those who make themselves happy

C. The happiest people are those who are young & healthy

D. Bringing happiness lớn others makes them the happiest people

5. The best title for the passage is……………..

A. Taking Care of Others

B. Voluntary Work in the United States

C. Volunteers: The Happiest People in the World

D. Helping Old và Sick People in the United States

Answer: (Trả lời)

1. A; 2. D; 3. B; 4. D; 5. B

Tạm dịch:

1. Những người dân tình nguyện góp những bệnh dịch và già lúc ở nhà bằng phương pháp …

A. Cắt cỏ, mua sắm, lau dọn nhà

B. Nấu ăn ăn, may vá, giặt quần áo

C. đề cập chuyện đến họ nghe hát và nhảy múa cùng với họ

2. Big Brothers là …

A. Tên của một câu lạc bộ

B. Một ngôi nhà cho trẻ con con

C. Thương hiệu của một cỗ phim

D. Một nhóm chức giành cho những cậu bé xíu không còn bố

3. Hầu hết câu lạc cỗ của phái nam và nàng dùng học sinh trung học với sinh viên như các người tình nguyện chính vì họ …

A. Có khá nhiều thời gian

B. Có thể hiểu vấn đề của không ít cô cậu bé nhỏ trẻ hơn

C. Biết cách làm việc

D. Xuất sắc chơi các trò chơi

4. Những người dân tình nguyện có niềm tin rằng …

A. để làm cho tất cả những người khác hạnh phúc, họ đề xuất không hạnh phúc

B. Những người hạnh phúc độc nhất vô nhị là những người dân tự khiến cho họ hạnh phúc.

C. Những người dân hạnh phúc nhất là những người dân trẻ khỏe.

D. Mang đến hạnh phúc cho những người khác tạo cho họ trở thành những người dân hạnh phúc nhất.

5. Tiêu đều phù hợp nhất cho bài đọc là …

A. Chăm sóc người khác

B. Công việc tình nguyện ngơi nghỉ Mỹ

C. Những người dân tình nguyện: những người hạnh phúc nhất nỗ lực giới

D. Việc trợ giúp người già và người nhỏ xíu ở Mỹ.

Task 3 trang 49 sgk giờ Anh 11

Ask & answer the questions.

(Hỏi và vấn đáp các câu hỏi.)

1. What vì high school and college students usually do as volunteers in hospitals, orphanages or homes for the aged?

2. How vị volunteers help disadvantaged và handicapped children to overcome their difficulties?

3. Where bởi vì students volunteer to work during summer vacations?

Answer: (Trả lời)

1. They usually visit these places. They read books khổng lồ the people there, play games with them or listen to lớn their problems.

2. They give care and comfort to lớn them & help them khổng lồ overcome their difficulties.

3. During summer vacations, they volunteer to work in remote or mountainous areas to provide education for children.

Tạm dịch:

1. Học viên trung học và sinh viên thường làm những gì khi là tình nguyện viên ở dịch viện, trại không cha mẹ hoặc nhà cho những người già? ⇒ họ thường tới các nơi này. Họ phát âm sách mang đến mọi người nghe, chơi game với họ hoặc nghe vấn đề của họ.

2. Những người dân tình nguyện giúp trẻ em tàn tật với khuyết tật vượt qua nặng nề khăn như vậy nào? ⇒ Họ chăm sóc và tạo thành sự dễ chịu và thoải mái và hỗ trợ họ thừa qua cực nhọc khăn.

3. Học viên tình nguyện làm những gì trong suốt các kỳ nghỉ hè? ⇒ trong suốt các kỳ nghỉ hè, chúng ta tình nguyện thao tác ở các vùng núi với vùng sâu vùng xa để giáo dục trẻ em.

3. After you read trang 49 sgk giờ Anh 11

Work in groups. Discuss the question: Why vị people bởi vì volunteer work?

(Làm bài toán theo nhóm. Luận bàn câu hỏi: nguyên nhân người ta làm quá trình tình nguyện?)

– Why bởi vì people vì chưng volunteer work?

– Have you done a volunteer work? What was it?

– Are you going to bởi vì volunteer work when you are students in colleges? Why? Or why not?

Answer: (Trả lời)

One of the more obvious reasons why people volunteer is because they find something they are passionate about & want to vày something good for others. People who volunteer in their community have a personal attachment khổng lồ the area and want khổng lồ make it a better place for themselves & for others. People who have themselves struggled with social issues usually have a certain empathy for those in a similar situation and will often wish khổng lồ help out. Many people who volunteer think that they are very fortunate to lớn live the way they do and want khổng lồ give something back khổng lồ society, as a way of balancing the scales.

Tạm dịch:

– lý do người ta làm việc tình nguyện

– bạn đã khi nào làm vấn đề tình nguyện chưa? Đó là gì?

– bạn có dự định làm các bước tình nguyện khi là sinh viên ở các trường đh hay không? vì sao có/ Hoặc tại sao không?

Một giữa những lý bởi hiển nhiên tốt nhất mà fan ta có tác dụng tình nguyện là bởi vì họ search thấy dòng gì này mà họ đam me và hy vọng làm điều nào đó tốt đẹp cho những người khác. Những người tình nguyện thao tác làm việc cho cộng đồng có mọt quan hệ cá thể với khoanh vùng đó cùng muốn khiến cho nó trở nên xuất sắc hơn mang lại chính bản thân họ và cho những người khác. Những người tự đương đầu với những vấn đề làng hội thông thường sẽ có sự thông cảm tuyệt nhất định với những người rơi vào trường hợp tương tự cùng sẽ hay muốn hỗ trợ họ. Không ít người dân tình nguyện nghĩ về rằng chúng ta thật như mong muốn khi sống theo phong cách mà người ta có nhu cầu và mong cho lại làng hội đồ vật gi đó, như là một cách cân đối quy mô.

B. SPEAKING trang 49 sgk giờ đồng hồ Anh 11

1. Task 1 trang 49 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Work in pairs. Decide which of the following activities are volunteer work.

(Làm câu hỏi theo cặp. đưa ra quyết định của các chuyển động sau trên đây là các bước tình nguyện.)

• Taking part in an excursion

• Helping people in remote or mountainous areas

• Giving care and comfort khổng lồ the poor and the sick

• Participating in an English speaking club

• Providing education for disadvantaged children

• Joining the Green Saturday Movement

Answer: (Trả lời)

1. Helping people in remote or mountainous areas

2. Giving care và comfort to the poor and the sick

3. Providing education for disadvantaged children

4. Joining the Green Saturday Movement

Tạm dịch:

Tham gia chuyến du lịch

Giúp đỡ bạn ở vùng núi xa xôi

Chăm sóc và sinh sản sự thoải mái cho tất cả những người nghèo và tín đồ ốm

Tham gia câu lạc cỗ nói tiếng Anh

Giáo dục trẻ nhỏ tàn tật

Tham gia trào lưu Thứ 7 xanh

2. Task 2 trang 50 sgk giờ Anh 11


Work in pairs. Practise the dialogue and then make similar conversations, using the activities that follow.

(Làm việc theo cặp. Thực hành thực tế đối thoại và sau đó thực hiện tại một cuộc đối thoại tương tự, bằng cách sử dụng các hoạt động tiếp theo.)

A: What kind of volunteer work are you participating in?

B: We’re helping people in mountainous areas.

A: What exactly are you doing?

B: We’re teaching the children to lớn read and write.

A: bởi vì you enjoy the work?

B: Yes, I like helping people.

*

Answer: (Trả lời)

A: What kind of volunteer work are you participating in?

B: We’re helping old or sick people.

A: What exactly are you doing?

B: We’re cleaning up their houses or cooking meals.

A: vì chưng you enjoy the work?

B: Yes, I lượt thích helping people.

Tạm dịch:

A: nhiều người đang tham gia quá trình tình nguyện gì?

B: chúng mình đang trợ giúp người sinh hoạt vùng núi?

A: chính xác là bạn đang có tác dụng gì?

B: bọn chúng mình dạy trẻ nhỏ đọc và viết.

A: các bạn có thích quá trình này không?

B: Có, mình thích giúp sức mọi người.

Những hoạt động vui chơi của bạnCông việc đúng đắn bạn vẫn làm
– trợ giúp người ở vùng núi– giúp sức người già tuyệt bị bệnh– giúp đỡ trẻ em tàn tật giỏi khuyết tật– chăm sóc các yêu thương binh và gia đình của các liệt sĩ– tham gia phân luồng giao thông– Dạy trẻ em đọc và viết– đến họ tiền– chơi game với họ– lắng nghe những sự việc của họ– thu dọn nhà giúp họ– Đi tải hàng– Nấu những bữa ăn– Dẫn họ đến những nơi thú vị– hướng dẫn các phương tiện nghỉ ngơi giao lộ– Giúp người già và trẻ nhỏ qua đường

3. Task 3 trang 50 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Work in groups. Talk about a kind of volunteer work your friends and usually bởi to help people.

(Làm bài toán theo nhóm. Nói đến một kiểu công việc bằng hữu tình nguyện viên của bạn thường làm để giúp mọi người.)

Answer: (Trả lời)

1. We usually take part in helping people in mountainous areas. We teach the children to lớn read & write. We enjoy the work very much because we like helping people.

2. We usually take part in helping disadvantaged or handicapped children. We teach the children to lớn read and write, listen to lớn their problems, play games with them và take them to places of interest.

Tạm dịch:

1. Cửa hàng chúng tôi thường tham gia hỗ trợ người sinh sống miền núi. Chúng tôi dạy trẻ em đọc và viết. Bọn chúng tôt thích quá trình này lắm vì shop chúng tôi thích hỗ trợ mọi người.

2. Shop chúng tôi thường tham gia giúp sức trẻ em tàn tật tốt khuyết tật. Chúng tôi dạy trẻ em đọc với viết, lắng nghe sự việc của chúng, đùa với chùng với dẫn chúng đến các nơi thú vị.

C. LISTENING trang 51 sgk giờ đồng hồ Anh 11

1. Before you listen trang 51 sgk tiếng Anh 11

Tick (✓) the best answer to lớn the questions that suit you.

(Đánh vết (✓) câu trả lời rất tốt cho những câu hỏi phù hợp với bạn.)

*

Answer: (Trả lời)

1. From time to time

2. Through fun raising activities

3. All the kind of work

Tạm dịch:

1. Bạn cung cấp các tổ chức triển khai từ thiện thường xuyên như thế nào?

đều đặn; thỉnh thoảng; ko bao giờ

2. Bí quyết tổ nhất nhằm gây quỹ ủng hộ những tổ chức tự thiện là gì?

thông qua quyên góp; thông qua thuế; thông qua các chuyển động gây quỹ

3. Bạn thích những loại quá trình tình nguyện như thế nào hơn?

giúp đỡ người gia; trợ giúp người nghèo; trợ giúp người ốm

Listen & repeat (Nghe cùng lặp lại)

Organisation for Educational Development Spring School

co-operate disadvantaged children fund-raising co-ordinate

2. While you listen trang 51 sgk tiếng Anh 11

Task 1 trang 51 sgk giờ Anh 11

Listen và fill in the missing information.

(Lắng nghe với điền tin tức còn thiếu.)

1. Spring School is an _____ school in Ho đưa ra Minh City.

2. Around _____ live & study at the school.

3. About _____ from District 1 regularly attend classes.

4. Organization for Educational Development co-operated with Spring School khổng lồ set up English classes in _____.

5. The school requires _____ khổng lồ help organise their fund-raisina dinner held annually in _____.

Answer: (Trả lời)

1. Spring School is an informal school in Ho đưa ra Minh City.

2. Around 30 streets children live và study at the school.

3. About 250 children with special difficulties from District 1 regularly attend classes.

4. Organization for Educational Development co-operated with Spring School to lớn set up English classes in 1998.

5. The school requires volunteers to lớn help organise their fund-raising dinner held annually in June.

Tạm dịch:

1. Spring School là 1 trong trường không trọng thể ở thành phố Hồ Chí Minh.

2. Khoảng tầm 30 trẻ nhỏ đường phố sống và học tập tại trường.

3. Khoảng tầm 250 trẻ bao gồm hoàn cảnh đặc biệt quan trọng khó khăn tự quận 1 thường xuyên tham gia lớp học.

4. Tổ chức trở nên tân tiến Giáo dục hợp tác ký kết với Spring School thành lập và hoạt động lớp tiếng Anh năm 1998.

5. Trường học lôi kéo những bạn tình nguyện giúp sức tổ chức bữa tối gây quỹ được tổ chức hằng năm vào tháng 6.

Audio script: (Bài nghe)

Spring School is an informal school. It provides classes to lớn disadvantaged children in Ho chi Minh City. Around 30 streets children live and study at the school và about 250 children with special difficulties from District 1 regularly attend classes.

The Organisation for Educational Development co-operated with Spring School khổng lồ set up English classes in 1998. Dance, theatre, singing and folk music classes were set up a year later. Children from these classes participate in fund raising performances. They raise money to continue their English and performance Arts classes.

Spring School requires volunteers to lớn help organize their fund raising dinner held annually in June. This is an exciting night in which children dance, sing & play music at one of the largest hotels in Ho chi Minh City. They also need foreign volunteers to contact sponsors & help to lớn expand the school activities. Volunteers are required from February until July khổng lồ help organize these events.

It is hoped that more schools like Spring School will soon be found in other cities in Vietnam.

Dịch bài:

Spring School là 1 trường bình dân. Nó cung cấp những lớp học tập cho trẻ nhỏ tàn tật ở thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng chừng 30 trẻ em đường phố sống và học tập tại trường và khoảng chừng 250 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt quan trọng khó khăn trường đoản cú quận 1 tham gia lớp học.

Tổ chức cải cách và phát triển giáo dục hợp tác ký kết với Spring School thành lập các lớp tiếng Anh vào năm 1998. Các lớp khiêu vũ, kịch, hát và nhạc dân tộc bản địa được thành lập và hoạt động một năm sau đó. Trẻ nhỏ ở các lớp này gia nhập vào các chương trình trình diễn gây quỹ. Họ gây quỹ để thường xuyên các lớp giờ Anh với nghệ thuật.

Spring School cần những tình nguyện viên giúp tổ chức bữa ăn tối gây quỹ được tổ chức hàng năm trong tháng 6. Đây là một trong những buổi tối thú vị trong số ấy trẻ em dancing múa, hát và đùa nhạc ở giữa những khách sạn lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cũng cần những tình nguyện viên quốc tế để liên hệ với các nhà tài trợ cùng giúp mở rộng các vận động trường học. Những tình nguyện viên được yêu thương cầu từ tháng 2 đến tháng 7 sẽ giúp tổ chức gần như sự khiếu nại này.

Hi vọng rằng những trường học tập như Spring School sẽ sớm được thành lập và hoạt động ở những thành phố khác làm việc Việt Nam.

Task 2 trang 51 sgk giờ Anh 11

Listen again and answer the questions. (Lắng nghe một lần nữa và trả lời các câu hỏi.)

1. What is the aim of Spring School?

2. What classes were set up in 1999?

3. Why do children participate in fund-raising performances?

4. Where do children dance, sing & play music?

5. Why are foreign volunteers needed?

Answer: (Trả lời)

1. It provides classes to disadvantaged children in Ho bỏ ra Minh City.

2. Dance, theatre, singing và folk music classes were phối up in 1999.

3. Because they need money to lớn continue their English & Performance Arts classes.

4. They dance, sing & play music at one of the largest hotels in Ho bỏ ra Minh City.

5. Because the school needs help to contact sponsors và expand the school activities.

Tạm dịch:

1. Mục đích của Spring School là gì? ⇒ Nó hỗ trợ những lớp học cho trẻ nhỏ tàn tật ở tp Hồ Chí Minh.

2. Hồ hết lớp như thế nào được thành lập và hoạt động vào năm 1999? ⇒ các lớp khiêu vũ, hát, kịch và nhạc dân tộc được thành lập và hoạt động năm 1999.

3. Nguyên nhân trẻ em thâm nhập vào những chương trình trình diễn gây quỹ? ⇒ bởi vì chúng buộc phải tiền để liên tục các lớp giờ Anh và biểu diễn nghệ thuật.

4. Trẻ nhỏ khiêu vũ, hát và nghịch nhạc sống đâu? ⇒ bọn chúng khiêu vũ, hát và đùa nhạc ở một trong những khách sạn lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh.

5. Tại sao cần tình nguyện viên fan nước ngoài? ⇒ Tại bởi vì nhà trường cần contact với những nhà tài trợ và mở rộng hoạt động của trường.

3. After you listen trang 52 sgk tiếng Anh 11

Work in groups. Summarize the story about Spring School, using the given suggestions.

(Tóm tắt câu chuyện về Spring School, bằng phương pháp sử dụng hầu như lời kiến nghị đưa ra.)

• The aim of Spring School

• The number of children who live and study at the school or attend classes

• The activities the children at the school take part in

• The kinds of volunteers that Spring School requires

Answer: (Trả lời)

The aim of Spring School is to lớn provide classes khổng lồ disadvantaeed children in Ho đưa ra Minh City. Around 30 street children live and study at the school & about 250 children with special difficulties from District 1 attend classes. They take part in fund raising performances. Spring School requires foreign volunteers to liên hệ sponsors & help to lớn expand school activities.

Tạm dịch:

Mục đích của ngôi trường học ngày xuân là cung cấp lớp học tập cho trẻ em tàn tật ở tp Hồ Chí Minh. Khoảng chừng 30 trẻ em đường phố sống và học tập sinh sống trường và khoảng 250 trẻ nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trường đoản cú quận 1 thâm nhập lớp học. Những em tham gia vào những chương trình trình diễn gây quỹ. Trường học Mùa xuân có nhu cầu các tình nguyện viên quốc tế để contact với các nhà tài trợ với giúp mở rộng các buổi giao lưu của trường.

D. WRITING trang 52 sgk giờ đồng hồ Anh 11

1. Task 1 trang 52 sgk tiếng Anh 11

Read the letter & underline the sentences that express ihe following points:

(Đọc lá thư với gạch dưới những câu biểu lộ những điểm sau đây.)

*

1. The opening of the letter

2. The donated amount

3. The way(s) the money is used

4. The way the receipt is issued

5. The aratitude to the donor

6. The closing of the letter

Dịch bức thư:

197 Hill Road, Los Angeles

Ngày 20 tháng 12 năm 2005

Kính thưa Ông/ Bà,

Tôi khôn cùng vui khi nhận được sự cỗ vũ 500 đô la từ công ty của ông/ bà cách đây vài ngày. Số chi phí này sẽ được dùng để làm sửa chữa lại trường học cũ với xây thêm phần đa dãy phòng cho các em học sinh khuyết tật. Công ty chúng tôi chắc chăn đã gửi biên lai sớm nhất có thể có thể.

Tôi mong muốn thể hiện tại lòng biết ơn với việc đóng góp của công ty ông/ bà và hi vọng nhận được rất nhiều sự cung cấp và hợp tác ký kết hơn từ công ty ông bà trong tương lai.

Xem thêm: Thợ Bảo Dưỡng Điều Hòa Xe Đạp Điện Quận Bình Chánh】 Phục Vụ 24/7 【Giá Sinh Viên】

Tôi mong chờ sớm được nghe tin tức từ ông/bà.

Chân thành,

David James

Thư cam kết của chương trình gây quỹ chế tạo trường học

Answer: (Trả lời)

the opening of the letter: Dear Sir or Madam

the donated amount: I am very happy to receive a donation of $500 from your company some days ago.

the way(s) the money is used: the money will help us khổng lồ repair the old school building & build a new block of flats for the handicapped students.

the way the receipt is issued: We will certainly issue a receipt as soon as possible.

the gratitude khổng lồ the donor: I would lượt thích to express our thanks for the donation from your company.

the closing of the letter: I look forward lớn hearing from you soon. Yours faithfully.

e.g: On behalf of Trieu Son high school, I would like to express our thanks for your generous donation of $ 2 000 000. Your contribution makes it possible for us khổng lồ build a new school library.

Tạm dịch:

– bắt đầu bức thư: Kính thưa Ông/ Bà

– số lượng được quyên góp: Tôi vô cùng vui khi nhận thấy sự cỗ vũ 500 đô la từ doanh nghiệp của ông/ bà từ thời điểm cách đó vài ngày.

– tiền được sử dụng như thế nào: Số chi phí này sẽ được dùng để sửa chữa lại trường học cũ với xây thêm đa số dãy phòng cho những em học sinh khuyết tật.

– biên nhận ra gửi đi như vậy nào: chúng tôi chắc chăn sẽ gửi biên lai nhanh nhất có thể có thể.

– thể hiện thái độ của người nhận tài trợ: Tôi mong muốn thể hiện nay lòng biết ơn với việc đóng góp của khách hàng ông/ bà

– xong xuôi thư:

Tôi mong đợi sớm được nghe thông tin từ ông/bà.

Chân thành

2. Task 2 trang 53 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Imagine that you have just received a donation of one million dong from one of the local organizations to build your school library. Use the suggestions in Task 1 khổng lồ write a letter khổng lồ acknowledge the receipt of the donation & express vour gratitude.

(Hãy tưởng tượng chúng ta vừa nhận được một 000 000 đồng từ một trong các tổ chức địa phương để sản xuất thư viện trường học của bạn. áp dụng những lời ý kiến đề nghị trong Task 1 viết một lá thư để chứng thực các hiến tặng kèm và giãi bày lòng hàm ân của bạn.)

Answer: (Trả lời)

Dear Sir/ Madam

I’m very happy khổng lồ have received a donation of one million dong from your organization some days ago. I think the money will help us lớn build our school library. We will certainly issue the receipt as soon as possible we can.

I would lượt thích to express our thanks for the donation from your organization and hope lớn get more assistance và co-operation from yours in the future.

I look forward khổng lồ hearing from you soon.

Yours faithfully,

Hoang Lan

Tạm dịch:

Kính thưa Ông/ Bà,

Tôi khôn xiết vui khi nhận thấy sự ủng hộ 1 triệu đồng từ tổ chức của ông/ bà cách đó vài ngày. Tôi suy nghĩ số chi phí này sẽ giúp công ty chúng tôi xây dựng thư viện trường. Công ty chúng tôi chắc chăn sẽ gửi biên lai sớm nhất có thể.

Tôi mong muốn thể hiện tại lòng biết ơn với sự đóng góp của tổ chức của ông/ bà và hy vọng nhận được nhiều sự hỗ trợ và hợp tác hơn từ doanh nghiệp ông bà trong tương lai.

Tôi mong chờ sớm được nghe tin tức từ ông/bà.

Chân thành,

Hoàng Lan

E. Language Focus trang 53 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Pronunciation: / w / – / j /

Grammar:

Gerund and present participle

Perfect gerund & perfect participle

Tạm dịch:

– phân phát âm: /w/ – /j/

– Ngữ pháp:

+ V-ing và hiện tại phân từ

+ danh cồn từ dứt và phân từ trả thành

1. Pronunciation trang 53 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Listen và repeat. (Nghe và lặp lại)

/w//j/
wewheelyesyears
westwetyellowuse
winewhaleyoungYork

Practise reading aloud these sentences. (Thực hành đọc to hồ hết câu sau)

1. We went for a walk in the woods near the railway.

2. We wore warm clothes và walked quickly to keep warm.

3. At about twelve, we had veal sandwiches & sweet white wine, and we watched TV.

4. Excuse me. Did you use lớn live in York?

5. Did you use to be a tutor at the University?

6. I read about Hugh in the newspaper yesterday.

Tạm dịch:

1. Shop chúng tôi đi cỗ trong vùng rừng núi gần con đường rây tàu hỏa.

2. Shop chúng tôi mặc quần áo ấm và đi nhanh để giữ lại ấm.

3. Lúc khoảng chừng 12 giờ, cửa hàng chúng tôi ăn bánh sandwich thịt bê cùng rượu white ngọt, và chúng tôi xem TV.

4. Xin lỗi. Bạn đã từng sống ở York à?

5. Bạn đã có lần là thầy giáo khi học đại học à?

6. Tôi hiểu về Hugh bên trên báo hôm qua.

2. Grammar trang 54 sgk tiếng Anh 11

Exercise 1 trang 54 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Complete each of the following sentences with an appropriate gerund of the verbs from the box.

(Hoàn thành từng câu sau với cùng 1 danh hễ từ phù hợp của những động từ vào khung.)

spend behave wait park

start bend meet listen

E.g: He found that parking was difficult in that city.

1. I have no objection lớn _____ to your story again.

2. Touch your toes without _____ your knees!

3. You should be ashamed of yourself for _____ so badly.

4. I am looking forward khổng lồ _____ you.

5. You can’t prevent him from _____ his own money.

6. Would you mind _____ for a moment?

7. In spite of _____ late, we arrived in time.

Answer: (Trả lời)

1. Listening2. Bending
3. Behaving4. Meeting
5. Spending6. Waiting7. Starting

Tạm dịch:

Ví dụ: Tôi cảm thấy ở tp này đỗ xe pháo thật khó khăn khăn.

1. Tôi ko phản đối câu hỏi nghe lại mẩu truyện của bạn.

2. Hãy chạm vào đầu ngón chân nhưng mà không khụy gối!

3. Chúng ta nên tự cảm thấy xấu hổ khi hành xử tệ như vậy.

4. Tôi mong mỏi chờ chạm chán bạn.

5. Bạn không thể bức tường ngăn anh ấy tiêu chi phí của chính mình.

6. Bạn có phiền ngóng tôi một ít không?

7. Khoác dù ban đầu muộn, nhưng cửa hàng chúng tôi đến kịp lúc.

Exercise 2 trang 54 sgk giờ Anh 11

Complete each of the following sentences with an appropriate present participle of the verbs from the box.

(Hoàn thành mỗi câu sau với một lúc này phân từ tương thích của những động từ trong khung.)

Lie modernize shop

pass prepare rise

try read bum

E.g: I saw him…………..my house.

⟹ I saw him passing my house.

1. She smelt something _____ & saw smoke _____.

2. If she catches you _____ her diary, she’ll be furious.

3. They found a tree _____ across the road.

4. I’m going _____ this afternoon.

5. He doesn’t spend much time _____ his lessons.

6. They wasted the whole afternoon _____ to lớn repair the bike.

7. They spend a lot of money _____ the house.

Answer: (Trả lời)

1. Burning – rising 2. Reading 3. Lying

4. Shopping 5. Preparing

6. Trying 7. Modernizing

Tạm dịch:

Ví dụ: Tôi thấy được anh ấy đi ngang qua nhà tôi.

1. Tôi ngửi thấy cái nào đấy đang cháy với thấy khói cất cánh lên.

2. Trường hợp cô ấy bắt gặp bạn vẫn đọc nhật cam kết của cô ấy, cô ấy sẽ tương đối tức giận.

3. Bọn họ thấy một chiếc cây ở chắn ngang đường.

4. Chiều nay tôi định đi download sắm.

5. Anh ấy không dành nhiều thời gian sẵn sàng cho bài học.

6. Họ tiêu tốn lãng phí cả buổi chiều cố gắng sửa xe pháo đạp.

7. Họ dành nhiều tiền thay đổi lại ngôi nhà.

Exercise 3 trang 55 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Put the verbs in brackets into the perfect gerund or perfect participle.

(Chia cồn từ vào ngoặc sống dạng danh rượu cồn từ hoàn thành hoặc phân từ trả thành.)

e.g: He was accused of……………(desert) his ship two months ago.

⟹ He was accused of having deserted his ship two months ago.

1. I object to lớn him_______ (make) private calls on the office phone.

2. ______(be) his own quái dị for such a long time, he found it hard lớn accept orders from another.

3. They denied_______ (be) there.

4._______ (tie) one over of the rope to lớn his bed, he threw the other end out of the window.

5._______ (read) the instruction, he snatched up the fire extinguisher.

6. The children admitted_______ (take) the money.

Answer: (Trả lời)

1. I object lớn him having made private calls on the office phone.

2. Having been his own boss khủng for such a long time, he found it hard to lớn accept orders from another.

3. They denied having been there.

4. Having tied one over of the rope to lớn his bed, he threw the other over out of the window.

5. Having read the instruction, he snatched up the fire extinguisher.

6. The children admitted having taken the money.

Tạm dịch:

Ví dụ: Anh ấy bị buộc tội quăng quật rơi con tàu từ thời điểm cách đó 2 tháng.

1. Tôi phản đối bài toán anh ấy dùng điện thoại thông minh văn phòng vào mục đích cá nhân.

2. Đã tự cai quản suốt một thời hạn dài, anh ấy cảm giác thật khó để gật đầu lời sai khiến từ fan khác.

3. Họ khước từ việc sẽ ở đây.

4. Đã cột một đầu dây thừng vào chân giường, anh ấy ném đầu dây thừng còn lại qua cửa ngõ sổ.

5. Đã đọc xong xuôi hướng dẫn, anh ấy lấy cấp tốc bình chữa trị cháy.

6. đàn trẻ quá nhận câu hỏi đã đem tiền.

F. Vocabulary (Phần tự vựng)

TừPhân loạiPhát âmNghĩa
charityn/ˈtʃærəti/lòng chưng ái, nhân đức, từ bỏ thiện
clearv/klɪə(r)/dọn, dọn dẹp
co-operatev/kəʊˈɒpəreɪt/hợp tác, cùng tác, góp đỡ
co-ordinatev/kəʊˈɔːdɪneɪt/phối hợp, xếp đặt
craftn/krɑːft/thủ công
disadvantageda/ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒd/bị thiệt thòi
donationn/dəʊˈneɪʃn/sự đóng góp, dâng hiến
gratituden/ˈɡrætɪtjuːd/sự biết ơn
handicappeda/ˈhændikæpt/tàn tật, bị tật nguyền
issuev/ˈɪʃuː/phát hành
martyr/ˈmɑːtə(r)/n/ˈmɑːtə(r)/liệt sĩ, người hi sinh
minorityn/maɪˈnɒrəti/thiểu số, số ít
mowv/məʊ/cắt xén, xén cỏ
overcomev/ˌəʊvəˈkʌm/chiến thắng
remotea/rɪˈməʊt/xa xôi, hẻo lánh
sufferv/ˈsʌfə(r)/chịu đựng, trải qua
voluntarilyadv/ˈvɒləntrəli/tự nguyện
woundeda/ˈwuːndɪd/bị thương

G. Grammar (Ngữ pháp)

1. Ôn lại danh đụng từ (gerund)

– áp dụng như danh từ

Ví dụ: Reading books is my hobby.

– Theo sau một trong những động từ: admit, appreciate, avoid, consider, continue, delay, deny, discuss, enjoy, forgive, go (physical activities), imagine, involve, keep (= continue), mention, mind, miss, quit, resist, save, stand, suggest, tolerate, dislike, enjoy, hate, like, prefer,…

Ví dụ: Yesterday phái nam invited me to lớn go fishing with him.

– áp dụng trong một số cấu trúc: It’s (no) good + V-ing, it’s not worth + V-ing, There is no point in + V-ing, S + can’t help + V-ing, S + can’t stand + V-ing, have difficulty (in) + V-ing, spend/waste + time/money/… + V-ing, S + look forward khổng lồ + V-ing,…

Ví dụ:

There is no point in persuading her.

I am looking foward lớn hearing news from you.

2. Lúc này phân từ bỏ (present participle)

Hình thức: V-ing

Chức năng:

– Dùng trong số thì tiếp diễn: be + Present participle (V-ing)

Ví dụ:

It is raining now.

We will be studying Math at this time tomorrow.

– cần sử dụng như một tính trường đoản cú (mang nghĩa dữ thế chủ động và thường biểu đạt vật)

Ví dụ:

The film is interesting.

It’s an exciting journey.

– cầm cố cho một mệnh đề:

+ Mệnh đề hòa bình trong câu ghép:

Hai sự kiện xảy ra đồng thời cùng một nhà từ thì 1 trong những hai mệnh đề hoàn toàn có thể được cố kỉnh bằng hiện tại phân từ.

Ví dụ: He washed his motorbike and sang happily. → Washing his motorbike, he lịch sự happily.

Hai sự khiếu nại xảy ra kế tiếp nhau: sự kiện xảy ra trước được cầm cố bằng lúc này phân từ.

Ví dụ: She put on her coat and went out. → Putting on her coat, she went out.

+ Mệnh đề phụ trong câu:

Mệnh đề quan hệ: lúc đại từ quan tiền hệ thống trị từ và mệnh đề quan hệ giới tính là mệnh đề dữ thế chủ động thì được cố bằng lúc này phân từ.

Ví dụ: The girl who lent me this book is my close friend. → The girl lending me this book is my close friend.

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian:

Ví dụ: Since he left school, she has worked in a restaurant. → Leaving school, she has worked in a restaurant.

– Mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do: nhì mệnh đề đề nghị cùng chủ từ

Ví dụ: Because he drove carelessly, he had an accident. → Driving carelessly, he had an accident.

Cấu trúc câu: S + sit/stand/lie/come/run (cụm tự chỉ địa điểm chốn) + present participle.

Ví dụ: He sat on the chair watching TV.

Cấu trúc: There + be + Noun + present participle

Ví dụ: There are many people waiting for the train.

3. Danh rượu cồn từ xong (perfect gerund)

Hình thức: having + V3/-ed

Chức năng: dùng rứa cho vẻ ngoài hiện tại của danh rượu cồn từ khi chúng ta đề cập đến hành động trong quá khứ.

Ví dụ: He was accused of having stealing their money.

4. Phân từ kết thúc (perfect participle)

Hình thức: having + V3/-ed

Chức năng:

– dùng để làm rút ngắn mệnh đề khi hành vi trong mệnh đề đó xẩy ra trước

Ví dụ: He finished all his homework and then he went to bed. → Having finished all his homework, he went lớn bed.

– dùng để làm rút ngắn mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian.

Xem thêm: 2 Bài Văn Thuyết Minh Về Bánh Trưng, Thuyết Minh Bánh Chưng Hay Nhất (24 Mẫu)

Ví dụ: After he had fallen from the horse back, he was taken to hospital và had an operation. → After having fallen from the horse back, he was taken to lớn hospital and had an operation.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đó là nội dung bài học kinh nghiệm kèm câu vấn đáp (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của các câu hỏi, bài xích tập vào Unit 4. Volunteer work trang 46 sgk giờ đồng hồ Anh 11 đầy đủ, gọn gàng và đúng chuẩn nhất. Chúc chúng ta làm bài bác Tiếng Anh tốt!