-  

Ba(HCO3)2 + NaOH → BaCO3 + Na2CO3 + H2O là làm phản ứng trao đổi. Nội dung bài viết này hỗ trợ đầy đủ thông tin về phương trình hóa học sẽ được cân bằng, điều kiện những chất thâm nhập phản ứng, hiện tượng (nếu có), ... Mời chúng ta đón xem:


Phản ứng Ba(HCO3)2 + NaOH → BaCO3 + Na2CO3 + H2O

1. Phương trình phân tử của phản ứng NaOH + Ba(HCO3)2

Ba(HCO3)2+ 2NaOH → BaCO3↓ + Na2CO3+ 2H2O

2. Điều kiện nhằm phản ứng Ba(HCO3)2tác dụng với NaOH xảy ra

Nhiệt độ thường

3. Phương trình ion rút gọn của NaOH + Ba(HCO3)2

Phương trình phân tử

NaOH + Ba(HCO3)2→ BaCO3+ NaHCO3+ H2O

Phương trình ion

Na++ OH−+ Ba2++ 2HCO3−→ BaCO3+ Na++ HCO3−+ H2O

Phương trình ion rút gọn

Ba2++ HCO3−+ OH−→ BaCO3+ H2O

4. Hiện tượng phản ứng xảy ra khi cho Ba(HCO3)2tác dụng cùng với NaOH

Cho hỗn hợp Ba(HCO3)2tác dụng cùng với NaOH sau bội phản ứng xuất hiện thêm kết tủa keo dán giấy trắng

5. Bài xích tập vận dụng

Câu 1.

Bạn đang xem:

Dãy muối tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng là:

A. Na2CO3, Na2SO3, NaCl

B. CaCO3, Na2SO3, BaCl2

C. BaCO3, BaCl2, CaCl2

D. CaCl2, Na2CO3, Cu(NO3)2

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 2. Kim một số loại nào tiếp sau đây vừa chức năng với dung dịch HCl vừa tính năng với NaOH ?

A. Cu

B. Zn

C. Al

D. Ag

Lời giải:

Đáp án: D


Câu 3.Dãy các hợp chất vừa công dụng được với hỗn hợp HCl vừa công dụng với hỗn hợp NaOH là:

A. AlCl3, Al2O3, Al(OH)3

B. Al2O3, Al(OH)3, NaHCO3

C. Zn(OH)2, Al2O3, Na2CO3

D. ZnO, Cu(OH)2, NH4NO3

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 4.

Xem thêm: Sử 10 Bài 19 Lý Thuyết - Soạn Sử 10 Bài 19 Trang 96

Chất như thế nào sau đây là muối trung hòa

A. NaHCO3.

B. Na2HPO3.

Xem thêm: Stt Chúc Mừng Sinh Nhật Chị Gái Ý Nghĩa, Để Tình Chị Em Mãi Bền Lâu

C. NaHSO4.

D. NaH2PO4

Lời giải:

Đáp án: B

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 + H2O

SO2 + H2S → S + H2O

SO2 + NaH → H2S + Na2SO4

SO2 + Br2 + H2O → HBr + H2SO4

SO2 + Cl2 + H2O → HCl + H2SO4


Tham khảo những loạt bài xích Hóa học 12 khác:


1 295 lượt xem
mua về
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

*

ra mắt
link
cơ chế
liên kết
nội dung bài viết mới tuyệt nhất
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
tuyển sinh