-  

Mg(HCO3)2to→"https://tandk.com.vn/ba-hco3-2-nahso4/imager_2_11528_700.jpg>to→to→MgCO3↓"https://tandk.com.vn/ba-hco3-2-nahso4/imager_2_11528_700.jpg>↓↓+ H2O + CO2↑"https://tandk.com.vn/ba-hco3-2-nahso4/imager_2_11528_700.jpg>↑↑

Ba(HCO3)2to→"https://tandk.com.vn/ba-hco3-2-nahso4/imager_2_11528_700.jpg>to→to→BaCO3↓"https://tandk.com.vn/ba-hco3-2-nahso4/imager_2_11528_700.jpg>↓↓+ H2O + CO2↑"https://tandk.com.vn/ba-hco3-2-nahso4/imager_2_11528_700.jpg>↑↑

- mở ra bọt khí => KHCO3

2KHCO3to→"https://tandk.com.vn/ba-hco3-2-nahso4/imager_2_11528_700.jpg>to→to→K2CO3↓"https://tandk.com.vn/ba-hco3-2-nahso4/imager_2_11528_700.jpg>↓↓+ H2O + CO2↑"https://tandk.com.vn/ba-hco3-2-nahso4/imager_2_11528_700.jpg>↑↑

- Ko xẩy ra hiện tượng gì => NaHSO4 hoặc Na2CO3 (nhóm II)

Làn lượt cho các chất ở team I chức năng với team II

Ba(HCO3)2Mg(HCO3)2
NaHSO4↓"https://tandk.com.vn/ba-hco3-2-nahso4/imager_2_11528_700.jpg>↓↓trắng,↑"https://tandk.com.vn/ba-hco3-2-nahso4/imager_2_11528_700.jpg>↑↑↑"https://tandk.com.vn/ba-hco3-2-nahso4/imager_2_11528_700.jpg>↑↑trắng
Na2CO3↓"https://tandk.com.vn/ba-hco3-2-nahso4/imager_2_11528_700.jpg>↓↓trắng↓"https://tandk.com.vn/ba-hco3-2-nahso4/imager_2_11528_700.jpg>↓↓trắng

Ở xem sét vừa tạo kết tủa với khí => hóa học ở đội I là Ba(HCO3)2, hóa học ở team II là NaHSO4

Ba(HCO3)2 + NaHSO4 -> BaSO4↓"https://tandk.com.vn/ba-hco3-2-nahso4/imager_2_11528_700.jpg>↓↓+ CO2↑"https://tandk.com.vn/ba-hco3-2-nahso4/imager_2_11528_700.jpg>↑↑+ H2O + Na2CO3

Bạn vẫn xem:

Hãy góp mọi fan biết câu vấn đáp này cầm nào?

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar5starstarstarstarstar1 voteGửiHủyĐăng nhập nhằm hỏi chi tiếtChưa gồm nhómTrả lời2170

Điểm

43549

Cám ơn

2368
Bạn đang xem:

*Xem thêm:

Mod tandk.com.vn

-Nhiệt phân 5 dung dịch trên:

+Có khí bay ra cùng kết tủa: Mg(HCO3)2 với Ba(HCO3)2+Có khí bay ra: NaHCO3+Không gồm hiện tượng: NaHSO4 và Na2SO4-Cho NaHCO3 vào 2 chất không có hiện tượng,chất nào gồm khí bay ra thì là NaHSO4,chất sót lại là Na2CO3-Cho NaHSO4 vào 2 chất tất cả khí với kết tủa: chất nào mang lại kết tủa cho nên Ba(HCO3)2, chất sót lại là Mg(HCO3)2

Hãy góp mọi bạn biết câu trả lời này cầm cố nào?

star


Xem thêm: Top 15 Bài Nghị Luận Xã Hội Về Lòng Biết Ơn : Dàn Ý Và Những Bài Văn Mẫu Đặc Sắc

*

Sự kiệnĐáp án tìm hiểu thêm cuộc thi Đại sứ văn hoá gọi 2021

Bạn mong hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi

Lý do report vi phạm?