Bài 11 sgk toán 9 tập 2 trang 72

     

Cho hai đường tròn bằng nhau (O) với (O") cắt nhau tại nhì điểm A và B. Kẻ các đường kính AOC, AO"D. Gọi E là giao điểm sản phẩm hai của AC với con đường tròn (O") .a) So sánh những cung nhỏ tuổi BC, BD.b) hội chứng mình rằng B là điểm chủ yếu giữa của cung EBD (tức là vấn đề B phân tách cung EBD thành nhị cung bởi nhau:(oversetfrownBC=oversetfrownBD))

 


Gợi ý:

Sử dụng định lí 1:

- nhị cung đều nhau căng nhì dây bằng nhau

- hai dây đều bằng nhau căng nhị cung bởi nhau

*

a)

Xét con đường tròn (O) có:(OB=OA=OC=RRightarrow OB=dfrac 1 2 OC)

Suy ra ABC là tam giác vuông tại B (tính chất đường trung con đường trong tam giác vuông)

Tương tự, ta cũng có: tam giác ABD vuông trên B.

Bạn đang xem: Bài 11 sgk toán 9 tập 2 trang 72

Xét nhì tam giác ABC vuông trên B với tam giác ABD vuông tại B có:

+) AB chung.

+) AC = AD (đường kính của hai tuyến phố tròn bởi nhau)

Suy ra:(Delta ABC=Delta ABD)(cạnh huyền - cạnh góc vuông)

(Rightarrow BC=BD)(cặp cạnh tương ứng)

Vậy(oversetfrownBC=oversetfrownBD)

b) Để chứngminh B là điểm vị trí trung tâm cung EBD ta triệu chứng minh(oversetfrownBE=oversetfrownBD)

Xét tam giác ADE có:(O"A=O"D=O"ERightarrow O"E=dfrac 1 2 AD)

Nên ADE là tam giác vuông tại E.

Trong tam giác vuông CED có B là trung điểm DC (DB = BC).

Xem thêm: Bài Hát Chú Bộ Đội Đảo Xa, Múa, Karaoke, Lời Bài Hát Chú Bộ Đội Đảo Xa

Nên EB là đường trung tuyến.

Suy ra EB = BD = BC.

Vậy trong mặt đường tròn (O") bao gồm EB = DB nên(oversetfrownBE=oversetfrownBD) hay B là điểm ở trung tâm cung EBD.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Tên Hán Việt Hay Trong Game Tiếng Trung Hay Nhất


Xem video bài giảng và làm thêm bài rèn luyện về bài học kinh nghiệm này ở chỗ này để học giỏi hơn.
Tham khảo lời giải các bài tập bài 2: contact giữa cung cùng dây khác • Giải bài 10 trang 71 – SGK Toán lớp 9 tập 2 a) Vẽ con đường tròn tâm... • Giải bài xích 11 trang 72 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho hai đường tròn... • Giải bài xích 12 trang 72 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang lại tam giác ABC. Bên trên tia... • Giải bài xích 13 trang 72 – SGK Toán lớp 9 tập 2 minh chứng rằng: Trong... • Giải bài 14 trang 72 – SGK Toán lớp 9 tập 2 a) chứng minh rằng...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc tía - Đại số chín •Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số số 1 - Đại số chín •Chương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương trình số 1 hai ẩn - Đại số chín •Chương 3: Góc với mặt đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn - Đại số chín •Chương 4: hình tròn - Hình nón - Hình ước - Hình học 9
bài bác trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán 9
Bài 2: liên hệ giữa cung với dây
• Giải bài 10 trang 71 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 11 trang 72 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 12 trang 72 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài bác 13 trang 72 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài bác 14 trang 72 – SGK Toán lớp 9 tập 2
Giải bài xích tập SGK Toán 9
Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc ba Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông Chương 2. Hàm số hàng đầu Chương 2: Đường tròn Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn Chương 3: Góc với con đường tròn 2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn">Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhì một ẩn Chương 4: hình trụ - Hình nón - Hình mong
Giải bài bác tập SGK Toán 9
Giải bài xích tập SGK Toán 9 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 9 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập những lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài xích tập biên soạn Văn
Giải bài xích tập Môn đồ vật Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12