Bài 121 Trang 100 Sgk Toán 6 Tập 1

     

Đố: Hãy điền những số nguyên thích hợp vào các ô trống trong bảng tiếp sau đây sao mang lại tích của tía số ở bố ô ngay thức thì nhau đều bằng (120)

*Bạn đang xem: Bài 121 trang 100 sgk toán 6 tập 1

Gọi(3) số còn sót lại trong(4) ô thứ nhất lần lượt là(a, , b, , c) như hình dưới:

*

Tích(3) ô trước tiên là:(a.b.6)

Tích(3) ô đồ vật hai là:(b.6.c)

Theo bài, tích(3) số ở tía ô liên tiếp đều bằng(120) nên:

(a.b.6 = b.6.c Rightarrow a = c)

Từ kia ta tìm thấy qui luật: những số ở giải pháp nhau(2) ô đều bởi nhau. Ta điền(6) và(-4) vào bảng, như sau:

*

Vậy số còn lại bằng(-5) vì:((-5).(-4).6 = 120)

*


*

Tham khảo lời giải các bài xích tập bài bác 14: Ôn tập chương II - Lớp 6 khác • Giải bài bác 107 trang 98 - SGK Toán lớp 6 tập 1 bên trên trục số mang đến hai... • Giải bài bác 108 trang 98 - SGK Toán lớp 6 tập 1 mang lại số... • Giải bài bác 109 trang 98 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Dưới đó là tên, năm... • Giải bài xích 110 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 trong các câu sau đây,... • Giải bài xích 111 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính các tổng sau:(a) ,,... • Giải bài bác 112 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đố vui: các bạn Điệp đã... • Giải bài bác 113 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đố: Hãy điền các... • Giải bài 114 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Liệt kê cùng tính tổng... • Giải bài bác 115 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tìm(a in... • Giải bài bác 116 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính:(a) ,, (-4).(-5)... • Giải bài 117 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính:(a) ,, (-7)^3.2^4 ,... • Giải bài 118 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 tra cứu số... • Giải bài xích 119 trang 100 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính bởi hai cách:(a) ,,... • Giải bài bác 120 trang 100 - SGK Toán lớp 6 tập 1 cho hai tập hợp:(A... • Giải bài xích 121 trang 100 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đố: Hãy điền những số...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học


Xem thêm: Cách Hỏi Ngày Sinh Bằng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất, Cách Hỏi Ngày Sinh Nhật Bằng Tiếng Anh

bài bác trước bài xích sau
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Bài 14: Ôn tập chương II - Lớp 6
• Giải bài 107 trang 98 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 108 trang 98 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 109 trang 98 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 110 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 111 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 112 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 113 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 114 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 115 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 116 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 117 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 118 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 119 trang 100 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 120 trang 100 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 121 trang 100 - SGK Toán lớp 6 tập 1


Xem thêm: Top 7+ Các Hãng Xe Ô To Đắt Nhất Thế Giới

Chương 1: Ôn tập và vấp ngã túc về số tự nhiên và thoải mái Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số