Bài 15 sgk toán 9 tập 1 trang 51

     

a) Vẽ đồ dùng thị của các hàm số(y=2x;y=2x+5;y=-dfrac23x)và(y=-dfrac23x+5 )

trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) tư đường trực tiếp trên giảm nhau chế tác thành tứ giác OABC (O là nơi bắt đầu tọa độ). Tứ giác OABC liệu có phải là hình bình hành không? do sao ?
Bạn đang xem: Bài 15 sgk toán 9 tập 1 trang 51

Đồ thị của hàm số (y=-dfrac23x+5 )là một mặt đường thẳng trải qua hai điểm có tọa độ((0;5)) với ((3;3)).
*Xem thêm: Cách Làm Bài Văn Nghị Luận Là Gì Lớp 7, Bài Văn Nghị Luận Thường Có Bố Cục Như Thế Nào

Vì đường thẳng(y=2x) song song với con đường thẳng(y=2x+5) và mặt đường thẳng(y=-dfrac23x) song song với đường thẳng(y=-dfrac23x+5) phải tứ giác
Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài bác 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0) khác • Giải bài bác 15 trang 51 – SGK Toán lớp 9 tập 1 a) Vẽ vật thị của... • Giải bài 16 trang 51 – SGK Toán lớp 9 tập 1 a) Vẽ đồ gia dụng thị của... • Giải bài bác 17 trang 51 – SGK Toán lớp 9 tập 1 a) Vẽ đồ gia dụng thị của... • Giải bài 18 trang 52 – SGK Toán lớp 9 tập 1 a) Biết rằng... • Giải bài 19 trang 52 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Đồ thị của hàm...


Xem thêm: Cách Cài Ứng Dụng Ngoài Cho Smart Tv Samsung, Cách Tải Và, Cài Ứng Dụng Ngoài Cho Smart Tv Samsung

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc ba - Đại số 9 •Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số bậc nhất - Đại số 9 •Chương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương trình số 1 hai ẩn - Đại số 9 •Chương 3: Góc với con đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn - Đại số cửu •Chương 4: hình trụ - Hình nón - Hình cầu - Hình học 9