Bài 24 trang 72 sgk toán 8 tập 2

  -  

Khái niệm hai tam giác đồng dạng: giải bài 23 trang 71; bài 24, 25, 26, 27, 28 trang 72 SGK Toán 8 tập 2. 

Bài 23. Trong hai mệnh đề sau, mệnh đề làm sao đúng? Mệnh đề như thế nào sai?

a) hai Δ bằng nhau thì đồng dạng với nhau.

Bạn đang xem: Bài 24 trang 72 sgk toán 8 tập 2

b) nhị Δ đồng-dạng cùng nhau thì bằng nhau

Đáp án: a) a là mệnh đề đúng.

b) b là mệnh đề sai

Bài 24 trang 72. ∆A’B’C’ ∽ ∆A”B”C” theo tỉ số đồng dạng K1, ∆A”B”C” ∽∆ ABC theo tỉ số đồng dạng k2. Hỏi ΔA’B’C’ đồng dạng cùng với ΔABC theo tỉ số nào?

Giải: ∆A’B’C’ ∽ ∆A”B”C” theo tỉ số đồng dạng K1 = A’B’ / A”B”

∆A”B”C” ∽∆ ABC theo tỉ số đồng dạng k2 = A”B”/AB

Theo tính chất 3 thì ∆A’B’C’ ∽ ∆ABC.

vậy K= K1.k2

Bài 25. Cho ΔABC. Hãy vẽ một tam giác đồng dạng với ΔABC theo tỉ số 1/2.

Giải: Lấy trung điểm M của AB, N là trung điểm của AC => MN là mặt đường trung bình của ΔABC.

=> MN // BC.


Quảng cáo - Advertisements


=> ∆ AMN ∽ ∆ABC theo tỉ số K = 1/2.

Bài 26. Cho Δ ABC vẽ ΔA’B’C’ đồng dạng với ΔABC theo tỉ số đồng dạng là K = 2/3.

Trên cạnh AB mang điểm M làm sao cho AM= 2/3 AB.

Từ m kẻ đường tuy vậy song cùng với AB cắt AC tại N.

Ta có ∆AMN ∽ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng K= 2/3

Dựng ∆A’B’C’ = ∆AMN(theo trường đúng theo cạnh cạnh cạnh)

Bài 27 – Toán 8 tập 2. Từ M trực thuộc cạnh AB của ΔABC với AM= 50% MB. Kẻ những tia song song với AC, BC. Chúng cắt BC và AC lần lượt tại L với N.

Xem thêm: Nơi Bán Loa Tháp Samsung Mx-T40, Nơi Bán Loa Tháp Samsung Mx

a) Nêu toàn bộ các cặp tam giác đồng-dạng.


b) Đối với mỗi cặp Δ đồng-dạng, hãy viết những cặp góc cân nhau và tỉ số đồng dạng tương ứng.

a) MN // BC => ∆AMN ∽ ∆ABC

ML // AC => ∆MBL ∽ ∆ABC

và ∆AMN ∽ ∆MLB

b) 

Từ tác dụng câu a ta có:ΔAMN ∽ ΔABC⇒ góc M1 = góc B; ∠N1 = ∠C; ∠A chungTỉ số đồng dạng:

ΔMBL ∽ ΔABC ⇒ góc ∠M2 = ∠A; ∠L1 = ∠C; ∠B chungTỉ số đồng dạng:

ΔAMN ∽ ΔMBL ⇒ ∠A = ∠M2; ∠M1 = ∠B; ∠N1 = ∠L1Tỉ số đồng dạng:

Bài 28.∆A’B’C’ ∽ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng K= 3/5.

a) Tính tỉ số chu vi của hai Δ sẽ cho.

b) cho thấy thêm chu vi của nhì Δ trên là 40dm, tính chu vi của từng tam giác.

Giải: a) ∆A’B’C’ ∽ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng K= 3/5

Áp dụng đặc thù của hàng tỉ số bằng nhau.

vậy tỉ số chu vi của ∆A’B’C’ và ∆ABC là 3/5.

b) 

=> CABC = 100 dmCA’B’C’  = 60 dm


Bài trướcGiải bài 15,16,17 ,18,19, 20,21,22 trang 67,68 SGK Toán 8 tập 2: đặc điểm đường phân giác của tam giác
Bài tiếp theoBài 29,30,31 trang 74,75 Toán lớp 8 tập 2: Trường thích hợp đồng dạng trang bị nhất
chủ đề:

Quảng cáo - Advertisements


giải bài bác tập vào sách Toán 8 tập 1 đầy đủ
Giải bài tập Toán 8 Tập 2: chương 3, chương 4 Đại số với Hình học
Kiểm tra chương 3 Hình học tập lớp 8: Tam giác đồng dạng
Bài 73,74,75 ,76,77,78 trang 105,106 Toán 8 tập 1: Hình thoi
Bài 70,71,72 trang 103 Toán 8 tập 1: luyện tập đường thẳng // với một đường thẳng cho trước
Bài 67,68,69 trang 102,103 Toán 8 tập 1: Đường thẳng tuy vậy song cùng với một đường thẳng mang đến trước
bài bác tập SGK 8
Sách bài bác tập 8
Đề thi - khám nghiệm 8
Đang quan tiền tâm
*

Kiểm tra cuối kì 2 môn Hóa lớp 8 – Vĩnh Tường:Cho 5,4 gam bột Nhôm tính năng vừa đủ với 400ml dungdịch HCl
*

Bộ 3 đề thi học kì 2 toán lớp 8 tốt nhất gồm đáp án xem ngay tại đây
*

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Ngữ Văn trường trung học cơ sở Trần Phúc 2020: Nêu suy nghĩ về câu tục ngữ: “Học đi...
*
thi kì 2 môn Toán lớp 8: Cho hình vuông ABCD cạnh a. Call I là một điểm nằm giữa B và C. Tia AI với DC cắt nhau tại K. Kẻ con đường thẳng qua A, vuông góc cùng với AI. Đường trực tiếp này cắt đường thẳng DC trên L. Chứng tỏ rằng: Tam giác DLA đồng dạng với tam giác ALK"/>
thi kì 2 môn Toán lớp 8: Cho hình vuông ABCD cạnh a. điện thoại tư vấn I là 1 điểm ở giữa...

Xem thêm: Bài 1: Phương Trình Tuyến Tính Cấp 1 Thuần Nhất (Trường Hợp Nghiệm Phức)


*

Bài thi toán lớp 8 kì 2 ngôi trường Lê tự khắc Cẩn: chứng tỏ tam giác đồng dạng
tandk.com.vn - website chăm về đề thi, soát sổ và giải bài bác tập tự lớp 1 tới trường 12. Website với sản phẩm triệu lượt truy vấn mỗi tháng, với đối tượng người sử dụng là học sinh, cô giáo và bố mẹ trên cả nước.
XEM THEO LỚP
Giải bài xích tập SGK bắt đầu 2,6