Bài 27 Trang 79 Sgk Toán 9 Tập 2

     

Cho mặt đường tròn chổ chính giữa O, 2 lần bán kính AB. Mang điểm p khác A cùng B trên tuyến đường tròn. Call T là giao điểm của AP cùng với tiếp tuyến đường tại B của con đường tròn. Chứng minh

(widehatAPO=widehatPBT)
Bạn đang xem: Bài 27 trang 79 sgk toán 9 tập 2

Hướng dẫn:

Sử dụng hệ quả: "Trong một con đường tròn, góc nội tiếp cùng dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau"

*

Xét tam giác OPA có(OP=OA) nên OPA cân tại O

(Rightarrow widehatOPA=widehatOAP )

Mà(widehatOAP) là góc nội tiếp chắn cung(oversetfrownPmB) và( widehatPBT) là góc tạo vị tia tiếp con đường và dây cung thuộc chắn cung(oversetfrownPmB)

Nên(widehatPBT=widehatOAP)

Do đó,(widehatAPO=widehatPBT )

 

 
Xem thêm: Thời Điểm De Thụ Thai Nhất Trong Ngày Nào Để Có Thai? Đọc Ngay! Marrybaby

Tham khảo lời giải các bài tập bài 4: Góc tạo vị tia tiếp con đường và dây cung khác • Giải bài bác 27 trang 79 – SGK Toán lớp 9 tập 2 đến đường tròn trọng tâm O,... • Giải bài bác 28 trang 79 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho hai đường tròn (O)... • Giải bài bác 29 trang 79 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho hai tuyến đường tròn... • Giải bài xích 30 trang 79 – SGK Toán lớp 9 tập 2 chứng minh định lí... • Giải bài bác 31 trang 79 – SGK Toán lớp 9 tập 2 cho đường tròn (O; R)... • Giải bài xích 32 trang 80 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang đến đường tròn trung ương O... • Giải bài bác 33 trang 80 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang lại A, B, C là ba điểm... • Giải bài 34 trang 80 – SGK Toán lớp 9 tập 2 đến đường tròn (O) và... • Giải bài xích 35 trang 80 – SGK Toán lớp 9 tập 2 bên trên bờ biển tất cả một...


Xem thêm: Cách Tính Chu Vi Hình Chữ Nhật Lớp 3, Chu Vi Hình Chữ Nhật: Công Thức Và Bài Tập

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc cha - Đại số chín •Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số hàng đầu - Đại số cửu •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Đại số cửu •Chương 3: Góc với đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhì một ẩn - Đại số 9 •Chương 4: hình tròn - Hình nón - Hình mong - Hình học tập 9