Bài 34 trang 77 sgk toán 8 tập 2

     

Dựng tam giác(ABC,) biết(widehatA = 60^o,) tỉ số(dfracABAC = dfrac45) và mặt đường cao(AH = 6cm.)
Bạn đang xem: Bài 34 trang 77 sgk toán 8 tập 2

*

+ Dựng(widehatxAy = 60^o.) mang trên cạnh(Ax) điểm(B") sao cho(AB" = 4cm) với trên cạnh(Ay) mang điểm(C") sao cho(AC" = 5cm.) Ta xác minh được(ΔAB"C".)
+ Dựng mặt đường cao(AH") của(ΔAB"C",) kéo dài(AH") cùng lấy trên(AH") một điểm(H) sao cho(AH = 6cm.) từ điểm(H) kẻ(BC // B"C") với(B in Ax; , C in Ay.)


Xem thêm: Cách Tăng Nội Tiết Tố Nữ Bằng Cách Nào, Cách Nào Giúp Duy Trì Nội Tiết Tố Nữ

b) hội chứng minh:Theo bí quyết dựng ta có(widehatA = 60^o)Lại có:(B"C" // BC)( Rightarrow ΔAB"C" acksim ΔABC)(Rightarrow dfracABAC = dfracAB"AC" = dfrac45) và theo cách dựng(AH = 6cm.)
*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai khác • Giải bài 32 trang 77 – SGK Toán lớp 8 tập 2 trên một cạnh của... • Giải bài 33 trang 77 – SGK Toán lớp 8 tập 2 chứng minh rằng nếu tam... • Giải bài bác 34 trang 77 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Dựng tam...


Xem thêm: Nhịp Mạch Bình Thường Là Bao Nhiêu, Theo Dõi Mạch

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần đa - Hình học 8