Bài 38 trang 91 sgk toán 6 tập 2

     

Tóm tắt kỹ năng và kiến thức và giải bài xích 38 trang 91; bài bác 39,40,41 trang 92; bài 42 trang 93 SGK Toán 6 tập 2: Đường tròn

1. Đường tròn vai trung phong O, bán kính R là hình trụ gồm những điểm biện pháp O một khoảng tầm bằng R kí hiệu (O;R).

Bạn đang xem: Bài 38 trang 91 sgk toán 6 tập 2

2. Hình tròn trụ gồm những điểm nằm ở đường-tròn và những điểm nằm ở đường-tròn đó.

3. Hai điểm C,D của một đườngtròn chia đườngtròn thành nhì cung. Đoạn thẳng nối nhị mút của một cung là dây cung.

Dây cung trải qua tâm là đường kính.

Trong hình bên, đoạn thẳng CD điện thoại tư vấn là dây cung; đoạn AB hotline là con đường kính

Đáp án và hướng dẫn giải bài bác tập trong sách giáo khoa trang 91,92,93 SGK Toán 6 tập 2

Bài 38. Trong hình 48, ta bao gồm hai đườngtròn(O;2cm) và (A;2cm) cắt nhau trên C,D. Điểm A nằm trong đườngtròn trung tâm O.

a) Vẽ con đường tròn tâm C, bán kính 2cm.

b) vì chưng sao đường tròn(C;2cm) trải qua O,A?

a) xem hình bên Vẽ đường tròn (C; 2 cm)

b) bởi vì C (O; 2cm) => OC = 2 cm=> O (C; 2cm)Vì C (A; 2cm) => CA = 2 cm=> A (C; 2cm)Vậy con đường tròn (C; 2cm) trải qua O, A


Quảng cáo


Bài 39 trang 92. Trên hình 49, ta có hai tuyến phố tròn (A;2cm) và (B;2cm) giảm nhau tại C,D, AB=4cm. Đường tròn trung ương A,B lần lượt giảm đoạn trực tiếp AB tại K,I.

a) Tính CA, CB,DA,DB.

b) I liệu có phải là trung điểm của đoạn trực tiếp AB không?

c) Tính IK.

*

*

a) CA=3cm; DA= 3cm; CB= 2cm; DB= 2cm


Quảng cáo


b) Điểm I nằm giữa A cùng B nên

AI+ IB= AB= 4cm.

Mặt khác, IB= 2cm

Nên AI= 4 – 2 =2cm.

Xem thêm:

Vậy AI=IB(=2cm) suy ra I là trung điểm của AB.

c) Điểm I nằm trong lòng A cùng K nên

AI+ IK= AK,

Suy ra IK=AK-AI= 3-2 =1 cm.

Bài 40. Với compa, hãy so sánh các đoạn thẳng trong hình 50 rồi đánh và một dấu cho các đoạn thẳng bởi nhau.

Kết trái so sánh: LM

Bài 41. Đố: coi hình 51. So sánh AB+BC+AC cùng với OM bởi mắt rồi kiểm tra bằng dụng cụ.

Trên tia OM kể từ O ta đặt liên tiếp ba đoạn thẳng bao gồm độ dài lần lượt bởi AB,BC,CA. Ta thấy điểm cuối trùng với M.

Vậy AB + BC + CA= OM.

Bài 42 trang 93 Toán 6 (hình) tập 2. Vẽ lại những hình sau(đúng kích cỡ như hình vẫn cho)

Hình 52

Đáp án: a) trước nhất vẽ con đường tròn nửa đường kính 1.2 cm rồi vẽ con đường kình. Trên nhị nửa khía cạnh phẳng bờ đối nhau là đường kính vẽ nhì nửa đường tròn có 2 lần bán kính lần lượt là đoạn nối trọng điểm tới một đầu của đường kính vừa vẽ. ở đầu cuối tô màu như hình vẽ.

b) Trước hết, vẽ hình vuông. Lấy giao điểm của hai đường chéo cánh làm trung tâm vẽ 5 đườngtròn có bán kính lần lượt bằng bán kính của 5 đườngtròn đã cho.

c) thứ nhất vẽ đường-tròn ở ở vị trí chính giữa có phân phối kình R. Vẽ một đườngtròn phụ trùng với vai trung phong đường-tròn vừa vẽ, bán kính 2 R. Trên đường-tròn phụ, vẽ liên tục 6 dây, từng dây có độ dài 2R .Sau đó vẽ sáu đườngtròn có tâm là mút của từng dây.

Xem thêm:

d) Vẽ đườngtròn nửa đường kính R bằng cung cấp kình của đườngtròn ở chính giữa. Vẽ liên tục sáu dây, mỗi dây khá dài R. Vẽ sáu nửa đường-tròn ra phía ngoại trừ của đường-tròn vừa vẽ từng nửa đường-tròn có 2 lần bán kính là từng dây.