Bài 4 Công Nghệ 11

     

Giả sử sử dụng một khía cạnh phẳng tưởng tượng song song với một khía cạnh phẳng hình chiếu cắt vật thể ra làm cho hai phần. Chiếu vuông góc phần vật dụng thể sinh hoạt sau khía cạnh phẳng cắt lên mặt phẳng hình chiếu tuy nhiên song với khía cạnh phẳng cắt đó.

Bạn đang xem: Bài 4 công nghệ 11

*

Hình 4.1. Xây dựng hình cắt và phương diện cắt

2. Những khái niệm

- Hình trình diễn đường bao của vật thể trên mặt phẳng cắt call là mặt cắt

*

Hình 4.2. Khía cạnh cắt

- Hình biểu diễn mặt cắt và mặt đường bao của đồ gia dụng thể sau mặt phẳng cắt call là hình cắt

*

​Hình 4.3. Hình cắt

Lưu ý: Mặt giảm được thể hiện bằng đường kẻ gạch ốp gạch.

Xem thêm: Unit 1 Lớp 12 Writing Unit 1 Lớp 12, Writing Unit 1: Home Life Đời Sống Gia Đình

II - phương diện cắt

Mặt cắt dùng để làm biểu diễn ngày tiết diện vuông góc của đồ thể. Sử dụng trong trường hợp trang bị thể có rất nhiều phần lỗ, rãnh.

Xem thêm: M. Go-Rơ-Ki - Maksim Gorky

1. Mặt cắt chập

- mặt phẳng cắt chập được vẽ tức thì trên hình chiếu tương ứng, con đường bao của mặt cắt được vẽ bằng nét tức thời mảnh

- mặt cắt chập dùng để màn biểu diễn vật thể gồm hình dạng 1-1 giản

*

Hình 4.4. Hình biểu diễn mặt phẳng cắt chập của vật dụng thể

2. Mặt cắt rời

- mặt phẳng cắt rời được vẽ ở ngoại trừ hình chiếu tương ứng, mặt đường bao của mặt cắt được vẽ bằng nét ngay lập tức đậm

- mặt cắt được vẽ ngay gần hình chiếu và contact với hình chiếu bởi nét gạch ốp chấm mảnh

*

Hình 4.5. Hình biểu diễn mặt cắt rời của đồ vật thể

III - Hình cắt

Tùy theo cấu tạo của thứ thể mà dùng các loại hình cắt không giống nhau.

1. Hình giảm toàn bộ

*

Hình 4.6. Hình cắt toàn bộ

- sử dụng một khía cạnh phẳng cắt để chia vật thể thành nhị phần

- Dùng màn trình diễn hình dạng bên trong của đồ gia dụng thể

2. Hình giảm một nửa: (bán phần)

*

Hình 4.7 Hình cắt một nửa

- Hình giảm một nửa là hình biểu diến môt nửa hình cắt ghép với một nửa hình chiếu với được chia cách nhau bởi nét gạch chấm mảnh

- màn trình diễn những vật thể có đặc thù đối xứng

Chú ý: Các nét đứt ngơi nghỉ nửa hình chiếu đã được diễn đạt trên nửa hình cắt yêu cầu ta không buộc phải vẽ

3. Hình giảm cục bộ: (riêng phần)

- Là hình biểu diễn một trong những phần vật thể dưới hình trạng cắt

- Được phân cách với phần còn sót lại của đồ gia dụng thể bằng nét gạch ốp chấm mảnh

Chú ý: Đường giới hạn của phần hình giảm vẽ bằng nét lượn sóng

*

Hình 34.8. Hình cắt cục bộ

Tổng kết

Sau lúc học xong xuôi bài này, các em cần nắm vững các nội dung trọng tâm:

- Khái niệm mặt cắt và hình cắt

- Ứng dụng và giải pháp vẽ của những mặt cắt: Mặt cắt chập và mặt cắt rời

- Ứng dụng và cách vẽ của các hình cắt: Hình cắt toàn phần, hình cắt một nửa, hình cắt cục bộ