BÀI 45 TRANG 31 SGK TOÁN 8 TẬP 2

     

Một nhà máy kí hòa hợp đồng dệt một vài tấm thảm len trong (20) ngày. Do đổi mới kỹ thuật, năng suất dệt của xí nghiệp sản xuất đã tăng (20\% ). Vày vậy, chỉ trong (18) ngày, không những xí nghiệp đã dứt số thảm buộc phải dệt bên cạnh đó dệt thêm được (24) tấm nữa. Tính số tấm thảm len mà nhà máy sản xuất phải dệt theo hòa hợp đồng.

Bạn đang xem: Bài 45 trang 31 sgk toán 8 tập 2


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


B1: Đặt số tấm thảm len mà xí nghiệp phải dệt theo thích hợp đồng là ẩn.

B2: Biểu diễn những đại lượng sót lại theo ẩn.

B3: Lập phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa những đại lượng và giải phương trình đó.

B4: Kết luận.


Lời giải chi tiết

Cách 1: 

Gọi (x) là số tấm thảm len mà nhà máy phải dệt theo đúng theo đồng ((x) nguyên dương)

Số tấm thảm len hàng ngày dự định dệt là: (dfracx20) (tấm)

Số tấm thảm len thực tiễn đã dệt là: (x + 24) (tấm)

Số tấm thảm len thực tế từng ngày dệt là: (dfracx + 2418) (tấm)

Vì năng suất của xí nghiệp tăng (20\% ) phải số thảm thực tế dệt trong một ngày bằng (100\%+20\%=120\% ) số thảm dự định dệt vào một ngày, ta có phương trình: 

(eqalign & x + 24 over 18 = 120\% .x over 20 cr & Leftrightarrow x + 24 over 18 = 6 over 5.x over 20 cr & Leftrightarrow 50left( x + 24 ight) over 900 = 9.6x over 900 cr & Leftrightarrow 50left( x + 24 ight) = 54x cr & Leftrightarrow 50x + 1200 = 54x cr & Leftrightarrow 1200 = 54x - 50x cr và Leftrightarrow 4x = 1200 cr & Leftrightarrow x = 1200:4 cr và Leftrightarrow x = 300 ext(thỏa mãn)cr )

Vậy số tấm thảm len xí nghiệp buộc phải dệt theo hợp đồng là (300) tấm.

Xem thêm: Video Cách Tải Play Together Trên Máy Tính Không Cần Phải Vào Ch Play

Cách 2:

* Phân tích:

Ta có: Số sản phẩm dệt được = năng suất . Số ngày dệt.

 

Năng suất

Số ngày dệt

Tổng sản phẩm

Dự tính

x

20

20.x

Thực tế sau thời điểm cải tiến

x + 20%.x = 1,2x

18

18.1,2.x

Thực tế dệt được không ít hơn dự tính 24 tấm bắt buộc ta gồm phương trình:

(18.1,2x = 20x + 24)

* Lời Giải:

Gọi x là năng suất dự tính của nhà máy sản xuất (sản phẩm/ngày); (x ∈ N*) .

⇒ Số thảm len dệt được theo dự tính là: 20x (thảm).

Sau khi cải tiến, năng suất của xí nghiệp sản xuất đã tăng 20% yêu cầu năng suất trên thực tiễn là:

(x + 20\%.x = x + 0,2x = 1,2x) (sản phẩm/ngày).

Sau 18 ngày, xí nghiệp sản xuất dệt được: (18.1,2x = 21,6.x) (thảm).

Xem thêm: Những Câu Đố Suy Luận Logic Thách Thức Tư Duy Của Bạn, Câu Đố Thử Tài Suy Luận

Vì sau 18 ngày, nhà máy không những ngừng số thảm nên dệt ngoài ra dệt thêm được 24 tấm đề nghị ta bao gồm phương trình:

(21,6.x = 20x + 24)

(⇔ 21,6x – 20x = 24)

(⇔ 1,6x = 24)

(⇔ x = 15) (thỏa mãn) 

Vậy số thảm mà xí nghiệp sản xuất phải dệt ban sơ là: (20.15 = 300) (thảm).


Mẹo search đáp án sớm nhất Search google: "từ khóa + tandk.com.vn"Ví dụ: "Bài 45 trang 31 SGK Toán 8 tập 2 tandk.com.vn"