BÀI 5 TRANG 100 SGK TOÁN 8 TẬP 2

     

Giải bài xích tập trang 100 bài bác 2 Hình vỏ hộp chữ nhật (tiếp theo) sgk toán lớp 8 - tập 2. Câu 5: người ta tô đậm mọi cạnh song song và đều bằng nhau của một hình vỏ hộp chữ nhật như ở hình 29a. Hãy thực hiện điều này đối cùng với hình 29b với 29c...

Bạn đang xem: Bài 5 trang 100 sgk toán 8 tập 2


Bài 5 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Người ta sơn đậm các cạnh tuy vậy song và bằng nhau của một hình vỏ hộp chữ nhật như ngơi nghỉ hình 29a. Hãy thực hiện điều này đối cùng với hình 29b với 29c.

*

Hướng dẫn :

Những cạnh tuy vậy song và cân nhau của một hình hộp chữ nhật trên hình 29b, 29c là BC ; B’C’ ; AD ; A’D’ ; AB ; CD ; A’B’ ; C’D’

Bài 6 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

ABCD. A 1B1C1D1 là một trong hình lập phương (h30). Quan liền kề hình và cho biết :

a) những cạnh nào tuy vậy song cùng với cạnh C1C?

b) đông đảo cạnh nào tuy vậy song cùng với canh A1D1

*

Hướng dẫn:

Những cạnh tuy nhiên song với cạnh CC1 là : AA1; BB1; DD1

Những cạnh song song cùng với cạnh A1D1 là B1C1; BC; AD

Bài 7 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Một căn hộ dài 4,5m, rộng lớn 3,7m và cao 3,0m. Bạn ta mong mỏi quét vôi xà nhà và tư bức tường. Biết rằng tổng diện tích những cửa là 5,8m2. Hãy tính diện tích s cần quét vôi

Hướng dẫn:

Diện tích trần nhà : 4,5x 3,7 = 16,65 (m2)

Diện tích xung quanh: 2(4,5 + 3,7). 3= 49,2(m2)

Diện tích rất cần được quét vôi là: 16,65 + 49,2 – 5,8 = 60,05 (m2)

Chú ý: Để tính diện tích của 4 bức tường (diện tích xung quanh) ta sử dụng công thức

2(a + b). C cùng với a là chiều dài, b là chiều rộng, c là chiều cao.

Xem thêm: Xem Phim Túm Cổ Đại Gia - Phim Túm Cổ Đại Gia Sctv14

Bài 8 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Hình 31 vẽ một phòng ở. Quan liền kề hình và giải thích vì sao:

a) Đường thẳng b tuy vậy song cùng với mp (P)?

b) Đường thẳng p tuy vậy song với sàn nhà?

*

Hướng dẫn:

a) Ta bao gồm a ⊂ (P) ;

b // (P)

ngoài ra b không thuộc mp (P)

=> b// (P)

Ta có p. Không ở trong sàn công ty và mặt đường thẳng p tuy nhiên song với đường thẳng q trong sàn nhà cần p tuy nhiên song với sàn nhà.

Bài 9 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH (h32) tất cả cạnh AB song song với mặt phẳng (EFGH).

Xem thêm: Ngày 20 10 Là Ngày Dành Cho Ai, 20/10 Là Ngày Gì

Hãy nhắc tên những cạnh khác tuy nhiên song với phương diện phẳng (EFGH)

Cạnh CD tuy nhiên song với đầy đủ mặt phẳng nào?

Đường thẳng AH không tuy vậy song với phương diện phẳng (EFGH), hãy chỉ ra rằng mặt phẳng tuy nhiên song với mặt đường thẳng đó.