Bài 50 trang 84 sgk toán 8 tập 2

     

Bóng của một ống khói nhà máy trên phương diện đất có độ nhiều năm là(36,9m.) Cùng thời gian đó, một thanh fe cao(2,1m) cắm vuông góc với phương diện đất gồm bóng dài(1,62m.) Tính chiều cao của ống khói (h.52).

*


kimsa88
cf68