BÀI 55 TRANG 96 SGK TOÁN 8

     

Cho hình bình hành(ABCD,, O) là giao điểm của hai tuyến phố chéo. Một con đường thẳng đi qua(O) cắt những cạnh(AB) và(CD) theo máy tự ở(M) và(N.) chứng minh rằng điểm(M) đối xứng với điểm(N) qua(O.)
Bạn đang xem: Bài 55 trang 96 sgk toán 8

*

(ABCD)là hình bình hành (giả thiết)(Rightarrow AB // CD)và(OB = OD)Ta có: (AB // CD )(chứng minh trên)(Rightarrow widehatABD = widehatBDC)(cặp góc so le trong)Xét nhị tam giác(BOM) và(DON) có:(widehatABD = widehatBDC)(chứng minh trên)(OB = OD)(chứng minh trên)(widehatMOB = widehatNOD)(cặp góc đối đỉnh)(Rightarrow ΔBOM = ΔDON)(g.c.g)(Rightarrow OM = ON)(cặp cạnh tương ứng)(Rightarrow O)là trung điểm của(MN )(Rightarrow M)đối xứng với(N) qua(O. )

Lưu ý:

Hai điểm gọi là đối xứng với nhau qua điểm(O) nếu(O) là trung điểm của đoạn trực tiếp nối hai điểm đó.

Nhận xét:

Ngoài cách chứng tỏ trên, ta có thể chứng minh bằng cách:

- minh chứng AMCN là hình bình hành

- vì O là trung điểm của AC cần O là trung điểm MN


*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập luyện tập (trang 96) khác • Giải bài bác 54 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 1 cho góc vuông(xOy,)... • Giải bài xích 55 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 1 mang lại hình bình... • Giải bài bác 56 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 1 trong số hình sau, hình... • Giải bài xích 57 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 1 những câu sau đúng hay...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp số đông - Hình học tập 8
bài xích trước bài sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Luyện tập (trang 96)
• Giải bài bác 54 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 55 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 56 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 57 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân với phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đầy đủ
Giải bài tập SGK Toán 8
Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập những lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7


Xem thêm: Đi Xông Nhà Mang Theo Gì - Cách Xông Nhà, Xông Đất Đầu Năm Chuẩn Nhất

Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài bác tập Môn vật dụng Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Các Phép Liên Kết Là Gì ? Ví Dụ Chi Tiết Ý Nghĩa Của Phép Nối Là Gì

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12