Bài 59 trang 31 sgk toán 7 tập 1

     

(eqalign và a),,2,04: m left( - 3,12 ight) cr và b),,left( - 11 over 2 ight):1,25 cr & c),,4:53 over 4 cr và d),,103 over 7:53 over 14 cr )




Bạn đang xem: Bài 59 trang 31 sgk toán 7 tập 1

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Áp dụng luật lệ nhân, chia số hữu tỉ.

<eginarrayldfracAB.dfracCD = dfracACBD\dfracAB:dfracCD = dfracAB.dfracDC = dfracADBCendarray>


Lời giải đưa ra tiết

(eqalign và a),,2,04: m left( - 3,12 ight) = 204 over 100: - 312 over 100 cr và = 204 over 100.100 over - 312 = 204 over - 312 = - 17 over 26 cr và b),,left( - 11 over 2 ight):1,25 = - 3 over 2:125 over 100 cr và = - 3 over 2.100 over 125 = - 3 over 2.4 over 5 = - 6 over 5 cr và c),,4:53 over 4 = 4:23 over 4 = 4.4 over 23 = 16 over 23 cr & d),,103 over 7:53 over 14 = 73 over 7:73 over 14 cr&= 73 over 7.14 over 73 = 2 cr )

tandk.com.vn


*
Bình luận


Xem thêm: Tại Sao Iphone Mất Face Id Là Gì ? Làm Sao Để Sửa? Iphone Mất Face Id Là Gì

*
chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*

*
*



Xem thêm: Bộ 5 Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 4 Đại Số (Đề 2), Đề Kiểm Tra 1 Tiết Đại Số 8 Chương 4 Có Đáp Án

sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp tandk.com.vn


Cảm ơn bạn đã sử dụng tandk.com.vn. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?