Bài 59 trang 99 sgk toán 8 tập 1

  -  

Giải bài xích tập trang 99 bài 9 Hình chữ nhật sgk toán 8 tập 1. Câu 58: Điền vào khu vực trống, biết rằng...

Bạn đang xem: Bài 59 trang 99 sgk toán 8 tập 1


Bài 58 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Điền vào vị trí trống, biết rằng (a, b) là độ dài các cạnh, (d) là độ dài đường chéo của một hình chữ nhật.

Bài giải:

Cột máy hai: 

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác vuông (ABC) ta có:

(d^2 = m a^2 + m b^2 = m 5^2 + m 12^2 = m 25 m + m 144 m = m 169)

Nên (d =sqrt169= 13)

Cột máy ba: 

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác vuông (ABC) ta có:

(a^2 + m b^2 = d^2 Rightarrow a^2 = m d^2 - b^2 = (sqrt10))2 - ((sqrt6))2

(= 10 – 6 = 4Rightarrow a = sqrt 4=2)

Cột trang bị tư:

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác vuông (ABC) ta có:

(a^2 + m b^2 = m d^2 Rightarrow b^2 = m d^2 - m a^2 = m 7^2 - (sqrt13))2 

 (= 49 – 13 = 36)(Rightarrow b=sqrt 36= 6)

 

Bài 59 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Chứng minh rằng:a) Giao điểm hai đường chéo cánh của hình chữ nhật là trọng điểm đối xứng của hình chữ nhật đó.

b) hai tuyến đường thẳng đi qua trung điểm nhị cặp cạnh đối của hình chữ nhật là hai trục đối xứng của hình chữ nhật đó.

Bài giải:

a) 

Vì hình bình hành nhấn giao điểm hai đường chéo làm vai trung phong đối xứng, mà hình chữ nhật là một hình bình hành buộc phải giao điểm hai đường chéo cánh của hình chữ nhật là trọng điểm đối xứng của hình.

b)

 

Vì hình thang cân nặng nhận mặt đường thẳng đi qua trung điểm nhị đáy làm cho trục đối xứng, mà hình chữ nhật là một trong những hình thang cân gồm hai lòng là nhì cạnh đối xứng của hình chữ nhật đề nghị hai đường thẳng trải qua trung điểm hai cặp cạnh đối của hình chữ nhật là hai trục đối xứng của hình chữ nhật đó

 

Bài 60 trang 99 sgk toán 8 tập 1

 Tính độ dài con đường trung đường ứng với cạnh huyền của một tam giác vuông có những cạnh góc vuông bởi (7cm) với (24cm).

Bài giải:

Gọi (b) là độ dài cạnh huyền của tam giác vuông (ABC).

Xem thêm: Các Từ Ngữ Địa Phương Tương Ứng Với Từ Toàn Dân, Từ Ngữ Địa Phương Và Biệt Ngữ Xã Hội Là Gì

Theo định lí Pitago ta có:

(eqalign & b^2 = 7^2 + 24^2 = 49 + 576 = 625 cr & b = sqrt 625 = 25 cr )

Trung con đường ứng với cạnh huyền gồm độ dài bởi nửa độ dài cạnh huyền. đề nghị trung tuyến đường ứng với cạnh huyền bao gồm độ lâu năm là (12,5cm).

 

Bài 61 trang 99 sgk Toán 8 tập 1

Cho tam giác (ABC), đường cao (AH). điện thoại tư vấn (I) là trung điểm của (AC, E) là vấn đề đối xứng cùng với (H) qua (I). Tứ giác (AHCE) là hình gì ? vì sao ?Bài giải:

Theo mang thiết (I) là trung điểm của (AC) nên (IA = IC)(E) là vấn đề đối xứng cùng với (H) qua (I) đề xuất (I) là trung điểm của (HE) giỏi (IE = IH)

Tứ giác (AHCE) có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường cho nên vì thế là hình bình hành (theo lốt hiệu nhận ra 5)

Mặt khác (AH) là con đường cao đề nghị (widehatAHC=90^0)

Do kia (AHCE) là hình chữ nhật (theo vệt hiệu nhận ra 3) 

 

Bài 62 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Các câu sau đúng xuất xắc sai ?

a) ví như tam giác ABC vuông trên C thì điểm C thuộc con đường tròn có 2 lần bán kính là AB (h.88)

b) nếu như điểm C thuộc đường tròn có đường kính là AB ( C khác A và B) thì tam giác ABC vuông tại C(h.89).

Bài giải

a) Đúng.

 Gọi O là trung điểm của AB. Ta gồm CO là trung tuyến ứng cùng với cạnh huyền nên

(OC = frac12AB) hay (OC = OA = OB). Phải A, B, C cùng thuộc đường tròn phân phối kình OA. Vậy C thuộc đường tròn đường kính AB.

b) Đúng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cắt Tóc Undercut Cho Bé Trai Cực Kì Kute Các Mẹ Ơi!

Gọi O là tâm đường tròn. Tam giác ABC tất cả trung tuyến đường CO bằng nửa cạnh AB (do (CO = AO = OB) ) bắt buộc tam giác ABC vuông tại C.