Bài 6 trang 62 sgk toán 10

     

(eginaligned và left| 3x-2 ight|=2x+3 \ & Leftrightarrow left{ eginaligned & 2x+3ge 0 \ và left< eginaligned và 3x-2=2x+3 \ & 3x-2=-2x-3 \ endaligned ight. \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow left{ eginaligned & xge -dfrac32 \ và left< eginaligned & x=5 \ & x=-dfrac15 \ endaligned ight. \ endaligned ight. \ và Leftrightarrow left< eginaligned và x=5 \ & x=-dfrac15 \ endaligned ight. \ endaligned )

Vậy(S=left 5;-dfrac15 ight )

b)

(eginaligned & left| 2x-1 ight|=left| -5x-2 ight| \ và Leftrightarrow left< eginaligned và 2x-1=-5x-2 \ & 2x-1=5x+2 \ endaligned ight. \ và Leftrightarrow left< eginaligned và x=-dfrac17 \ và x=-1 \ endaligned ight. \ endaligned )

Vậy(S=left -dfrac17;-1 ight )c)(dfracx-12x-3=dfrac-3x+1left )Điều kiện xác định:(left{ eginaligned và x e dfrac32 \ & x e -1 \ endaligned ight. )

 

Với(xge -1) ta có:

(eginaligned & dfracx-12x-3=dfrac-3x+1x+1 \ và Rightarrow left( x-1 ight)left( x+1 ight)=left( -3x+1 ight)left( 2x-3 ight) \ và Leftrightarrow x^2-1=-6x^2+11x-3 \ và Leftrightarrow 7x^2-11x+2=0 \ và Leftrightarrow left< eginaligned và x=dfrac11+sqrt6514,,left( extthỏa mãn ight) \ và x=dfrac11-sqrt6514,,left( extthỏa mãn ight) \ endaligned ight. \ endaligned )

Với(x ta có:

(eginaligned và dfracx-12x-3=dfrac-3x+1-x-1 \ & Rightarrow -left( x-1 ight)left( x+1 ight)=left( -3x+1 ight)left( 2x-3 ight) \ và Leftrightarrow -x^2+1=-6x^2+11x-3 \ và Leftrightarrow 5x^2-11x+4=0 \ & Leftrightarrow left< eginaligned và x=dfrac11+sqrt4110,,left( extloại ight) \ và x=dfrac11-sqrt4110,,left( extloại ight) \ endaligned ight. \ endaligned)

Vậy(S=left dfrac11-sqrt6514;dfrac11+sqrt6514 ight )

d)

Với(xge dfrac-52 ) ta gồm phương trình:

(eginaligned và 2x+5=x^2+5x+1 \ & Leftrightarrow x^2+3x-4=0 \ và Leftrightarrow left< eginaligned và x=1,,,left( extnhận ight) \ và x=-4,,left( extloại ight) \ endaligned ight. \ endaligned )

Với(x ta có:

(eginaligned và -2x-5=x^2+5x+1 \ & Leftrightarrow x^2+7x+6=0 \ & Leftrightarrow left< eginaligned và x=-1,,,left( extloại ight) \ & x=-6,,left( extnhận ight) \ endaligned ight. \ endaligned)

Vậy(S=left 1;-6 ight )

Ghi nhớ:

Với phương trình cất dấu cực hiếm tuyệt đối,ta thường sử dụng định nghĩa(|A|=left{eginalign&A,, extnếu,,Age0\&-A,, extnếu,,Ađể quăng quật trị tuyển đối cùng giải phương trình.

 
Bạn đang xem: Bài 6 trang 62 sgk toán 10

*Xem thêm: Stt Công Khai Người Yêu Chất

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai khác • Giải bài xích 1 trang 62 – SGK môn Đại số lớp 10 Giải các phương... • Giải bài xích 2 trang 62 – SGK môn Đại số lớp 10 Giải và biện luận các... • Giải bài xích 3 trang 62 – SGK môn Đại số lớp 10 bao gồm hai rổ quýt chứa... • Giải bài xích 4 trang 62 – SGK môn Đại số lớp 10 Giải các phương... • Giải bài bác 5 trang 62 – SGK môn Đại số lớp 10 Giải những phương trình... • Giải bài bác 6 trang 62 – SGK môn Đại số lớp 10 Giải các phương... • Giải bài bác 7 trang 62 – SGK môn Đại số lớp 10 Giải các phương... • Giải bài xích 8 trang 62 – SGK môn Đại số lớp 10 đến phương...


Xem thêm: 15 Món Ngon Từ Ức Gà Các Món Ngon Từ Ức Gà Đơn Giản Ăn Hoài Không Ngán

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập phù hợp - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học 10 •Chương 2: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ và vận dụng - Hình học 10 •Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc nhì - Đại số 10 •Chương 3: cách thức tọa độ trong mặt phẳng - Hình học tập 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: thống kê - Đại số 10 •Chương 6: Cung và góc lượng giác. Bí quyết lượng giác - Đại số 10