Bài 61 Trang 28 Sgk Toán 6 Tập 1

  -  
Trong những số sau, số nào là lũy vượt của một vài tự nhiên với số mũ lớn hơn (1)(chú ý rằng gồm có số có không ít cách viết bên dưới dạng lũy thừa):( 8, , 16, , 20, , 27, , 60, , 64,, 81, , 90, , 100)


Bạn đang xem: Bài 61 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Bài giải:Các số là lũy thừa của một số trong những tự nhiên cùng với số mũ lớn hơn (1)là:(8, , 16, , 27, , 64, , 81, , 100)
(8 = 2^3 \ 16 = 4^2 = (2^2)^2 = 2^2.2 = 2^4 \ 27 = 3^3 \ 64 = 8^2 = (2^3)^2 = 2^3 .2 = 2^6 = 2^2 . 3 = 4^3 \ 100 = 10^2)
*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài 7: Lũy thừa với số nón tự nhiên. Nhân nhị lũy thừa cùng cơ số - rèn luyện trang 28 khác • Giải bài 56 trang 27 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Viết gọn những tích sau... • Giải bài xích 57 trang 28 - SGK Toán lớp 6 -tập 1 Tính giá chỉ trị các lũy... • Giải bài xích 58 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 a) Lập bảng bình... • Giải bài 59 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 a) Lập bảng lập... • Giải bài 60 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Viết kết quả mỗi... • Giải bài 61 luyện tập - trang 28 SGK Toán lớp 6 -tập 1 trong những số sau, số... • Giải bài 62 luyện tập trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 a) Tính(10^2; ,... • Giải bài bác 63 luyện tập trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền dấu"( imes... • Giải bài 64 luyện tập trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Viết công dụng một... • Giải bài 65 luyện tập trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 1 bằng cách tính, em hãy... • Giải bài bác 66 rèn luyện trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đố: Ta biết(11^2...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học


Xem thêm: Một Lạng Bằng Bao Nhiêu Gam, Kg, Gr Trong Đơn Vị Đo Cân Nặng

bài bác trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Bài 7: Lũy vượt với số nón tự nhiên. Nhân nhị lũy thừa thuộc cơ số - rèn luyện trang 28
• Giải bài bác 56 trang 27 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 57 trang 28 - SGK Toán lớp 6 -tập 1 • Giải bài xích 58 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 59 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 60 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 61 luyện tập - trang 28 SGK Toán lớp 6 -tập 1 • Giải bài xích 62 luyện tập trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 63 rèn luyện trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 64 rèn luyện trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 65 rèn luyện trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 66 luyện tập trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 1


Xem thêm: Trang Trí Lều Cắm Trại - Lều_Trang_Trí Giá Tốt Tháng 5, 2022

Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên và thoải mái Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số