Bài 68 trang 95 sgk toán 9 tập 2

     

Cho cha điểm A, B, C trực tiếp hàng thế nào cho B nằm giữa A với C. Minh chứng rằng độ dài của nửa đường tròn 2 lần bán kính AC bằng tổng các độ dài của hai nửa con đường tròn đường kính AB và BC.
Bạn đang xem: Bài 68 trang 95 sgk toán 9 tập 2

Nhắc lại:

Đường tròn((O;R)) có đường kính(d=2R ) và(C=2pi R=pi d) (C là độ dài con đường tròn)

*

Độ nhiều năm nửa mặt đường tròn(left( O_1;dfracAC2 ight)) là:(C_1=dfracpi AC2)

Độ lâu năm nửa con đường tròn(left( O_2;dfracAB2 ight)) là(C_2=dfracpi AB2 )

Độ dài nửa con đường tròn(left( O_3;dfracBC2 ight)) là(C_3=dfracpi BC2 )

Vì B là một trong điểm nằm giữa A và C nên(AC=AB+BC )

Ta có:

(C_1=dfracpi AC2=dfracpi left( AB+BC ight)2=dfracpi AB2+dfracpi BC2=C_2+C_3 )

Vậy độ nhiều năm của nửa con đường tròn đường kính AC bởi tổng các độ dài của hai nửa đường tròn đường kính AB và BC

 


Tham khảo giải mã các bài xích tập bài xích 9: Độ dài mặt đường tròn, cung tròn khác • Giải bài 65 trang 94 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Lấy cực hiếm gần đúng... • Giải bài bác 66 trang 95 – SGK Toán lớp 9 tập 2 a) Tính độ dài... • Giải bài xích 67 trang 95 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Lấy quý hiếm gần đúng... • Giải bài xích 68 trang 95 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho ba điểm A, B, C... • Giải bài xích 69 trang 95 – SGK Toán lớp 9 tập 2 thứ kéo nntt có... • Giải bài bác 70 trang 95 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Vẽ lại cha hình (tạo... • Giải bài bác 71 trang 96 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Vẽ lại hình tạo bởi... • Giải bài 72 trang 96 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Bánh xe của một ròng... • Giải bài 73 trang 96 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Đường tròn mập của... • Giải bài 74 trang 96 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Vĩ độ của thủ đô hà nội là... • Giải bài xích 75 trang 96 – SGK Toán lớp 9 tập 2 đến đường tròn (O), bán... • Giải bài xích 76 trang 96 – SGK Toán lớp 9 tập 2 xem hình 57 với so sánh...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc tía - Đại số 9 •Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số bậc nhất - Đại số chín •Chương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Đại số 9 •Chương 3: Góc với đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn - Đại số cửu •Chương 4: hình tròn - Hình nón - Hình cầu - Hình học tập 9
bài trước bài sau


Xem thêm: Bài Cúng Rằm Tháng Giêng Năm Tân Sửu Chuẩn Nhất, Văn Khấn Rằm Tháng Giêng 2022

Giải bài xích tập SGK Toán 9
Bài 9: Độ dài con đường tròn, cung tròn
• Giải bài 65 trang 94 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 66 trang 95 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 67 trang 95 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 68 trang 95 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài bác 69 trang 95 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 70 trang 95 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài bác 71 trang 96 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 72 trang 96 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 73 trang 96 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 74 trang 96 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 75 trang 96 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 76 trang 96 – SGK Toán lớp 9 tập 2


Xem thêm: Thứ Hai Là Ngày Đầu Tuần Bé Hứa Cố Gắng Chăm Ngoan, Lời Bài Hát Cả Tuần Đều Ngoan

Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc cha Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông Chương 2. Hàm số hàng đầu Chương 2: Đường tròn Chương 3: Hệ phương trình số 1 hai ẩn Chương 3: Góc với mặt đường tròn 2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn">Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn Chương 4: hình tròn trụ - Hình nón - Hình mong