Bài 69 trang 30 sgk toán 6 tập 1

     

a) 33 . 34 bằng: 312 (square) , 912 (square) , 37 (square) , 67  (square) 

b) 55 : 5 bằng: 55 (square) , 54 (square) , 53 (square) , 14  (square) 

c) 23 . 42 bằng: 86 (square) , 65 (square) , 27 (square) , 26 (square)
Bạn đang xem: Bài 69 trang 30 sgk toán 6 tập 1

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Sử dụng phương pháp nhân và phân tách lũy thừa cùng cơ số.

Áp dụng những quy tắc: am . An = am + n và am : an = am – n (a ≠ 0, m ≥ n)
Xem thêm: Mẹo Giải Nhanh Bài Tập Nhỏ Từ Từ Hcl Vào Na2Co3 Câu Hỏi 1373229

Lời giải chi tiết

a) Ta bao gồm (3^3.3^4=3^3+4=3^7) nên 

33 . 34 bằng: 312 , 912 , 37  , 67

b) Ta bao gồm (5^5:5=5^5-1=5^4) nên

55 : 5 bằng: 55  , 54 , 53  , 14   

c) Ta gồm (2^3.4^2=2^3.16=2^3.2^4=2^3+4=2^7) nên 

23 . 42 bằng: 86 , 65 , 27 , 26  

 
Xem thêm: Giải Bài Tập Trong Sách Bài Tập Tiếng Anh 8 Unit 11 : Science And Technology

Mẹo search đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + tandk.com.vn"Ví dụ: "Bài 69 trang 30 SGK Toán 6 tập 1 tandk.com.vn"