BÀI 7 TRANG 19 SGK HÓA 9

     

c) Hãy tính khối lượng dung dịch H2SO4 nồng độ 20% nhằm hòa tan hoàn toàn hỗn hợp các oxit trên.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Gọi x, y là số mol của CuO với ZnO

a) các phương trình hóa học:

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

Phản ứng x → 2x x (mol)

ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O 

Phản ứng: y → 2y y (mol)

Giải hệ 2 ẩn 2 phương trình ta có:

(left{ egingathered sum n_H_2 = ,x + y = 0,3 hfill \ sum m_hh = 80x + 81y = 12,1 hfill \ endgathered ight. = > left{ egingathered x = ? hfill \ y = ? hfill \ endgathered ight.)

c) 

Vì CuO với ZnO bội nghịch ứng với H2SO4 theo cùng tỉ lệ mol, nên rất có thể coi nhị oxit như 1 oxit tất cả công thức chung là MO với số mol = x + y = 0,15 mol

MO + H2SO4 → MSO4 + H2O

Dựa vào PTHH, tính được số mol H2SO4 


Lời giải chi tiết

Số mol HCl = 3 . (dfrac1001000) = 0,3 mol

Gọi x, y là số mol của CuO và ZnO

a) các phương trinh hóa học:

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O (1)

Phản ứng x → 2x x (mol)

ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O (2)

Phản ứng: y → 2y y (mol)

b) 

Tính thành phần lếu hợp, nhờ vào phương trình chất hóa học (1), (2) cùng dữ kiện đề bài xích cho ta tất cả hệ phương trình đại số:

Theo phương trình: nHCl(1) = 2nCuO = 2x mol; nHCl(2) = 2nZnO = 2y mol

( o) nHCl = 2x + 2y = 0,3 (*)

Ta có: mCuO = (64 + 16)x = 80x gam; mZnO = (65 + 16)y = 81y gam

( o) mhh = 80x + 81y = 12,1 (**)

Từ (*) cùng (**) ta bao gồm hệ phương trình

(left{eginmatrix 80x + 81y = 12,1 và & \ 2x + 2y = 0,3& & endmatrix ight.)

Giải hệ ta được x = 0,05 mol = số mol CuO; y = 0,1 mol = số mol ZnO

%ZnO = 100% - 33% = 67%

c)

Cách 1: vị CuO và ZnO phản nghịch ứng với H2SO4 theo thuộc tỉ lệ mol, nên hoàn toàn có thể coi hai oxit như 1 oxit có công thức chung là MO với số mol = x + y = 0,15 mol