BÀI 83 TRANG 35 SGK TOÁN 6 TẬP 1

     

Hướng dẫn giải bài §10. Tính chất chia không còn của một tổng, chương I – Ôn tập và vấp ngã túc về số tự nhiên, sách giáo khoa toán 6 tập một. Nội dung bài giải bài 83 84 85 86 trang 35 36 sgk toán 6 tập 1 bao hàm tổng vừa lòng công thức, lý thuyết, phương thức giải bài bác tập phần số học có trong SGK toán sẽ giúp đỡ các em học viên học tốt môn toán lớp 6.

Bạn đang xem: Bài 83 trang 35 sgk toán 6 tập 1

Lý thuyết

1. Nói lại về quan hệ chia hết

Ta đang biết: Số tự nhiên a chia hết mang đến số thoải mái và tự nhiên b khác 0 nếu bao gồm số tự nhiên và thoải mái k thế nào cho a = b . K.

Kí hiệu:

a chia hết đến b là a (vdots) b

a không phân chia hết mang lại b là a ( ot vdots ) b

2. đặc thù 1

Nếu a (vdots) m b (vdots) m thì (a + b) (vdots) m:

a (vdots) m cùng b (vdots) m ⇒ (a + b) (vdots) m

Hoặc rất có thể viết: (a + b) (vdots) m hoặc a + b (vdots) m gần như được.

Chú ý:

– đặc điểm 1 cũng đúng so với một hiệu (a (geq) b) :

a (vdots) m với b (vdots) m ⇒ (a – b) (vdots) m.

– đặc điểm 1 cũng đúng so với một tổng có khá nhiều số hạng :

a (vdots) m cùng b (vdots) m và c (vdots) m ⇒ (a + b + c) (vdots) m.

– Nếu tất cả các số hạng của một tổng đông đảo chia hết đến cùng một vài thì tổng phân chia hết đến số đó.

a (vdots) m và b (vdots) m với c (vdots) m ⇒ (a + b + c) (vdots) m.

3. Tính chất 2

Nếu a ( otvdots) m cùng b (vdots) m thì (a + b) ( otvdots) m :

a ( otvdots) m và b (vdots) m ⇒ (a + b) ( otvdots) m.

Chú ý :

– tính chất 2 cũng đúng so với một hiệu (a > b) :

a ( otvdots) m cùng b (vdots) m ⇒ (a – b) ( otvdots) m.

– tính chất 1 cũng đúng so với một tổng có không ít số hạng, trong các số đó chỉ có một trong những hạng không chia hết mang lại m các số hạng còn lại đều phân chia hết mang lại m:

a ( otvdots) m, b (vdots) m với c (vdots) m⇒ (a + b + c) ( otvdots) m.

– nếu chỉ có một số trong những hạng của tổng không phân tách hết cho 1 số, còn những số hạng khác phần lớn chia hết đến số kia thì tổng không phân chia hết mang đến số đó.

a ( otvdots) m, b (vdots) m với c (vdots) m⇒ (a + b + c) ( otvdots) m.

Dưới đấy là phần vấn đáp các câu hỏi có trong bài học cho chúng ta tham khảo. Chúng ta hãy đọc kỹ câu hỏi trước khi trả lời nhé!

Câu hỏi

1. Trả lời thắc mắc 1 trang 34 sgk Toán 6 tập 1

a) Viết nhị số chia hết cho 6. Tổng của chúng gồm chia hết mang đến 6 không?

b) Viết nhị số phân chia hết đến 7. Tổng của chúng bao gồm chia hết mang lại 7 không?

Trả lời:

Ta có:

a) nhị số phân chia hết đến 6 là: 36 và 72.

Và 36 + 72 = 108 có chia hết đến 6.

b) nhị số phân chia hết mang lại 7 là: 49 với 91.

Và 49 + 91 = 140 bao gồm chia hết mang đến 7.

2. Trả lời thắc mắc 2 trang 35 sgk Toán 6 tập 1

a) Viết nhì số trong số đó có một trong những không phân chia hết đến 4, số còn lại chia hết mang lại 4. Tổng của chúng có chia hết mang đến 4 ko ?

b) Viết nhị số trong các số ấy có một số trong những không chia hết mang đến 5, số còn sót lại chia hết đến 5. Tổng của chúng có chia hết đến 5 không ?

Trả lời:

a) Số không phân chia hết mang đến 4 là 15.

Số chia hết đến 4 là 40.

Và 15 + 40 = 55 không phân tách hết đến 4.

b) Số không phân chia hết cho 5 là 26.

Xem thêm: Listen Unit 7 Lớp 8: Listen, Listen Unit 7: My Neighborhood

Số chia hết mang lại 5 là 45.

Và 26 + 45 = 71 không phân chia hết mang lại 5.

3. Trả lời câu hỏi 3 trang 35 sgk Toán 6 tập 1

Không tính những tổng, các hiệu, xét xem các tổng, các hiệu sau có chia hết đến 8 không:

80 + 16; 80 – 16;

80 + 12; 80 – 12;

32 + 40 + 24; 32 + 40 + 12.

Trả lời:

– Xét: 80 + 16: Vì 80 ⋮ 8 cùng 16 ⋮ 8 nên (80 + 16) ⋮ 8

– Xét: 80 – 16: Vì 80 ⋮ 8 và 16 ⋮ 8 phải (80 – 16) ⋮ 8

– Xét: 80 + 12: Vì 80 ⋮ 8 với 12 không chia hết đến 8 cần (80 + 12) không chia hết cho 8.

– Xét: 80 – 12: Vì 80 ⋮ 8 và 12 không phân chia hết đến 8 đề xuất (80 – 12) không phân chia hết mang đến 8.

– Xét: 32 + 40 + 24: Vì 32 ⋮ 8 , 40 ⋮ 8 với 24 ⋮ 8 phải (32 + 40 + 24) ⋮ 8.

– Xét: 32 + 40 + 12: Vì 32 ⋮ 8 , 40 ⋮ 8 với 12 không chia hết đến 8 buộc phải (32 + 40 + 12) không phân tách hết mang đến 8.

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài bác 83 84 85 86 trang 35 36 sgk toán 6 tập 1. Chúng ta hãy phát âm kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Bài tập

tandk.com.vn ra mắt với chúng ta đầy đủ cách thức giải bài xích tập phần số học tập 6 kèm bài xích giải chi tiết bài 83 84 85 86 trang 35 36 sgk toán 6 tập 1 của bài §10. đặc điểm chia hết của một tổng trong chương I – Ôn tập và vấp ngã túc về số tự nhiên và thoải mái cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài xích tập các bạn xem bên dưới đây:

*
Giải bài bác 83 84 85 86 trang 35 36 sgk toán 6 tập 1

1. Giải bài 83 trang 35 sgk Toán 6 tập 1

Áp dụng đặc điểm chia hết, xét xem từng tổng sau có chia hết đến 8 không:

a) 48 + 56; b) 80 + 17

Bài giải:

a) bởi $48 ⋮ 8$ cùng $56 ⋮ 8$ yêu cầu tổng $(48 + 56) ⋮ 8.$

b) vày $80 ⋮ 8$, dẫu vậy $17 ‘/. 8$ bắt buộc $(80 + 17) ‘/. 8.$

2. Giải bài xích 84 trang 35 sgk Toán 6 tập 1

Áp dụng đặc điểm chia hết, xét xem hiệu nào chia hết đến 6:

a) 54 – 36; b) 60 – 14

Bài giải:

a) do 54 ⋮ 6 cùng 36 ⋮ 6 cần hiệu 54 – 36 ⋮ 6 (chia hết mang lại 6).

b) vị 60 ⋮ 6 tuy vậy 14 ‘/. 6 nên hiệu 60 – 14 ‘/.6 (không phân tách hết đến 6).

3. Giải bài xích 85 trang 36 sgk Toán 6 tập 1

Áp dụng tính chất chia hết, xét xem tổng nào phân chia hết đến 7:

a) $35 + 49 + 210;$

b) $42 + 50 + 140;$

c) $560 + 18 + 3$

Bài giải:

a) vị mỗi số hạng 35; 49 cùng 210 đông đảo chia hết đến 7 bắt buộc tổng (35 + 49 + 210) phân tách hết mang đến 7.

b) bởi vì hai số hạng 42; 140 phân tách hết đến 7 tuy vậy 50 không phân chia hết mang đến 7 cần tổng (42 + 50 + 140) không phân tách hết mang đến 7.

c) bởi 560 ⋮ 7 và (18 + 3) cũng phân chia hết mang lại 7 cần tổng (560 + 18 + 3) phân chia hết cho 7.

4. Giải bài xích 86 trang 36 sgk Toán 6 tập 1

Điền lốt “x” vào ô phù hợp trong các câu sau và phân tích và lý giải điều đó:

Câu

Đúng

Sai

a) 134 . 4 + 16 phân chia hết mang đến 4

b) 21 . 8 + 17 chia hết đến 8.

c) 3 .100 + 34 phân tách hết cho 6.

Bài giải:

Câu

Đúng

Sai

a) 134 . 4 + 16 phân tách hết mang đến 4.

X

b) 21 . 8 + 17 phân chia hết đến 8.

X

c) 3 .100 + 34 chia hết cho 6.

X

Câu a) đúng vì chưng $134 . 4$ phân chia hết mang đến 4 với 16 chia hết mang lại 4 yêu cầu 134 . 4 + 16 phân chia hết mang lại 4.

Câu b) sai vì chưng $21 . 8$ phân chia hết mang đến 8 mà lại 17 không phân tách hết mang lại 8 cần 21 . 8 + 17 không chia hết đến 8.

Xem thêm: Giải Bài 21 Trang 47 Sgk Toán 8 Tập 2 1 Trang 47 Sgk Toán 8 Tập 2

Câu c) sai do $300$ chia hết mang lại 6 tuy thế 34 không chia hết cho 6 buộc phải 3 .100 + 34 không phân tách hết đến 6.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài xuất sắc cùng giải bài bác tập sgk toán lớp 6 cùng với giải bài xích 83 84 85 86 trang 35 36 sgk toán 6 tập 1!