Bài 9 sgk toán 7 tập 2 trang 59

     

Để tập tập bơi nâng dần khoảng tầm cách, hằng ngày bạn Nam khởi nguồn từ M, ngày trước tiên bạn bơi lội đến A, ngày thứ hai bạn trẻ bơi mang đến B, ngày thứ tía bạn tập bơi đến C, ...(hình 12).Hỏi rằng các bạn Nam tập bơi như thế có đúng mục đích đặt ra hay không (ngày hôm sau bao gồm bơi xa rộng ngày ngày hôm trước hay không)? vày sao?

kimsa88
cf68