Bài tập câu bị động đặc biệt

  -  

Câu tiêu cực đặc biệt là dạng cấu trúc nâng cấp của câu bị động. Câu thụ động nói thông thường và câu bị động đặc biệt nói riêng gần như là những căn nguyên kiến thức hết sức quan trọng, chúng được sử dụng không ít trong giao tiếp Tiếng Anh hằng ngày cũng tương tự các kỹ năng được giảng dạy trên giảng đường.

Bạn đang xem: Bài tập câu bị động đặc biệt

Bạn đã xem: bài bác tập câu bị đông quan trọng có đáp án

Câu tiêu cực đặc biệt có nhiều dạng. Gồm tất cả bị động đặc trưng với cồn từ gồm 2 tân ngữ, câu tiêu cực với make, let, have to, have cùng câu bị động kép. Chính vì sự phong phú của nó mà nó tạo cho không ít chúng ta học cảm thấy rắc rối, phức tạp và tuyệt nhầm lẫn khi làm bài bác tập.

Hiểu được trở ngại đó, hôm nay, Trường Anh ngữ hanoitc.com sẽ giúp bạn tìm hiểu và ôn lại kỹ rộng về vớ cả kết cấu của các dạng câu bị động quan trọng đặc biệt khác nhau với làm bài xích tập về nó nhé!!!

*

Đầu tiên, bọn họ sẽ cùng đi tìm kiếm hiểu về câu bị độngđặc biệt gồm 2 tân ngữ


Mục Lục


Câu bị động quan trọng đặc biệt với “make”, “let”, “have”, “get”Bài tập về Câu bị động quan trọng đặc biệt (có đáp án bỏ ra tiết)

Câu bị động đặc trưng với cồn từ tất cả 2 tân ngữ

Đây là loại câu cơ mà ngay sau cồn từ là 2 tân ngữ ngay thức thì kề.

Ví dụ:

He bought for me a new computer. (Anh ấy sở hữu cho tôi một cái máy tính mới).

He bought for me a new computer. (Anh ấy tải cho tôi một cái laptop mới).

Ta thấy sau đụng từ: “bought” gồm 2 tân ngữ là “me” và “a new computer”. Trong 2 tân ngữ này thì “a new computer” được hotline là tân ngữ thẳng (Od) (trực tiếp chịu ảnh hưởng của đụng từ “bought” – mua). Còn “me” được hotline là tân ngữ con gián tiếp (Oi) (không trực tiếp chịu ảnh hưởng tác động của đụng từ).

Anh ấy “mua” “cái gì” mang đến “ai đó”. Với “cái gì” tại đây sẽ trực tiếp chịu ảnh hưởng tác động của rượu cồn từ nên người ta gọi là tân ngữ trực tiếp (Od). Còn “ai đó” không trực tiếp chịu ảnh hưởng tác động của đụng từ nên người ta gọi là tân ngữ con gián tiếp (Oi).

Từ đó, ta rút ra phương pháp cơ phiên bản cho câu dữ thế chủ động với rượu cồn từ gồm 2 tân ngữ như sau:

S + V + Oi + Od

Ý nghĩa cam kết hiệu:

+ S (subject): chủ ngữ chính

+ V (verb): Động từ bao gồm trong câu

+ Oi (indirect object): Là tân ngữ con gián tiếp (có tác động gián tiếp từ rượu cồn từ chính)

+ Od (direct object): Là tân ngữ thẳng (có ảnh hưởng trực tiếp từ cồn từ chính)

Cấu trúc câu tiêu cực 2 tân ngữ được phân thành 2 trường đúng theo riêng biệt:

TH1: Câu bị động áp dụng tân ngữ con gián tiếp thống trị ngữ bao gồm trong câu

S + be + V3 + Od

TH2: Câu bị động áp dụng tân ngữ trực tiếp thống trị ngữ bao gồm trong câu

S + be + V3 + giới từ bỏ + Oi

Ví dụ: He bought for me a new computer. (câu nhà động)

TH1: I was bought for a new computer by him.TH2: A new computer was bought for me by him.

TH1: I was bought for a new computer by him.TH2: A new computer was bought for me by him.

Ví dụ: My mom gave him money yesterday.

TH1: He was given money yesterday by my mom.TH2: Money was given lớn him yesterday by my mom.

Câu bị động đặc biệt với cồn từ khuyết thiếu

TH1: He was given money yesterday by my mom.TH2: Money was given to him yesterday by my mom.

Các đụng từ khuyết thiếu (modal verb) trong giờ Anh: Can, could, would, should, may, might, need, must, ought to.

Cấu trúc câu dữ thế chủ động với hễ từ khuyết thiếu:

S + Modal V + V nguyên thể + O (CĐ)

Cấu trúc câu tiêu cực với cồn từ khuyết thiếu:

S + modal V + be + V3 + (+ by + O) (BĐ)

Ví dụ 1:

Câu nhà động: She can speak German fluently. (Cô ấy nói cách khác được giờ đồng hồ Đức một bí quyết trôi chảy)Câu bị động: German can be spoken fluently.

Câu công ty động: She can speak German fluently. (Cô ấy nói theo cách khác được giờ Đức một biện pháp trôi chảy)Câu bị động: German can be spoken fluently.

Ví dụ 2:

Câu chủ động: She need khổng lồ improve the speaking skill a lot. (Cô ấy cần nâng cấp kỹ năng nói rất nhiều)Câu bị động: The speaking skill needs to lớn be improved.

Câu bị động quan trọng đặc biệt với câu mệnh lệnh thức

Câu nhà động: She need to lớn improve the speaking skill a lot. (Cô ấy cần cải thiện kỹ năng nói cực kỳ nhiều)Câu bị động: The speaking skill needs to lớn be improved.

Ta thường chạm mặt các câu nghĩa vụ thức như:

– Close the book! (Đóng sách lại) V O

– mở cửa the door! (Mở cửa ra) V O

Từ đó, ta rút ra cấu tạo của của câu nhiệm vụ thức kia là:

Câu chủ động: V + O

Câu bị động: S + should/must + be + V3

Ví dụ:

Chủ động: Sweep the floor! (Quét đơn vị đi!)Bị động: The floor should be swept! (Sàn nhà nên được quét dọn thật sạch sẽ đi).

Câu bị động đặc biệt với công ty ngữ giả “it”

Chủ động: Sweep the floor! (Quét công ty đi!)Bị động: The floor should be swept! (Sàn nhà buộc phải được quét dọn thật sạch sẽ đi).

Cấu trúc câu công ty động:

S + be + adj + (for sb) + to bởi sth

Câu tiêu cực với công ty ngữ mang “it”:

It + be + adj + for sth to be done

Ví dụ:

Chủ động: It is easy to gian lận a facebook accountBị động: It is easy for a facebook account to be hacked.

Câu bị động đặc biệt quan trọng với “make”, “let”, “have”, “get”

Câu bị động quan trọng với “let”

Chủ động: It is easy to thủ thuật a facebook accountBị động: It is easy for a facebook account to be hacked.

Câu công ty động:

Let sb bởi vì sth

Câu bị động:

Let sth done (by sb): cho phép, để ai đó làm cho điều gì.

Ví dụ:

Câu công ty động: My parents let me go outside tonight.Câu bị động: My parents let me gone outside tonight.

Câu bị động đặc biệt quan trọng với cồn từ khuyết thiếu hụt là “make”

Câu công ty động: My parents let me go outside tonight.Câu bị động: My parents let me gone outside tonight.

Câu công ty động:

Make sb do sth

Câu bị động:

Make sth done (by sb): bắt ai đó làm cho gì

Ví dụ:

Câu nhà động: My girlfriend made her boyfriend pick her up everyday.Câu bị động: She made her picked up by her boyfriend everyday.

Câu bị động đặc biệt với hễ từ khuyết thiếu là “have to”

Câu công ty động: My girlfriend made her boyfriend pick her up everyday.Câu bị động: She made her picked up by her boyfriend everyday.

Câu công ty động:

Have to vày sth

Câu bị động:

Sth + have khổng lồ be done: phải làm cho gì

Ví dụ:

Câu chủ động: I have to cook dinner everyday.Câu bị động: Dinner has to be cooked by me everyday.

Câu bị động đặc biệt với “have”

Câu chủ động: I have lớn cook dinner everyday.Câu bị động: Dinner has khổng lồ be cooked by me everyday.

Câu chủ động:

Have sb to vì chưng st

Câu bị động:

Have smtdone (by sb): dựa vào vả ai đó có tác dụng thứ gì

Ví dụ:

Câu công ty động: I have my boyfriend clean the floor everyday.Câu bị động: I have the floor cleaned by my boyfriend everyday.

Câu bị động quan trọng với “get”

Câu công ty động: I have my boyfriend clean the floor everyday.Câu bị động: I have the floor cleaned by my boyfriend everyday.

Câu nhà động:

Get sb to bởi sth

Câu bị động:

Get sth done (by sb): nhờ vả ai đó làm thứ gì.

Ví dụ:

Câu công ty động: The offender got my brother give a box of drug.Câu bị động: The offender got a box of drugs given by her brother.

Câu bị động kép

Câu công ty động: The offender got my brother give a box of drug.Câu bị động: The offender got a box of drugs given by her brother.

Trường hợp động từ chủ yếu (V1) trong câu chủ động được phân chia ở các thì hiện tại như bây giờ đơn, hiện tại tiếp diễn, lúc này hoàn thành.

Câu chủ động:

S + V1 + that + S2 + V2 + ….

Câubị động:

+ TH1:

It is + V1-pII + that + S2 + V2 + …

+ TH2:

S2 + is/am/are + V1-pII + khổng lồ + V2 (nguyên thể) +…

(chỉ cần sử dụng khi V2 nghỉ ngơi thì bây giờ đơn hoặc sau này đơn)

+ TH3:

S2 + is/am/are + V1-pII + lớn have + V2-pII + …

(chỉ sử dụng khi V2 sống thì vượt khứ đối chọi hoặc hiện tại hoàn thành)

Ví dụ 1: People think that designers are very leisured

TH1: It is thought that designers are very leisured.TH2: Designers are thought khổng lồ be leisured.

TH1: It is thought that designers are very leisured.TH2: Designers are thought to be leisured.

Ví dụ 2: People believed that he recovered the illness last year.

Xem thêm: Sự Tạo Thành Nước Tiểu Gồm Những Quá Trình Tạo Thành Nước Tiểu

TH1: It is believed that he recovered the illness last year.TH2: He is believed lớn have recovered the illness last year.

TH1: It is believed that he recovered the illness last year.TH2: He is believed to lớn have recovered the illness last year.

Trường hợp động từ chủ yếu (V1) trong câu được phân chia ở các thì quá khứ đơn, quá khứ tiếp nối và thừa khứ trả thành.

Cấu trúc câu chủ động:

S + V1 + that + S2 + Verb + …

Cấu trúc câu bị động:

+ TH1:

It was + V1-pII + that + S2 + Verb + …

+ TH2:

S2 + was/were + V1-pII + to lớn + V2(nguyên thể) + …

(chỉ sử dụng khi V2 được phân tách ở dạng thì thừa khứ đơn)

+ TH3:

S2 + was/were + V1-pII + lớn + have + V2-pII + …

Ví dụ 1: People said that she was very selfish.

TH1: It was said that she was very selfish.TH2: She was said to be very selfish

TH1: It was said that she was very selfish.TH2: She was said khổng lồ be very selfish

Ví dụ 2: People said that Joe Biden had cheated in the election.

TH1: It was said that Joe Biden had cheated in the election.TH3: Joe Biden was said lớn have cheated in the election.

Bài tập về Câu bị động đặc trưng (có đáp án chi tiết)

Bài tập

TH1: It was said that Joe Biden had cheated in the election.TH3: Joe Biden was said to lớn have cheated in the election.

Bài 1: Chuyển các câu sau lịch sự dạng bị động phụ thuộc những kiến thức đã học tập ở bên trên về câu bị động gồm 2 tân ngữ và câu bị động dạng

kép:

The waiter brings me this desert.She sent the invitation to her old boyfriend.Their grandmother told me this story when I was a child.Tim reserved a table in this restaurant for the meeting tonight.She showed her identification thẻ to the receptionist.Jim baked this cake by himself for her birthday các buổi tiệc nhỏ yesterday.My boyfriend is going khổng lồ buy an apartment for her next year.The shop clerks handed these boxes khổng lồ the customer.Have you sent the wedding cards lớn your family?My father moved the television into the bedroom for me.A lot of people told us that you were the winner of the city Olympic Prize in the competition last year.Someone informed me that our manager is going to change the supplier.The supervisor announced that the workshop was delayed about 2 months because of Covid-19.The scientists discovered that this plant was grown in South Asia.The director promises that the show will start on time.John recommends that everyone should travel in HongKong in this summer vacation.I believed my sister would pass the final exam.People have persuaded me that they will join with me in the seminar.They have decided that the company will travel to lớn NewYork together next month.

The waiter brings me this desert.She sent the invitation khổng lồ her old boyfriend.Their grandmother told me this story when I was a child.Tim reserved a table in this restaurant for the meeting tonight.She showed her identification card to the receptionist.Jim baked this cake by himself for her birthday tiệc nhỏ yesterday.My boyfriend is going to buy an apartment for her next year.The shop clerks handed these boxes to the customer.Have you sent the wedding cards to your family?My father moved the television into the bedroom for me.A lot of people told us that you were the winner of the đô thị Olympic Prize in the competition last year.Someone informed me that our manager is going to lớn change the supplier.The supervisor announced that the workshop was delayed about 2 months because of Covid-19.The scientists discovered that this plant was grown in South Asia.The director promises that the show will start on time.John recommends that everyone should travel in HongKong in this summer vacation.I believed my sister would pass the final exam.People have persuaded me that they will join with me in the seminar.They have decided that the company will travel khổng lồ NewYork together next month.

Bài 2: Áp dụng kiến thức về câu bị động với “make, let, have to, have” nhằm viết những câu dưới đây về dạng bị động:

My mother has khổng lồ wash my family’s clothes every day.I make my son sweep the floorMy father let me use the di động phone.My parents never let me bởi vì anything by myself because I’m very careless.I have my brother repair my bike.Mary gets her mother to cut her hair.Kate had me send an email to her manager.She had the vps bring her luggage lớn the hotel room.

ĐÁP ÁN:

My mother has to wash my family’s clothes every day.I make my son sweep the floorMy father let me use the smartphone phone.My parents never let me vì anything by myself because I’m very careless.I have my brother repair my bike.Mary gets her mother to lớn cut her hair.Kate had me send an e-mail to her manager.She had the server bring her luggage khổng lồ the hotel room.

Bài 1:

1. This dessert is brought for me by the waiter.

I am brought this desert by the waiter

2. The invitation was sent to lớn her old boyfriend.

Her old boyfriend was sent the invitation by her.

3. The story was told for me when I was a child.

When I was a child, I was told the story by my grandmother.

4. A table in this restaurant was reserved for the meeting tonight by Tim.

The meeting tonight was reserved a table in this restaurant by Tim.

5. The identification was shown to the receptionist.

The receptionist was shown the identification thẻ by her.

6. This cake was baked by Jim for her birthday các buổi tiệc nhỏ yesterday

She was baked a cake for her birthday các buổi party yesterday

7. A department is going to lớn be bought for her next year by her boyfriend.

She is going to lớn be bought a apartment next year by her boyfriend

8. These boxes were handed lớn the customer by the cửa hàng clerks.

The customers were handed these boxes by the shop clerks.

9. Have the wedding cards been sent to lớn your family?

Has your family been sent wedding cards?

10. The television was moved into the bedroom by my father.

The bedroom was moved the television by my father.

11. It is told that you were the winner of the city Olympic Prize in the competition last year.

12. I am informed that our manager is going khổng lồ change the supplier.

13. It was announced that the workshop was delayed about 2 months because of Covid-19.

14. It was discovered that this plant was grown in South Asia

15. It is promised that the show will start on time.

16. It is recommended that everyone should travel in HongKong this summer vacation.

17. It was believed that my sister would pass the final entrance exam.

18. I have been persuaded that they will join with me khổng lồ the seminar.

19. It has been decided that the company will travel to lớn NewYork together next month.

Bài 2:

She got her classmate close the window.I made my son sweep the floor.My father let the điện thoại phone used by me.My parents never let anything be done by myself because I’m very careless.I have my xe đạp repaired by my brother.Mary gets her hair cut by her mother.Kate had an thư điện tử sent khổng lồ her manager.She had her luggage brought to the khách sạn room by the server.

She got her classmate close the window.I made my son sweep the floor.My father let the mobile phone used by me.My parents never let anything be done by myself because I’m very careless.I have my bike repaired by my brother.Mary gets her hair cut by her mother.Kate had an e-mail sent to her manager.She had her luggage brought to lớn the khách sạn room by the server.

Vừa rồi chúng ta đã cùng đội ngũ giáo viên của Trường Anh ngữ Wow English ôn tập lại kiến thức và kỹ năng về toàn bộ các dạng của câu bị động quan trọng như câu bị động với 2 tân ngữ, câu thụ động với các động trường đoản cú khuyết thiếu, với make, let, have, have to, câu tiêu cực kép cùng đi làm bài bác tập luyện tập về dạng kết cấu ngữ pháp quan trọng này.

Xem thêm: Cấu Tạo Của Máy Biến Thế Lý 9, Khái Niệm, Cấu Tạo Và Phân Loại Máy Biến Áp

Mình mong với các kiến thức nhưng mà đội ngũ của trung tâm đã tâm huyết biên soạn lại về câu bị động đặc biệt quan trọng đã giúp các bạn củng cầm lại kiến thức và tự tin làm đúng hết những dạng bài xích tập về dạng cấu trúc ngữ pháp này nhé.

Chúc các bạn học tập vui vẻ!!!

Nếu các bạn gặp ngẫu nhiên khó khăn gì trong qua trình học tập và thực hiện tiếng Anh, đừng e dè mà hãy liên hệ với bọn chúng mình qua phiếu sau đây để thừa nhận được support miễn tầm giá nhé!

HOẶC ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Chỉ bắt buộc điền không thiếu thông tin mặt dưới, support viên của hanoitc.com sẽ call điện và bốn vấn hoàn toàn miễn phí cho chính mình và!