Bài tập cấu trúc rẽ nhánh trong pascal

     

Ví dụ 1: Để giải phương trình bậc hai: ax2 +bx +c = 0 (a ( eq)0 ) ta phải: Tính Delta = b*b - 4*a*c

- nếu như Delta =0 thìphương trình có nghiệm.

Bạn đang xem: Bài tập cấu trúc rẽ nhánh trong pascal

Bạn sẽ xem: bài tập kết cấu rẽ nhánh trong pascal

Hoặc rất có thể nói: ví như Delta cấu tạo rẽ nhánh thiếu với đủ.

Để tế bào tả kết cấu rẽ nhánh, Pascal dùng câu lệnh if-then. Tương xứng với nhì dạng mệnh đề thiếu với đủ nói ở trên, Pascal có hai dạng câu lệnh if-then:

a. Dạng thiếu

Cú pháp:If then ;

Trong đó:

- Điều kiện: Là biểu thức tình dục hoặc logic.

- Câu lệnh: là 1 trong những câu lệnh của Pascal.

Sơ đồ:


*

Hình 1. Sơ đồ cấu tạo rẽ nhánh dạng thiếu

Ý nghĩa: Điều kiện sẽ tiến hành tính cùng kiểm tra. Nếu điều kiện đúng thì câu lệnh được thực hiện, nếu điều khiếu nại sai thì câu lệnh sẽ ảnh hưởng bỏ qua.

Ví dụ 2:

if Delta b. Dạng đủCú pháp:

If then

else ;

Trong đó:

- Điều kiện: Là biểu thức dục tình hoặc logic.

- Câu lệnh 1, câu lệnh 2: là một câu lệnh của Pascal.

Sơ đồ:


*

Ý nghĩa:Điều kiện sẽ được tính cùng kiểm tra. Nếuđiều khiếu nại đúngthìthực hiện tại câu lệnh 1, ngược lại thìthực hiện câu lệnh 2.

Xem thêm: Dàn Ý Hình Ảnh Người Lính Trong Bài Thơ Đồng Chí (15 Mẫu), Luyện Thi Vào Lớp 10, Profile Picture

Chú ý 1:Trước tự khóaElsekhông có dấu chấm phẩy (;).

Ví dụ 3:

if a mod 3 = 0 then write("a phân chia het mang lại 3")

else write("a khong phân chia het mang đến 3");

3. Câu lệnh ghép

Trong Pascal câu lệnh ghép gồm dạng:

Begin

;

End;

Chú ý 2:SauENDphải có dấu chấm phẩy (;)

Ví dụ 4:

if D Ví dụ 5. search nghiệm thực của phương trình bậc hai: ax2 + bx + c = 0 , với a ( eq)0.

Xây dựng ý tưởng:

- Nhập 3 số a,b,c.

- Tính: delta:=b*b-4*a*c.

- nếu deltaVí dụ 6:

Tìm số ngày của năm N, biết rằng năm nhuận là năm phân chia hết mang lại 400 hoặc phân tách hết mang lại 4 dẫu vậy không phân chia hết cho 100. Ví dụ, những năm 2000, 2004 là năm nhuận và gồm số ngày là 366, những năm 1900, 1945 không phải là năm nhuận và gồm số ngày là 365.

Xem thêm: Cách Cắm Hoa Huệ Để Bàn Thờ Tập 112, Chia Sẻ Cách Cắm Hoa Huệ Đỏ Để Bàn Thờ

Hướng dẫn:

- vào biểu thức đk ta sử dụng những phép toán súc tích như là or, and để gộp những điều khiếu nại lại cùng với nhau.