Bài tập mạch điện hỗn hợp lớp 9

     
Bài 1. Có bố bóng đèn được mắc theo sơ đồ ( hình 3.1) và sáng bình thường. Nếu như bóng Đ1 bị đứt dây tóc thì láng Đ3 sáng mạnh dạn hơn tuyệt yếu hơn?
*
download xuống (3)
*
GỢI Ý:Bình thường: I3= I1 + I2. Giả dụ bóng Đ1 bị đứt; I1= 0 loại điện I3 giảm => nhận xét khả năng chiếu sáng của đèn.

Bạn đang xem: Bài tập mạch điện hỗn hợp lớp 9

Quan tiếp giáp nhận xét bài làm của chúng ta trên bảng .
*
*
Bài 3.
Có cha điện trở R1= 2Ω; R2 = 4Ω; R3 = 12Ω; được mắc vào giữa hai điểm A và B có hiệu điện nuốm 12V như (hình 3.3).a) Tính điện trở tương đương của mạch.b) Tính cường độ cái điện trải qua mỗi điên trởc) Tính hiệu điện núm giữa nhì đầu điện trở R1 và R2.

Xem thêm: Tu Vi, Tu Tru, Tuong So, Boi Toan, Xem Ngày Nhập Trạch Theo Tuổi

*
GỢI Ý:
a) Đoạn mạch AB gồm : R3 // ( R1 nt R2). Tính R12 rồi tính RAB.b) gồm R1 nt R2 => I1 ? I2; Tính I1 theo U với R12; Tính I3 theo U cùng R3.c) Tính U1 theo I1 cùng R1; U2 theo I2 cùng R2; U3 ? U.Đs: a) 4W; b) I1 = I2 = 2A; I3 = 1A ; c) 4V; 8VBài 4.** Một đoạn mạch điện có 5 điện trở mắc như sơ vật hình 4.1.Cho biết R1= 2,5Ω; R2 = 6Ω; R3 = 10Ω; R4 = 1,2 Ω; R5 = 5Ω. Ở hai đầu đoạn mạch AB gồm hiệu điện chũm 6V. Tính cường độ cái điện qua mỗi năng lượng điện trở
*
GỢI Ý:Sơ đồ gia dụng h 4.2 tương tự h 4.1 + Tính RAD, RBD từ đó tính RAB.
*
+ Đối cùng với đoạn mạch AD: Hiệu điện nắm ở hai đầu những điên trở R1, R2, R3 là như nhau: Tính UAB theo IAB cùng RAD từ đó tính được những dòng I1, I2, I3+ tương tự như ta cũng tính được những dòng I4, I5 của đoạn mạch DB.Bài 5.
Cho mạch điện như hình 4.4. Biết: R1 = 15W, R2 = 3W, R3 = 7W, R4 = 10W. Hiệu điện nắm hai đầu đoạn mạch là 35V.a) Tính năng lượng điện trở tương tự của toàn mạch.b) tra cứu cường độ dòng điện qua các điện trở.

Xem thêm: Top 9 Trường Đại Học Lấy Điểm Thấp Ở Tphcm 2021, Top 8 Các Trường Đại Học Lấy Điểm Thấp Ở Tphcm

*
GỢI Ý: (theo hình vẽ 4.4)Tính R23 cùng R­234. Tính điện trở tương đương RAB=R1+R234Tính IAB theo UAB,RAB=>I1+) Tính UCB theo IAB,RCB.
*
+) Ta tất cả R23 = R4 I23 thế nào so với I4; (I23=I2=I3) + Tính I23 theo UCB, R23.Đs: a) 20W; b) I1 = I = 1,75A; I2 = I3 = I4 = 0,875A.