Bài tập some any much many

  -  

Some/Many/Any/A Few/ A Little/ A Lot Of/ Lots Of đa số là lượng từ phổ biến trong giờ đồng hồ Anh. Bài viết bao tất cả cách dùng, lấy ví dụ của từng một số loại lượng từ bỏ để giúp đỡ bạn học tập tiếng Anh hiệu quả và dễ dàng dàng.

*

Cách dùng Some/Many/Any/A Few/ A Little/ A Lot Of/ Lots Of và bài xích tập áp dụng

A. Giải pháp dùng Some/Many/Any/A Few/ A Little/ A Lot Of/ Lots Of trong giờ Anh

1. Phương pháp dùng Some trong giờ đồng hồ Anh

Some là 1 trong những từ định lượng rất phổ biến và được sử dung thoáng rộng trong giờ đồng hồ Anh, có 3 điểm cần nhớ về cách sử dụng từ bỏ định lượng này như sau:

Dùng vào câu khẳng địnhĐứng trước danh từ đếm được số những và danh từ không đếm đượcSome cũng khá được dùng vào câu hỏi


Bạn đang xem: Bài tập some any much many

I have some friendsCan you give me some flowers?Where can I find some water?

Lưu ý:

Some không được dùng làm mô tả cả một khối hệ thống hoặc một đội lớn sự thứ hiện tượng, ví dụ với câu sau:

We need khổng lồ rebuild the house & get rid the old furniture.Babbies is the most vulnerable thing in the world.
Có thể sử dụng some trước số từ cụ thể để miêu tả nghĩa “gần bằng”. Thời gian này, some sẽ tiến hành phát âm là /sʌm/. Ví dụ: Some fifty percent of all students disagree with the new rules. (=Approciatemately một nửa students...)

2. Bí quyết dùng Any trong giờ Anh

Ngược lại cùng với Some, Any thường được sử dụng với nghĩa che định, không chắc chắn chắn. Cách sử dụng của từ định lượng này như sau:

Dùng vào câu bao phủ định cùng câu hỏiĐứng trước danh trường đoản cú đếm được số những và danh từ ko đếm đượcThường được sử dụng trong các trường thích hợp mà tình hình không rõ ràng.
*Xem thêm: Ngày Rằm Tháng Giêng Cúng Những Gì, Mâm Cúng Rằm Tháng Giêng Gồm Những Gì

*

*

*Xem thêm: Trên Đời Có Bốn Cái Ngu Làm Mai, Lãnh Nợ, Gác Cu, Cầm Chầu Vì Sao Vậy?

*