Bài tập tin học 11 trang 79

     

Nếu dãy có hơn hai số thì tính công sai là a-a kế tiếp duyệt cả mảng nếu gồm số nào vi phạm luật quy lao lý của cấp cho số cùng a không giống a+d thì kết luận luôn ko là cung cấp số cộng.

Bạn đang xem: Bài tập tin học 11 trang 79

Bạn vẫn xem: Giải bài bác tập tin học lớp 11 sgk trang 79

Nếu mang lại cuối dãy mà không có số nào vi phạm thì tóm lại là cấp số cộng.

Xem thêm: Những Loại Trái Cây Không Tốt Cho Bà Bầu Không Nên Ăn Khi Mang Thai

program csc;uses crt;var a:array of integer; i,n,d:integer; t:boolean;beginclrscr;write("nhap so phan tu cua day ");readln(n);for i:=1 to lớn n dobeginwrite("a=");readln(a);end;if n2thenwrite("la cap so cong ")elsebegind:=a-a;t:=true;for i:=3 to n doif aa+dthen begint:=false;break;end;if tthenwrite("la cap so cong")elsewrite("khong phai cap so cong ");end;readkey;end.Kết quả:

Trường hợp là cấp cho số cộng:


*

Trường phù hợp không là cung cấp số cộng:


*

Câu trả lời này còn có hữu ích không?

0 0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bài 6 (trang 79 sgk Tin học tập lớp 11): Viết công tác nhập từ bàn phím số nguyên dương N (N ≤100) với dãy A có N số nguyên A1, A2 ...AN có giá trị tuyệt đối hoàn hảo không lớn hơn 1000. Hãy giới thiệu những tin tức sau:

a) số lượng số chẵn và số lượng số lẻ

b) số lượng số yếu tắc trong dãy

Câu 2:

Bài 10 (trang 80 sgk Tin học lớp 11): Viết công tác nhập từ bàn phím xâu kí trường đoản cú S tất cả độ dài không thực sự 100. Hãy cho biết thêm có từng nào chữ số xuất hiện trong xâu S. Thông báo hiệu quả ra màn hình.

Xem thêm: 1Cc Bằng Bao Nhiêu Giọt ? 1Ml = Giọt Có Đúng Hay Không? 1 Cc Bằng Bao Nhiêu Giọt

Câu 3:

Bài 4 (trang 79 sgk Tin học tập lớp 11): Tham chiếu đến bộ phận của mảng bằng cách nào?

Câu 4:

Bài 7 (trang 79 sgk Tin học tập lớp 11): ): hàng F là dãy Phi-bo-na-xi nếu:

F0=0, F1 = 1, Fn = Fn-1 + Fn-2 cùng với N ≥ 2

Viết chương trình nhập từ keyboard số nguyên dương N và gửi ra màn hình hiển thị số hạng vật dụng N của dãy Phi-bo-na-xi. Chương trình của chúng ta thực hiện với cái giá trị lớn nhất của N là bao nhiêu?

Câu 5:

Bài 8 (trang 79 sgk Tin học lớp 11): chương trình sau tiến hành những gì?

Chương trình sau đây thực hiện rất nhiều gì?

program BT8;const NMax = 50;type Mass = array of real;var A: Mass;i,j N: byte; C: real;beginWrite ("Nhap N= ?");readln(N); for i:= 1 khổng lồ N dofor 0 to lớn N-1 dobeginwrite("A )end,for i:= 1 to lớn N dofor j:= 1 to N-1 dobeginC:= A;A := AA := C;end;for i:=1 to lớn N vì beginfor j : =1 to N— 1 bởi vì write (A : 5 : 2 , " ");writelnend;End.

Câu 6:

Bài 1 (trang 79 sgk Tin học tập lớp 11): vì sao mảng là kiểu tài liệu có cấu trúc?

Câu 7:

Bài 3 (trang 79 sgk Tin học lớp 11): Các bộ phận của mảng có thể có phần đa kiểu gì?

Câu 8:

Bài 2 (trang 79 sgk Tin học tập lớp 11): nguyên nhân phải khai báo size của mảng?

Câu 9:

Câu 10:

Bài 9 (trang 80 sgk Tin học tập lớp 11): mang lại mảng nhì chiều size nxm với các bộ phận là số đông số nguyên. Tìm trong mỗi dòng bộ phận lớn tốt nhất rồi đổi vị trí nó với phần tử có chỉ số dòng bằng chỉ số cột.

program Diag;uses crt;VarN,i,j,Max,Ind,Vsp:integer;A:array of integer;beginclrscr;write("nhap N nho hon 15:");readln(N);for i:=1 to N dofor j:=1 to lớn N dobeginwrite("a=");readln(a);end;for i:=1 to lớn N dobeginMax:=A;Ind:=1;for j:=2 to N doif A> Max thenbeginMax:=A;Ind:=j;end;vsp:=A;A:=Max;A:=vsp;end;for i:=1 lớn N dobeginwriteln;for j:=1 lớn N vì chưng write(a:3);end;writelnreadkey;end. Hỏi bài xích