Bài Tập Trắc Nghiệm Toán Lớp 10

  -  

Nhằm hỗ trợ ngân hàng câu hỏi và bài bác tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10 giúp học viên rèn luyện trong quy trình học tập, tandk.com.vn reviews đến những em tư liệu bộ trắc nghiệm Toán 10. Tài liệu có 489 trang với các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Toán 10 có đáp án, được phân dạng theo từng bài học trong lịch trình Đại số 10 cùng Hình học tập 10.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm toán lớp 10

*

Mục lục tài liệu cỗ trắc nghiệm Toán 10:I. ĐẠI SỐChương 1. MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP.1 MỆNH ĐỀ.I. đậy định của một mệnh đề.II. Mệnh đề kéo theo.III. Mệnh đề hòn đảo – Mệnh đề tương đương.IV. Kí hiệu ∀ và ∃.V. Thắc mắc trắc nghiệm.2 TẬP HỢP.I. Khái niệm tập hợp.II. Tập thích hợp con.III. Tập hợp bởi nhau.IV. Thắc mắc trắc nghiệm.3 CÁC PHÉP TẬP HỢP.I. Giao của hai tập hợp.II. Hòa hợp của nhì tập hợp.III. Hiệu với phần bù của nhị tập hợp.IV. Thắc mắc trắc nghiệm.4 CÁC TẬP HỢP SỐ.I. Các tập hợp số đang học.II. Những tập thích hợp con thường được sử dụng của R.III. Câu hỏi trắc nghiệm.5 SỐ GẦN ĐÚNG – không đúng SỐ.I. Số sát đúng.II. Quy tròn số gần đúng.III. Thắc mắc trắc nghiệm.Chương 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ HÀM SỐ BẬC HAI.1 HÀM SỐ.I. Ôn tập về hàm số.II. Sự biến đổi thiên của hàm số.III. Tính chẵn lẻ của hàm số.IV. Câu hỏi trắc nghiệm.2 HÀM SỐ Y = AX + B.I. Ôn tập về hàm số số 1 y = ax + b (a 6= 0).II. Hàm số hằng y = b.III. Hàm số y = |x|.IV. Thắc mắc trắc nghiệm.3 HÀM SỐ BẬC HAI.I. Đồ thị của hàm số bậc hai.II. Chiều trở thành thiên của hàm số bậc hai.III. Câu hỏi trắc nghiệm.Chương 3. PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH.1 ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH.I. Nắm tắt lý thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.2 PHƯƠNG TRÌNH QUI VỀ BẬC NHẤT – BẬC HAI.I. Nắm tắt lý thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.3 PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH NHIỀU ẨN.I. Cầm tắt lý thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.Chương 4. BẤT ĐẲNG THỨC – BẤT PHƯƠNG TRÌNH.1 BẤT ĐẲNG THỨC.I. Bất đẳng thức giữa trung bình công và trung bình nhân – bất đẳng thức Cô-si.II. Bất đẳng thức đựng dấu quý giá tuyệt đối.III. Bài tập trắc nghệm.2 BẤT PHƯƠNG TRÌNH – HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH.I. Tư tưởng bất phương trình một ẩn.II. Một vài phép biến hóa bất phương trình.III. Bài tập trắc nghệm.3 DẤU NHỊ THỨC BẬC NHẤT.I. Định lý về lốt nhị thức bật nhất.II. Xét lốt tích, thương các nhị thức bậc nhất.III. Bài bác tập trắc nghệm.4 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT hai ẨN.I. Bất phương trình hàng đầu hai ẩn.II. Màn biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn.III. Hệ bất phương trình số 1 hai ẩn.IV. Áp dụng vào việc kinh tế.V. Bài bác tập trắc nghệm.5 DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI.I. Định lí về vệt của tam thức bậc hai.II. Bất phương trình bậc hai một ẩn.III. Bài tập trắc nghệm.

Xem thêm: Tranh Vẽ Tranh Đề Tài Học Tập/How To Draw Learning Topics, Tranh Vẽ Đề Tài Học Tập Đẹp

Chương 5. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC – CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.1 CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC.I. Số đo của cung và góc lượng giác.2 GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG.I. Cực hiếm lượng giác của cung α.II. Ý nghĩa hình học tập của tang và côtang.III. Dục tình giữa những giá trị lượng giác.IV. Bài xích tập trắc nghiệm.3 CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.I. Bí quyết cộng.II. Công thức nhân đôi.III. Công thức chuyển đổi tích thành tổng, tổng thành tích.IV. Bài xích tập trắc nghiệm.II. HÌNH HỌCChương 1. VECTƠ.1 CÁC ĐỊNH NGHĨA.I. Tóm tắt lý thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.2 TỔNG VÀ HIỆU CỦA hai VECTƠ.I. Nắm tắt lý thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.3 TÍCH CỦA VECTƠ VỚI MỘT SỐ.I. Tóm tắt lý thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.4 HỆ TRỤC TỌA ĐỘ.I. Cầm tắt lý thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.Chương 2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA nhì VECTƠ.1 GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ 0◦ ĐẾN 180◦.I. Định nghĩa.II. Tính chất.III. Quý hiếm lượng giác của những góc đặc biệt.IV. Góc giữa hai véctơ.V. Bài xích tập trắc nghệm.2 TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA nhì VECTƠ.I. Định nghĩa.II. Các đặc thù của tích vô hướng.III. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng.IV. Ứng dụng.V. Bài bác tập trắc nghệm.3 HỆ THỨC LƯỢNG vào TAM GIÁC GIẢI TAM GIÁC.I. Định lý cô-sin.II. Định lý sin.III. Độ dài đường trung tuyến.IV. Phương pháp tính diện tích tam giác.V. Bài tập trắc nghệm.Chương 3. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ.

Xem thêm: Chuyện Kể Bé Nghe: Viên Ngọc Ước Của Quạ Trả Ơn, Viên Ngọc Ước Và Con Quạ Trả Ơn

1 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG.I. Nắm tắt lý Thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.2 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN.I. Tóm tắt lý Thuyết.II. Bài bác tập trắc nghệm.3 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIP.I. Tóm tắt lý thuyết.II. Bài tập trắc nghệm.

cài tài liệu