Bài Tập Về Giới Từ Lớp 7

     

Bạn đang xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Coi và sở hữu ngay phiên bản đầy đầy đủ của tư liệu tại phía trên (49.86 KB, 2 trang )


BÀI TẬP VỀ GIỚI TỪ TIẾNG ANH LỚP 7

1. Does your father work ………….. Hanoi?

2. What do you bởi vì ………….your miễn phí time?

3. Lan’ll have a tiệc ngọt ………. Friday evening.4. David is good ……….. Math.

Bạn đang xem: Bài tập về giới từ lớp 7

5. Are you interested …………..sports?.

6. There’s a good film ………….. ……… the moment.7. Would you lượt thích to come ……….my house …………lunch?8. Thanks ……….. Your letter.

9. I’ll see my mom & dad ……….. Their farm.

10. We have to work hard ……….home and……….school.11. She takes care ………….her family.

12. He works ……….a factory.

13. We always go to lớn Ha Long cất cánh ……….vacation.14. Tell me more ………..your family.

15. Can you send me a photo ………..your family?16. She works ………a local supermarket.

17. He goes ……….the city …………his wife.

18. It takes 18 hours to get ………Hanoi ……….coach.19. We write ……….each other twice a week.

20. My mother works………the field………….my father.21. We’ll visit her ……….Christmas.

Xem thêm: Gia Chủ Tuổi Dần 1962 Chọn Người Xông Đất, Xem Tuổi Xông Nhà 2022 Gia Chủ Tuổi Nhâm Dần 1962

22. Are you tired …………..watching TV?23. She often brings them ……… school.24. He is the president ……….our club.

25. She spends most ………the time ………….the couch ……….front …….the TV.26. What vì chưng you usually vày ………….school?


(2)

31. They usually have portable CD player ……….small earphones.32. I’ll take part……….your club.

33. They read or study ………….the same time.34. We enjoy all ……… our classes.35. ………….school we study many things.

36. …………..history, we study past & present events………..Vietnam & ………the world.37. …………..physics, we learn …………how things work.

38. She learns how khổng lồ use a computer ………..her Computer Science class.39. Newspapers are ……….the racks ……….the middle.

40. Math books are ………..the shelves ………..the left.

41. The largest library is ………Washington D.C, the capital ……….the USA.42. Those books ……….the back …………the libraries are ………English.

43. Now, come và look ………the kitchen.
44. My uncle is …………..work now.

Xem thêm: Sinh 2 Con Một Bề Nghĩa Là Gì ? 2 Con Một Bề Là Gì? Sinh Con Một Bề Là Gì

45. Can I see the rest ………the house?46. She"ll have a các buổi tiệc nhỏ ………..her birthday.

ĐÁP ÁN BÀI TẬP VỀ GIỚI TỪ TIẾNG ANH LỚP 7

1. In 2. In 3. On 4. At 5. In

6. On – at 7. To – for 8. For 9. On 10. At - at

11. Of 12. In 13. On 14. About 15. Of

16. In 17. To lớn / with 18. To lớn / by 19. To 20. In / with

21. At 22. Of 23. Lớn 24. Of 25. Of / on / in / of

26. At 27. In 28. To lớn 29. With 30. At31. With 32. In 33. At 34. Of 35. At


Tài liệu liên quan


*
*
tài liệu tập huấn môn giờ đồng hồ Anh 2010 119 475 3
*
bài soạn TÀI LIỆU TẬP HUẤN TÍCH HỢP TƯ TƯỞNG hồ chí minh VÀO GIẢNG DẠY MÔN GDCD trung học cơ sở 149 1 2
*
tài liệu Tập viết 1 - bài bác 8 : thứ chơi, tươi cười, ngày hội, nao nức pdf 4 473 0
*
tư liệu CẤU TẠO NGUYÊN TỬ ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN docx 1 959 4
*
tài liệu tập huấn bài xích giảng điện tử e-Learning 52 962 14
*
tài liệu tập huấn giờ anh tham khảo test enghlish 9 4 351 0
*
kết hợp các vận động tập thể vào bài giảng khả năng nghe hiểu nhằm khuyến khích sv không chăm tiếng anh năm hai tại ngôi trường ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội 79 429 0
*
BÀI BÁO CÁO ĐỀ TÀI TỔNG quan liêu VỀ CÁC TAI BIẾN TỰ NHIÊN 54 258 0
*
BÀI BÁO CÁO-TÀI LIỆU TẬP HUẤN NÂNG CAO NHẬN THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG cho CÁN BỘ QUẢN LÝ 144 632 3
*


Tài liệu chúng ta tìm tìm đã sẵn sàng tải về


(8.55 KB - 2 trang) - Tải bài tập về giới từ giờ Anh lớp 7 bao gồm đáp án - bài bác tập giờ Anh lớp 7 về giới từ có đáp án
Tải bạn dạng đầy đủ ngay
×