Bài tập về it was not until

     

“It was not until” là kết cấu không vượt khó nếu như khách hàng chịu chi tiêu thời thời gian, công sức của con người vào nó để tìm hiểu và học nó một bí quyết nghiêm túc. Đặc biệt là lúc làm các bài tập It was not until, nó để giúp bạn “ngộ” ra những điều mà nếu chỉ học lý thuyết không thì cần yếu nào xử lý hết được. Vì vậy, Trung trọng tâm WElearn gia sư sẽ tổng hợp toàn bộ các bài bác tập, cấu trúc, phương pháp sử dụng tương quan đến cấu tạo câu “it was not until”. Thuộc theo dõi nhé!


Nội dung bài xích viết1. Bắt tắt lý thuyết2. Các dạng bài tập3. Bài tập áp dụng4. Đáp án bài tập

1. Cầm tắt lý thuyết

1.1. Kết cấu it was not until là gì?

it was not until tức thị “mãi cho đến khi … thì …. Mới…”.

Bạn đang xem: Bài tập về it was not until

Cấu trúc này được sử dụng trong câu để nhấn mạnh về khoảng chừng thời gian hay là 1 thời điểm nhưng sự việc, hành vi xảy ra.

1.2. Kết cấu và cách áp dụng it was not until

Cấu trúc it was not until + các từ chỉ thời gian: It + is/was + not until + time word/phrase (từ/cụm trường đoản cú chỉ thời gian) + that + S + VVí dụ: It was not until 2 a.m that She came backCấu trúc it was not until + mệnh đề chỉ thời gian: It + is/was + not until + S + V + … + that + S + V+ ..Ví dụ: It was not until she graduated that She left LondonCấu trúc not until dạng hòn đảo ngữ: Not until + time word/phrase/clause (từ/cụm từ/mệnh đề chỉ thời gian) + trợ đụng từ + S + V ….Ví dụ: Not until last Monday did she say that she had had lớn go khổng lồ Japan

*
Cấu trúc it was not until


Lưu ý: 

Nếu là It is not until …. That S + V2 (tương tự cho các công thức khác)Chỉ dùng THAT nhằm nối 2 mệnh đề It is/was not until với mệnh đề chính, KHÔNG thực hiện “when”.

1.3. So sánh kết cấu It was not until cùng Only when

Cấu trúc It was not until với Only when đều tức là “mãi cho đến khi…” cơ mà It was not until có thể đi với những trạng trường đoản cú chỉ thời hạn còn Only when chỉ đi với mệnh đề hòn đảo ngữ.

Vì sự như là nhau về nghĩa buộc phải Only when cũng hay xuyên xuất hiện thêm trong các bài viết lại câu của It was not until

Ví dụ: It was not until 10 a.m that she got up

→ Only when 10 a.m did she get up

1.4. Phương pháp viết lại câu với cấu tạo it was not until cùng not until 

Khi làm các bài tập viết lại câu, bạn cần hiểu đúng nghĩa của nó

Công thức

S + V until S + V (hoặc time)

→ It + is/was + not until + time word/phrase (từ/cụm từ chỉ thời gian)/mệnh đề + that + S + V

→ Not until + time word/phrase/clause (từ/cụm từ/mệnh đề chỉ thời gian) + trợ cồn từ + S + V ….

→ Only when + time word/phrase/clause (từ/cụm từ/mệnh đề chỉ thời gian) + trợ động từ + S + V ….

Ví dụ

She didn’t play video games until she finished her homework. (Cô ấy đang không chơi game cho tới khi chấm dứt xong bài bác tập của mình

= It was not until she finished her homework that I She played video games

= Not until she finished her homework did She play video clip games

= Only when she finished her homework did She play video clip games

2. Các dạng bài bác tập

2.1. Bài xích tập phân chia động từ.

Ở dạng bài bác tập này, đề bài sẽ yêu ước bạn phụ thuộc động từ đã mang lại và phân chia động từ còn sót lại ở cả hai vế của câu. Bạn cũng có thể áp dụng các làm sau:

Nếu đụng từ vế sót lại là bây giờ => rượu cồn từ nên chia ngơi nghỉ thì hiện nay tại;Nếu đụng từ vế còn sót lại được phân tách ở dạng thừa khứ => đụng từ đề nghị chia ở thì quá khứ.

→ dựa vào thì để phân tách động từ

Bài tập ví dụ:

It (be) _____ not until her mother came that she went lớn bed.

Động từ mệnh đề đó là thì vượt khứ => đụng từ buộc phải chia ngơi nghỉ quá khứ: was

It was not until his father threatened khổng lồ punish him that he (tell) _____ the truth.

Động tự mệnh đề thời gian là thì quá khứ => hễ từ cần chia làm việc quá khứ: told

It was not until he (feel) ______ too tired that he stopped working.

Động từ mệnh đề chính là thì quá khứ => hễ từ yêu cầu chia sinh hoạt quá khứ: felt

It was not until midnight ______________back home. Did John come B. Had John come C. That John had come D. That John came

It was not until không được thực hiện với hòn đảo ngữ => các loại A và C;

Động trường đoản cú mệnh đề thời gian là thì quá khứ => cồn từ nên chia sinh sống quá khứ: chọn D

It was not until 1994 that this school______________ builds B. Built C. Had built D. Was built

Tương tự: key D (Bị cồn ở thì thừa khứ)

It was not until 2000 that I ______________ him teach B. Teaching C. Lớn teach D. Taught

Tương từ bỏ key D.

2.2. Bài xích tập viết lại câu

Đây là dạng bài xích tập khó hơn vì yêu cầu đề xuất dịch nghĩa. Đề bài có thể cho câu xuôi hoặc câu đảo ngữ hoặc 2 câu hòa bình trong đó bao gồm một câu chỉ thời gian; until + thời gian; …


*
Cấu trúc It was not until


Bài tập ví dụ

No one could leave the stadium until 2.30

Phân tích: Nghĩa của câu ban sơ là: ko một ai có thể rời sân vận động cho tới lúc 2h 30. Bởi thế mọi bạn chỉ có thể rời sân di chuyển sau thời gian 2h30. Động từ could ngơi nghỉ dạng quá khứ cho nên câu viết lại cùng với It was not until như sau:

=> It was not until 2.30 that everyone could leave the stadium.

She wasn’t allowed to xuất hiện her presents until her birthday.

Tương từ bỏ ta bao gồm câu viết lại:

=> Until her birthday that she was allowed to xuất hiện her presents

We didn’t have any holidays until last summer.

=> It was not until last summer that we had some holiday.

Not until I came home did I know that I had lost my key.

=> It Was not until I came home that I knew that I ha lost my key.

Not until I received a letter from her, did I realize that she had worried about me very much.

=> It was not until I received a letter from her that I realized that she had worried about me very much.

Xem thêm: Kích Thước Vali Size 24 Đựng Được Bao Nhiêu Kg ? Mua Ở Đâu Tốt Nhất?

3. Bài xích tập áp dụng

3.1. Bài xích tập 1

Viết lại đúng cấu tạo câu It was not until theo động từ gồm sẵn vào ngoặc:

It was not until his father threatened to lớn punish him that he (tell) _____ the truth. It was not until we (begin) _____ primary school that we studied English. It (be) _____ not until her mother came that she went to bed. It was not until he (feel) ______ too tired that he stopped working. It was not until he passed the university exam that he (start) ______ using cell phone.

3.2. Bài tập 2

Viết lại số đông câu tiếp sau đây đúng cấu trúc

My son didn’t start talking until he was 5. No one could leave the stadium until 2.30.We didn’t go khổng lồ bed until midnight.We didn’t have any holiday until last summer.She didn’t write khổng lồ him until she received a letter from him.I couldn’ t finish my project until Mark helped me. We didn’t have a holiday until last summer. They didn’t pay the bill until the electricity was cut off.The child didn’t go to lớn sleep until her mother came home.He didn’t know how to swim until he was 30 years old.Cinema didn’t become an industry until 1915. She wasn’t allowed to xuất hiện her presents until her birthday. Lan didn’t go abroad until she was 35. I didn’t sleep until midnight. The boy didn’t stop singing until their teacher came. I couldn’t phản hồi futher until I had the information. The letter didn’t arrive until yesterday. She didn’t stop learning German until the age of 24. We didn’t finish it until the kết thúc of last summer. She didn’t become a teacher until yesterday.

3.3. Bài tập 3

It was not until midnight that ______ back home. My cat came did my mèo come does my cát come It ______ not until the next year that our class can travel to domain authority Nang. Is was will It ______ not until the last minute that Jack performed his tuy nhiên “Hoa hai Duong”. Is was will Not until Nhi finishes her homework ______. She can go out she goes out can she go out Not until I arrived at school ______ I hadn’t changed my sleeping pants. I had realized that had I realized that did I realize that ______ the year 1975 did Vietnam get its independence. Only when It was not until Not until Nhung watched Korean movies until 3 a.m. = ______ It was not until 3 a.m that Nhung stopped watching Korean movies. It was not until 3 a.m did Nhung stop watching Korean movies. It is not until 3 a.m that Nhung stopped watching Korean movies. You can go out after your sister sleeps. = ______ Not until your sister sleeps, you can go out. Not until your sister sleeps, can you go out. Not until your sister slept, can you go out.

3.4. Bài tập 4

Viết lại câu

No one could leave the concert until 1am.

=> Not until …………………………………………………………………………

Son Tung hadn’t been a famous singer before he moved lớn Ho bỏ ra Minh city.

=> It was not until ………………………………………………………………..

We couldn’ t finish our team project until the teacher supported us.

=> Only when ……………………………………………………………………..

I couldn’t provide any further information until the board of directors decided.

=> Only when ……………………………………………………………………..


*
Cấu trúc It was not until


She didn’t gọi him until she left her office. 

=> Not until ………………………………………………………………………..

My quái dị didn’t stop working until he felt too tired.

=> It was not until………………………………………………………………………..

Vietnamese students didn’t study English until they began primary school.

=> Only when ………………………………………………………………………..

The police didn’t make any accusations until they had some proof.

=> Not until………………………………………………………………………..

3.5. Bài xích tập 5

Viết những câu sau thanh lịch tiếng Anh

Mãi mấy tiếng sau công ty chúng tôi mới tìm thấy Jack.Đến tận trong ngày hôm qua bức thư mới tới nơi.Mãi đến lúc Lan 35 tuổi cô ấy new ra nước ngoài.Đến tận thời điểm thầy giáo vào thì cậu nhỏ bé mới dừng hát. Đến tận hè năm ngoái cửa hàng chúng tôi mới được đi du lịch.cách dùng not until

4. Đáp án bài tập

4.1. Đáp án bài bác tập 1

Told Began Was Felt Started

4.2. Đáp án bài bác tập 2

It was not until my son was 5 that he started talking. It was not until 2:30 that someone could leave the stadium It was not until midnight that we went khổng lồ bed. It was not until last summer that we had some holiday It was not until she received a letter from him that she wrote to lớn him.

Xem thêm: Hình Xăm Mèo Thần Tài Kín Lưng, Kín Lưng Đẹp Nhất, Hình Xăm Mèo Thần Tài Cá Chép Kín Lưng, Nửa Lưng

4.3. Đáp án bài tập 3

AABCCCAB

4.4. Đáp án bài bác tập 4

Not until 1am did someone leave the concert/ Not until 1am could someone leave the concert. – Đến tận 1 tiếng sáng bắt đầu có bạn rời khỏi buổi ca nhạc. It was not until Son Tung moved khổng lồ Ho đưa ra Minh đô thị that he became a famous singer. – Mãi đến lúc Sơn Tùng đưa vào tp hcm thì anh ấy new trở thành ca sĩ nổi tiếng.Only when the teacher supported us could we finish our team project. – Đến tận thời gian thầy giáo hỗ trợ thì cửa hàng chúng tôi mới có thể xong dự án nhóm.Only when the board of directors decided could I provide further information. – Chỉ cho đến khi ban giám đốc quyết định thì tôi mới rất có thể cung cấp thêm thông tin.Not until she left her office that she called him. – Đến khi rời khỏi công ty cô ấy mới gọi mang lại anh ấy. It was not until my quái thú felt too tired that he stopped working. – Mãi đến khi sếp của tôi cảm thấy quá mệt thì anh ấy bắt đầu dừng có tác dụng việc.Only when Vietnamese students began primary school did they study English. – Đến tận khi vào tiểu học tập thì học sinh Việt nam giới mới bước đầu học tiếng Anh.Not until the police had some proof did they make accusations. – Mãi cho khi cảnh sát có đủ bằng chứng thì họ new đưa ra lời buộc tội. 

4.5. Đáp án bài bác tập 5

It was not until hours later that we found Jack.It was not until yesterday that the letter arrived.Not until Emma was 35 did she go abroad.Only when the teacher came did the boy stop singing. Not until last summer did we go on a holiday. 

Như vậy, bài viết đã Tổng Hợp toàn bộ Bài Tập It Was Not Until. Hy vọng sau lúc đọc nội dung bài viết này, chúng ta cũng có thể hiểu rõ rộng về cấu truc câu không nhiều was not until và cách thực hiện nó nhé!


? Trung trọng điểm gia sư WElearn chăm giới thiệu, cung ứng và quản lý Gia sư.? Đội ngũ Gia sư với hơn 1000 gia sư được kiểm để ý kỹ càng.? tiêu chuẩn của cửa hàng chúng tôi là cấp tốc CHÓNG cùng HIỆU QUẢ. Cấp tốc CHÓNG bao gồm Gia sư với HIỆU QUẢ trong giảng dạy.