Bài tập về there is there are

     

There is cùng There are là 2 cặp cấu tạo luôn xuất hiện cùng nhau để giới thiệu về con số của đồ gia dụng nào đó. Tuy vậy thế, hai cấu trúc này vẫn có sự biệt lập nhau về cách dùng. Để khiến cho bạn tránh nhầm lẫn thân cặp cấu tạo này trong quy trình thực hành, công ty chúng tôi xin gửi cho bạn nội dung bài viết dưới phía trên về các dạng bài tập There is There are. Cùng theo dõi và làm bài xích tập nhé!


Thực hành bài xích tập There is There are

Cấu trúc

Cùng ôn tập kỹ năng và cách sử dụng Theere is there are của giờ đồng hồ Anh ngay bên dưới.

Bạn đang xem: Bài tập về there is there are

I.There is

There is + Nsố ít

Ex: There is an táo bị cắn on the table.

(Có một quả táo bị cắn trên bàn)

There is + Nkhông đếm được

Ex: There is hot milk in the bottle.

(Có sữa lạnh trong bình)

Nếu danh từ trước tiên của chuỗi liệt kê là danh tự số ít thì ta dùng cấu tạo ‘There is’

Ex: There is a pen, a ruler & a book on the table.

(Có một cái bút, một cái thước kẻ với một quyển sách trên bàn)

II. There are

There are + Nsố nhiều

Ex: There are three bananas in my bag.

(Có ba quả chuối vào túi của tôi)

Khi danh từ của chuỗi liệt kê ban đầu bằng danh tự số các thì dùng cấu tạo ‘There are’

Ex: There are two oranges, four bananas & a cake in the fridge.

(Có 2 quả cam, 4 quả chuối với 1 mẫu bánh ở trong tủ lạnh)


*

Luyện tập bài xích tập There is There are


Bài tập there is there are

Exercise 1: Điền ‘There is/There are’ vào chỗ trống làm thế nào cho thích hợp

1._____________ a big bottle on the table.

2.____________ many chairs in the living – room.

3. ____________ four cats and a dog in my house.

4. ____________ furniture in that room.

5. ____________ an ice – cream in the fridge.

6. ____________ some children in the yard.

7. ____________ a laptop, a mouse & two pens in my bag.

8. ____________ many quiz programs on TV last night.

9. ____________ a theater near her house.

10 ____________ many fans in the room.

Exercise 2: sắp đến xếp những từ sau thành câu trả chỉnh

1.There/two chairs/front of/table/room.

2. There/a dustbin/near my bed.

3. There/five French students/his class.

4. There/a new restaurant/center of town/sell Korea food.

5. There/four other people/are/ still/arrive.

6. There/not/a freezer/his table.

7. There/any cheese/that sandwich?

8. There/any cliens/store?

9. There/no petrol/the motorbike.

10. There/no milk/left/the bottle.

Exercise 3: Tìm và sửa lỗi sai (nếu có)

1.There aren’t some pencils in the bag.

2. There are a ring, two desks, a notebook on the table.

3. There isn’t some water in the glass.

4. There aren’t any money in her wallet.

5. There are a letter on his desk. His father brought it from the post office.

Exercise 4: Điền mạo từ a/an/some/any vào nơi trống

1.There are ________ people in the yard near my house.

2. There is ________ ariport adjacent the city.

3. Are there ________ tourist in that resort?

4. There is ________ parrot in the cage.

5. There are ________ bears near the monkey.

6. There is ________ gorilla in the forest.

7. There is _________ elephant with ______ tiger in the zoo.

8. There aren’t ________ dolphins in the aquarium.

9. There is no longer ________ justification for private schools in France.

Xem thêm: Writing Unit 1 Lớp 12: Writing, Tiếng Anh Lớp 12 (Học Sgk)

10. There are _______ foreigners in that area.

11. There aren’t ________ fantasic places near his house.

12. There is ________ celling fan hâm mộ in my house.

13. Are there ________ microwaves in her kitchen?

14. There is ________ salt and sugar in these sauce.

15. There is ________ difficult programs on the quiz.


Đáp án

Exercise 1:

1.______There is_______ a big bottle on the table.

2. _____There are _____ many chairs in the living – room.

3. _____ There are _______ four cats và a dog in my house.

4. _____ There is _______ furniture in that room.

5. ______ There is ______ an ice – cream in the fridge.

6. ______ There are ______ some children in the yard.

7. ______ There is ______ a laptop, a mouse and two pens in my bag.

8. ______ There are ______ many quiz programs on TV last night.

9. _______ There is _____ a theater near her house.

10 _______There are_____ many fans in the room.

Exercise 2:

1.There are two chairs in front of the table in the room.

2. There is a dustbin near my bed.

3. There are five French students in his class.

4. There is a new restaurant in the center of town which sell Korea food.

5. There is four other people who are still to lớn arrive.

6. There isn’t a freezer in his table.

7. Is there any cheese in that sandwich?

8. Are there any cliens in the store?

9. There is no petrol in the motorbike.

10. There is no milk left in the bottle.

Exercise 3:

1.some ➔ any (vì câu lấp định thường dùng any không sử dụng some)

2. Are ➔ is (bắt đầu chuỗi liệt kê là danh trường đoản cú số ít cần dùng There is chứ không cần sử dụng There are)

3. Some ➔ any (vì câu đậy định hay sử dụng any không sử dụng some)

4. Aren’t ➔ isn’t (vì money là danh từ ko đếm được đề xuất dùng There is chứ không dùng There are)

5. Are ➔ is (vì letter là danh từ số ít)

Exercise 4:

.There are ___some_____ people in the yard near my house.

➔ fan là danh trường đoản cú đếm được số những và phối hợp cùng cấu tạo There are

There is ____an____ ariport adjacent the city.

➔ cấu trúc there is + Nsố ít

Are there ____any____ tourist in that resort?

➔ Dạng bao phủ định buộc phải dùng ‘any’

There is ____ a ____ parrot in the cage.

➔ cấu tạo there is + Nsố ít

There are ____some____ bears near the monkey.

➔ Gấu là danh trường đoản cú đếm được số những và phối kết hợp cùng kết cấu There are

There is ____ a ____ gorilla in the forest.

➔ kết cấu there is + Nsố ít

There is ____an_____ elephant with ___a___ tiger in the zoo.

➔ kết cấu there is + Nsố ít

There aren’t ____any____ dolphins in the aquarium.

➔ Dạng che định nên dùng ‘any’

There is no longer ____ any ____ justification for private schools in France.

➔ Dạng bao phủ định đề nghị dùng ‘any’

There are ___ some ____ foreigners in that area.

➔ Người quốc tế là danh trường đoản cú đếm được số nhiều và phối hợp cùng kết cấu There are

There aren’t ____any____ fantasic places near his house.

➔ Dạng lấp định buộc phải dùng ‘any’

There is ____ a ____ celling fan hâm mộ in my house.

➔ cấu trúc there is + Nsố ít

Are there ___any_____ microwaves in her kitchen?

➔ Dạng nghi hoặc nên cần sử dụng ‘any’

There is ___ some _____ salt và sugar in these sauce.

Xem thêm: 3 Thời Điểm Bà Bầu Ăn Bơ Có Tốt Không ? Những Lợi Ích Bất Ngờ Bơ Mang Lại Cho Mẹ Bầu

➔ muối và đường là danh từ không đếm được dạng số nhiều

There is ____a____ difficult programs on the quiz.

➔ kết cấu there is + Nsố ít


Chúng tôi vừa ra mắt các kỹ năng cơ bản về there is There are với bài tập There is There are gồm đáp án. Shop chúng tôi hy vọng gần như dạng bài bác tập này đã giúp bạn thành thạo rộng về There is There are. Good luck!