Bài tập về wish lớp 9

     

Bài tập Wish môn giờ đồng hồ Anh lớp 9 tổng hợp những dạng bài xích tập về câu ước có đáp án chi tiết kèm theo.

Thông qua tư liệu này, giúp các bạn có thêm nhiều tài liệu tham khảo, củng cố kỹ năng và kiến thức để đạt được tác dụng cao trong những bài kiểm tra, bài thi vào lớp 10 sắp tới tới. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng quan sát và theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Bài tập về wish lớp 9

Bài tập Wish môn giờ đồng hồ Anh lớp 9

1. Wish nghĩa là gì?

Wish (v): mong, hy vọng ước, ước, ước mơ.

2. Bao giờ dùng cấu tạo Wish?

Cấu trúc Wish áp dụng khi người nói muốn diễn đạt một mong mỏi muốn, một ước mơ làm sao đó mang lại với mình hoặc đến với những người khác.

3. Giải pháp sử dụng cấu trúc Wish:

-Type 1: Câu cầu ở tương lai

Form: S + Wish(es/ed), S + would/ could/ have lớn + Vinf…

➔ kết cấu Wish dùng để biểu đạt một ước muốn nào đó trong tương lai, hoặc dùng đào bới một điều giỏi đẹp giỏi cũng có thể là điều khó có thể xảy ra, không khả thi trong thực tế.

Ex: My mother wishes, I would become a good lawyer in the future. (Mẹ tôi mong tôi sẽ biến một chính sách sư tốt trong tương lai).

– Type 2: Câu cầu trái ngược với hiện tại:

Form: S + wish(es/ed) , S + tobe / VQKĐ + …(tobe ➔ were)

➔ kết cấu Wish diễn tả mong muốn trái ngược với hiện tại tại.

Ex: Peter wishes, he were very rich. (Peter cầu anh ấy vô cùng giàu có).


– Type 3: Câu cầu trái ngược với quá khứ

Form: S + wish(es/ed), S + had (not) + VPII…

➔ cấu tạo Wish cần sử dụng để mô tả mong mong mỏi trái ngược với quá khứ.

Ex: Hue wishes, she had passed her exam. (Huệ cầu cô ấy đang vượt qua bài bác kiểm tra).

– Form: S + Wish + somebody + (something) well (ill).

➔ kết cấu Wish sử dụng khi muốn miêu tả sự mong muốn ai hay dòng gì gặp mặt may (không may).

Ex: My mother wishes me well in my test. (Mẹ tôi hy vọng tôi gặp mặt may mắn trong bài bác kiểm tra của mình).

– Form: S + Wish + somebody + (something) + on somebody.

➔ kết cấu Wish dùng làm gán hoặc đùn đẩy cho ai đó.

Ex: My parents can wish me on my grandmother while they are away. (Bố bà bầu tôi có thể đùn đẩy tôi mang lại bà trong khi họ đi công tác).

– cấu trúc Wish rất có thể sử dụng với mục đích đưa ra lời chúc mừng, hy vọng ước.

Wish + nhiều danh từ

Ex: I wish my family a Merry Christmas. (Tôi cầu chúc gia đình của tôi bao gồm một giáng sinh xuất sắc lành).

4. Lưu ý

– kết cấu này không cần sử dụng ở thì lúc này tiếp diễn.

– cấu tạo Wish = cấu trúc If only: dùng làm nhấn bạo phổi hơn.

Ex: nam giới wishes, he were a famous singer. (Nam mong anh ấy là 1 ca sĩ nổi tiếng).

= If only, nam were a famous singer. (Giá cơ mà Nam là một ca sĩ nổi tiếng).

– cấu trúc Wish hoàn toàn có thể thay bằng cấu tạo Would rather (Giá mà).

Ex: I wish my score test were higher. (Tôi ước điểm bài xích kiểm tra của tôi cao hơn).

= I would rather my score kiểm tra was higher. (Giá nhưng điểm bài xích kiểm tra của mình cao hơn).

5. Bài xích tập

I. Put the verbs in brackets into correct tenses:


1. I wish I (go)……………………………. Khổng lồ the movie with you.

2. I wish I (have)……………………………………… day off.

3. I wish I (study)…………………………… Latin instead of Greek.

4. I wish I (not/ spend)………………………………. So much money.

5. I wish the weather (be) …………..…………….warm, so we could go swimming.

6. I wish I (ask)…………………………….………. Him how khổng lồ get there.

7. I wish I (not stay)………….……………….. At home.

8. I wish I (not/ buy) …………….……………..that book.

9. I wish I (not/ see) ……………….…………….him.

10. I wish I (not/ call)……………….………………. Him a liar.

11. I don’t have time lớn go lớn “High chất lượng Good Fair “. I wish I (go) ………there.

12. The weather is very hot. I wish it (be) ………………………… cooler.

13. We seldom write to her. I wish we (write) ………………… to lớn her more often.

14. John doesn’t know how to swim. He wishes he (can) ………………..…… swim.

Xem thêm: Bài Cúng Ông Công Ông Táo Theo Văn Khấn Cúng Ông Công Ông Táo Phổ Biến Nhất

15. John doesn’t buy the book. She wishes she (buy) ……………………..… it.

16. Mai doesn’t pass the exam. She wishes she (study) ……………..…… harder.

17. We will not go khổng lồ Ha Long bay next week. I wish we (go) …………… there.

18. It is raining now. I wish it (stop) ……………………… raining soon.

19. My parents are not in now. I wish they (be) ……….……at home with us now.

20. I know phái mạnh will not lend me his car. I wish he (lend). ……………… it to lớn me.

II. Rewrite the following sentences, using “Wish”

1. I don’t know more people.

I wish………………………………………………………..

2. I don’t have a key.

I wish……………………………………………………

3. Ann isn’t here.

I wish……………………………………………………

4. It is cold.

I wish……………………………………………………

5. I live in a big đô thị (I don’t like it).

I wish……………………………………………………

6. I can’t go to lớn the tiệc ngọt (and I like it).

I wish……………………………………………………

7. I have to lớn work tomorrow (I like to stay in bed).

I wish……………………………………………………

8. I don’t get good marks.

I wish……………………………………………………

9. I’m not lying on a beautiful sunny beach.

I wish……………………………………………………

10. Hoa & Ba won’t go fishing this weekend.

They wish……………………………………………………

III. Rewrite the following sentences, using “Wish”

1. I don’t have a car.

………………………………………………….


2. I can’t play the piano.

………………………………………………….

3. I’m at work.

………………………………………………….

4. It’s winter.

………………………………………………….

5. I’m ill.

………………………………………………….

6. I don’t have new shoes.

………………………………………………….

7. I can’t afford lớn go on holiday.

………………………………………………….

8. I don’t have time to lớn read lots of books.

………………………………………………….

9. I can’t drive.

………………………………………………….

10. My máy vi tính is broken.

Xem thêm: 3 Cách Nướng Vịt Nướng Bằng Nồi Chiên Không Dầu, Nướng Vịt Bằng Nồi Chiên Không Dầu

………………………………………………….