Bài Tập Viết Lại Câu Điều Kiện Loại 2

     

Hôm nay cửa hàng chúng tôi xin giới thiệu tới quý người hâm mộ một một số loại câu điều kiện không có thật ở hiện tại. Câu điều kiện loại 2 giống hệt như câu đk loại 1. Đều mô tả một trả định về tương lai, về tác dụng của hành động trong tương lai. Tuy vậy trong đk loại 2, đk đó hết sức khó xẩy ra hoặc là không bao giờ có thật. Bài viết này sẽ bao hàm về Câu điều kiện loại 2- Công thức, biện pháp dùng, bài bác tập áp dụng.

Bạn đang xem: Bài tập viết lại câu điều kiện loại 2

Câu điều kiện LOẠI 2


Ý nghĩa câu đk loại 2

– tương tự như như câu đk loại 1, câu điều kiện loại 2 cũng sẽ nghĩ về sau này nhưng tác dụng sẽ không xảy ra hoặc rất cạnh tranh xảy ra. Có nghĩa là, câu đk loại 2 là câu đk thể hiện nay ước mong mà bạn dạng thân không thể làm được.

Công thức ( cấu trúc) câu điều kiện loại 2

If + S + V (quá khứ), S + would + V (nguyên mẫu)

Example:

– If you went lớn bed earlier you wouldn’t be so tired.( nếu như khách hàng đi ngủ sớm bạn sẽ không bị mệt.)- thực tiễn bạn đã không đi ngủ sớm, cùng bạn hiện nay đang bị mệt với điều bạn mong muốn không thể làm được)

– If it rained, you would get wet.( giả dụ trời mưa, bạn sẽ bị ướt)- Thực tế bên phía ngoài trời không tồn tại mưa

Lưu ý câu điều kiện loại 2

Lưu ý 1:

Trong câu đk loại 2, đụng từ của mệnh đề if phân tách ở (past subjunctive). Động trường đoản cú của mệnh đề chính chia làm việc tương lai trong quá khứ(Future in the past).

Riêng cồn từ “to be” thì sử dụng “were” cho tất cả các ngôi.Động từ trong mệnh đề thiết yếu ở tương lai trong vượt khứ(Future in the past): would

Example: 

– If the weather wasn’t so bad, we would go lớn the park. (But the weather is bad so we can’t go.)( nếu như thời tiết không quá tệ, họ sẽ đi đến công viên)- Nhưng thực tiễn thời máu thì tệ vì thê họ không thể đi.

Lưu ý 2: biện pháp ghi nhớ nhanh

– Ở các trung vai trung phong anh ngữ những thầy cô giáo thường được sử dụng cách ghi nhớ cấp tốc như sau:

Câu đk loại 2 = Câu điều kiện loại 1 đi lùi một thì
Simple present → Past subjunctive/ Simple Past
Will + V_inf → Would + V_inf
Lưu ý 3:

– hoàn toàn có thể dùng “Would be V_ing” thay thế cho “Would + V_inf” để nhận mạnh hành vi đang diễn raEx: If I were in my company, I would be working now. (Nếu bây giờ tôi ở doanh nghiệp của tôi, thì tôi vẫn đang có tác dụng việc)

Lưu ý 4: Đảo ngữ câu điều kiện loại 2


Were + S +(not) + to_inf

Ex:If they offered you the job, would you accept?→ Were they khổng lồ offer you the job, would you accept?( nếu họ đề nghị bạn một công việc, bạn có đồng ý không?)

She would hurt herself if she fell.→Were she khổng lồ fall, she would hurt.( nếu cô ấy ngã, thì cô ấy sẽ bị đau.)

Lưu ý 4: Were rất có thể được dùng nạm cho was (với những chù từ Ị, he, she, it) trong mệnh đề if nhất là trong mịnh đề “If I were you”If Tom were rich, he would have a car. (Nếu Tom nhiều có, anh ấy sẽ download một dòng xe ô tô.)
*
If Tom were rich, he would have a carI’d go out if it weren’t raining. (Giá như trời không mưa thì tôi sẽ di chơi)If I were you, I would accept the invitation. (Nếu tôi là anh, tôi sẽ đồng ý lời mời của họ)Lưu ý 5: Không dùng would trong mệnh đề đk (if-clause)If I ate cake, I’d get fat. (Nếu tôi ân bánh, tôi có khả năng sẽ bị mập.)

Nhưng would có thể được cần sử dụng trong mênh đề if khi chúng ta đưa ra lời yêu thương cầu.

If you’d like to come this way, the doctor will see you now.(Vui long đi lối này, bác sĩ đang khám cho bà.)

Biến thể câu đk loại 2

1. Biến thể sống mệnh đề chính

If + S+ past simple, S + would /could/might/had to…. + be V-ing

– Could và might cũng hoàn toàn có thể được dùng trong mệnh đề chủ yếu để nói tới khả năng rất có thể xảy ra.

Example:

If she had a camera, she could take some photos.(Giá như nỗ lực máy ảnh, cô ấy hoàn toàn có thể chụp vài ba tấm hình.)If Rachel worked harder, she might bởi vì even better than at her study.

Xem thêm: 3 Bước Khắc Phục Máy Giặt Rung Lắc Mạnh Khi Vắt, Máy Giặt Rung Lắc Và Kêu To Bất Thường

(Giá như Rachel học chăm hơn thỉ kết quà học tập của cô ấy ấy gắng thể còn xuất sắc hơn nữa.)

2. Trở nên thể ngơi nghỉ mệnh đề If

If + S + Past Continuous, S + would/could + V-inf

Example:If you were working, I wouldn’t bother you. (Nếu ai đang bận thao tác tôi sẽ không còn làm phiền chúng ta đâu.)

If + S + Past Perfect, S + would/could + V-inf

Example:

If he hadn’t called me last night, I couldn’t get up early.( nếu buổi tối qua anh ấy không điện thoại tư vấn tôi, thì tôi không thể dậy sớm được.)

Bài tập câu điều kiện loại 2

1. Xong các bài tập dưới sử dụng câu đk loại 2(Complete the sentences with the verbs in brackets.)

I can’t tidy my room now. If I ………………………. More miễn phí time, I ……………………………. It. (have | tidy)My job isn’t well-paid. Provided that I ……………………… a lot of money, however, I ………………………….round the world. (earn | travel)I spend a lot of time learning English. If I ………………………….. English, I …………………………… studyingSpanish or French. (not learn | try)I have to meet my business partner. But if I ………………………… some time khổng lồ spare, I ………………………..a museum. (have | visit)I don’t know if my friend needs help. Suppose he …………………………. My help, I ………………………………(need | not refuse)I can’t imagine that there would be someone in my bedrrom. I ………………………….. If I ……………………..a stranger in it. (scream | find)My teachers are OK. If I …………………………… my teachers, however, I ………………………………….. Them.(can’t stand | never tell)I’ve never won a lottery. But I …………………………. My job if I …………………… a million. (not quit | win)You can rely on Jim. But if he ……………………… about it, I …………………………….. Him. (forget | remind)Do you want me to pay in advance? I ………………………….. In advance on condition that I ………………….a discount. (pay | get)

Đáp án

If I had more miễn phí time, I would tidy it.Provided that I earned a lot of money, however, I would travel round the world.If I did not learn English, I would try studying Spanish or French.But if I had some time khổng lồ spare, I would visit a museum.Suppose he needed my help, I would not refuse.I would scream if I found a stranger in it.If I couldn’t stand my teachers, however, I would never tell them.But I would not quit my job if I won a million.If he forgot about it, I would remind him.I would pay in advance on condition that I got a discount.

2. Bài xích tập viết lại câu thực hiện câu đk loại 2

Ví dụ:My car is out of order. I won’t drive you there.If my oto wasn’t out of order, I would drive you there._______________________________________________________

I don’t know his address. I can’t contact him.If I ………………………… his address, I could liên hệ him.He is ill. He can’t go skiing.If he wasn’t ill, he ……………………… skiing.He doesn’t lượt thích tomatoes. He won’t eat the salad.If he …………………….. Tomatoes, he would eat the salad.I travel on my own because I speak English.I wouldn’t travel on my own if I ……………………………………. English.We don’t have enough room in our house. You can’t stay with us.If we …………………. Enough room in our house, you could stay with us.You aren’t lucky. You won’t win.If you were lucky, you ……………………………… .I go lớn bed early because I work so hard.I wouldn’t go lớn bed early if I …………………………………. So hard.I am eighteen. I can vote.If I ……………………. Eighteen, I couldn’t vote.Go to lớn Corfu. You may lượt thích it.If you went lớn Corfu, you ……………………………… it.You’ll manage it. Don’t panic.You would manage it if you ………………………………………. .

Đáp án:

If I knew his address, I could contact him.If he wasn’t ill, he could go skiing.If he liked tomatoes, he would eat the salad.I wouldn’t travel on my own if I didn’t speak English.If we had enough room in our house, you could stay with us.If you were lucky, you would win.I wouldn’t go lớn bed early if I didn’t work so hard.If I wasn’t | weren’t eighteen, I couldn’t vote.If you went lớn Corfu, you might lượt thích it.You would manage it if you didn’t panic.

3. Xong xuôi các câu sau với hễ từ gợi nhắc trong ngoặc

I can’t tidy my room now. If I ………………………. More miễn phí time, I ……………………………. It. (have | tidy)My job isn’t well-paid. Provided that I ……………………… a lot of money, however, I ………………………….round the world. (earn | travel)I spend a lot of time learning English. If I ………………………….. English, I …………………………… studyingSpanish or French. (not learn | try)I have to lớn meet my business partner. But if I ………………………… some time to spare, I ………………………..a museum. (have | visit)I don’t know if my friend needs help. Suppose he …………………………. My help, I ………………………………(need | not refuse)I can’t imagine that there would be someone in my bedrrom. I ………………………….. If I ……………………..a stranger in it. (scream | find)My teachers are OK. If I …………………………… my teachers, however, I ………………………………….. Them.(can’t stand | never tell)I’ve never won a lottery. But I …………………………. My job if I …………………… a million. (not quit | win)You can rely on Jim. But if he ……………………… about it, I …………………………….. Him. (forget | remind)Do you want me lớn pay in advance? I ………………………….. In advance on condition that I ………………….a discount. (pay | get)

Đáp án:

If I had more miễn phí time, I would tidy it.Provided that I earned a lot of money, however, I would travel round the world.If I did not learn English, I would try studying Spanish or French.But if I had some time lớn spare, I would visit a museum.Suppose he needed my help, I would not refuse.I would scream if I found a stranger in it.If I couldn’t stand my teachers, however, I would never tell them.But I would not quit my job if I won a million.If he forgot about it, I would remind him.I would pay in advance on condition that I got a discount.

4. Bao gồm một lỗi sai trong mỗi câu. Đánh dấu cùng viết câu trả lời đúng ngay bên cạnh-sử dụng câu điều kiện loại 2

Ví dụ:If you helped me, we will finish in time. Would finish_______________________________________________________________________________________I can’t go out. Believe me, I wouldn’t stay at home if I’m not ill. _______________If my mum was younger, she studied at university. _______________I can’t afford this car. But I’d buy it if I have more money. _______________I don’t speak French. If I’d speak French, I’d live in Provence. _______________If you aren’t my best friend, I wouldn’t tolerate your behaviour. _______________Paul is unemployed. He would be happier if he founded a job. _______________He doesn’t want to bởi vì the exam. But he could enter university if he’d pass it. _______________I don’t know his phone number. I’ll text him if I knew it. _______________They wouldn’t travel khổng lồ Egypt if they can’t stand hot weather. _______________If I were you, I should listen to your parents. _______________

Đáp án:

I can’t go out. Believe me, I wouldn’t stay at trang chủ if I’m not ill. I wasn’t | weren’tIf my mum was younger, she studied at university. would studyI can’t afford this car. But I’d buy it if I have more money. hadI don’t speak French. If I’d speak French, I’d live in Provence. I spokeIf you aren’t my best friend, I wouldn’t tolerate your behavior. weren’tPaul is unemployed. He would be happier if he founded a job. foundHe doesn’t want to do the exam. But he could enter university if he’d pass it. he passedI don’t know his phone number. I’ll text him if I knew it. I’d textThey wouldn’t travel lớn Egypt if they can’t stand hot weather. couldn’t standIf I were you, I should listen to lớn your parents. would listen

5. Bài xích tập viết lại câu áp dụng câu đk loại 2

What would you wish if you ………………. Three wishes?□ have □ hadTim ……………………………………… if he asked for a pay-rise.□ wouldn’t be fired □ wasn’t firedSuppose you had to lớn marry Rachel, what ………………………………… first?□ would you vì □ you would doI wouldn’t accept the job on condition that I ……………………………………………. Very early.□ had to lớn get up □ would have khổng lồ get upIf we …………… a TV set, we could watch the Olympic games.□ buy □ boughtHe’d go with us in case we …………………………… help.□ needed □ would needIf the flowers were dry, ………………………………….. Them?□ will you water □ would you waterWe would deliver the parcel today on condition that you ……………….. Extra charge.□ paid □ payedWe would support your project provided that you ………………………… it till the kết thúc of this year.□ finished □ finishIf you gave me your address, I ………………….. Send someone to have a look at it.□ will be able □ could

Đáp án:

What would you wish if you had three wishes?Tim wouldn’t be fired if he asked for a pay-rise.Suppose you had khổng lồ marry Rachel, what would you do first?I wouldn’t accept the job on condition that I had to get up very early.If we bought a TV set, we could watch the Olympic games.He’d go with us in case we needed help.If the flowers were dry, would you water them?We would deliver the parcel today on condition that you paid extra charge.We would tư vấn your project provided that you finished it till the kết thúc of this year.If you gave me your address, I could send someone lớn have a look at it.

6. Sử dụng những từ gợi ý để xong các câu điều kiện lại 2

Ví dụ:I’d play with you ………………………………………………………………………help me | with the housework | you | ifI’d play with you if you helped me with the housework._____________________________________________________

I wouldn’t go there ………………………………………………. .be | I | if | you……………………………………………………………………., we’d catch an express train.to Paris | have | suppose | to lớn travel | we……………………………………………………………. If you didn’t commit it?a crime | you | to lớn | admitJim would be happier ……………………………………………………………….. .you | about it | if | not tell himIf you won this match, ………………………………………………………………….?win | you | the tournamentWe should take some coins …………………………………………………………………….need | in case | a trolley | we | in the shop…………………………………………………………………………….. If it were cloudy?go | we | to lớn the beachWe wouldn’t mind your marriage ………………………………………………………………..get married | in church | you | on condition thatSuppose I wanted to lớn renovate the house, ……………………………………………………………………?a hand | give me | youWhat would you bởi vì ……………………………………………………………………………………?back | he | the money | not give you | if

Đáp án:

I wouldn’t go there if I were you.Suppose we had to lớn travel khổng lồ Paris, we’d catch an express train.Would you admit to a crime if you didn’t commit it?Jim would be happier if you did not tell him about it.If you won this match, would you win the tournament?We should take some coins in case we needed a trolley in the shop.Would we go to the beach if it were cloudy?We wouldn’t mind your marriage on condition that you got married in church.Suppose I wanted to lớn renovate the house, would you give me a hand?What would you vì if he didn’t give you the money back?

7. Bài bác tập chia động từ sử dụng câu điều kiện loại 2

1. It’s Monday today, but if it ___________________ (be) Saturday, I ______________________ (go) khổng lồ the beach.2. I don’t have any money now, but if I ___________________ (have) some, I _________________ (lend) it to lớn you.3. I have lớn work tomorrow, but if I ___________________ (be) free, I ___________________ (go) shopping with you.4. Amy can only speak one language, but if she ________________ (can) speak two languages, she___________________ (apply) for a job at the Multicultural Center.5. Sue doesn’t know how lớn knit. If she ___________________ (know) how to knit, she ____________________ (make)a sweater for you for your birthday.6. I don’t own a pair of skis. If I ________________ (have) skis, I __________________ (go) skiing with you tomorrow.7. I can’t understand what he’s saying. If he ___________________ (speak) more clearly, I ____________________(understand) more.8. We are not going lớn buy that house, but if it ______________________ (be) a little cheaper, we____________________ (buy) it.9. He is not going to pass his exam. If he ______________________ (study) harder, he _____________________ (pass).10. John has a lot of car accidents. If he _____________________ (drive) more carefully, he _______________________(have) fewer accidents.11. Beth eats a lot of junk food. If she _____________________ (eat) healthier food, she ____________________ (lose)weight.12. Robert smokes a lot. If he ______________________ (quit) smoking, his cough _______________ (get) better.13. Frank is always tired. If he _____________________ (go) to bed earlier every night, he ______________________(feel) much better.

Xem thêm: Bài Khấn Cúng Khai Trương Đầu Năm Để Làm Ăn Thuận Lợi, Phát Đạt

8. Chọn câu trả lời đúng nhất áp dụng câu đk loại 2

1. If I were hungry, I __________________________ a sandwich.a) makeb) will makec) would make2. I would buy a new car if I __________________________ more money.a) hadb) havec) will have3. If he __________________________ his homework everyday, he would get better marks.a) doesb) didc) will do4. If our parents were here, they __________________________ us what to lớn do.a) toldb) would tellc) tell5. I would help her if she __________________________ me.a) will askb) askedc) asks6. If I found a $20 dollar bill on the street, I __________________________ it.a) will keepb) keptc) would keep7. I __________________________ khổng lồ your các buổi party on Saturday if I didn’t have khổng lồ work.a) cameb) would comec) will come8. I would điện thoại tư vấn them if I __________________________ their telephone number.a) knewb) knowc) will know

Bài viết trên của chúng tôi với đã khái quát tất cả kiến thức liên quan cấu trúc câu đk loại 2 – Công thức, phương pháp dùng, bài xích tập vận dụng từ cơ bạn dạng đến nâng cao. Công ty chúng tôi rất ý muốn nhận được rất nhiều đóng góp chủ kiến quý báu tự quý thầy cô và chúng ta học sinh sinh viên.