Các chất vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

  -  

I. Phản ứng lão hóa - khử lớp 10

Phản ứng thoái hóa khử là phản ứng hóa học, trong đó tất cả sự chuyển electron giữa các chất vào phản ứng giỏi phản ứng oxi hóa khử là phản ứng hóa học vào đó tất cả sự cố gắng đổi số oxi hóa của một số nguyên tố.

Bạn đang xem: Các chất vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

- Chất khử (chất bị oxh) là chất nhường electron

- quy trình oxh (sự oxh) là quy trình nhường electron.

- quy trình khử (sự khử) là quá trình thu electron.

Ví dụ:

*

Quá trình nắm đổi số oxi hóa:

Fe0→ Fe2++ 2e

- Nguyên tử sắt là chất khử. Sự làm cho tăng số oxi hóa của sắt được gọi là sự lão hóa nguyên tử sắt.

- Nguyên tử sắt nhường electron, là chất khử. Sự nhường electron của nguyên tử sắt được gọi là sự thoái hóa nguyên tử sắt.

Cu2++ 2e → Cu

- Số thoái hóa của đồng giảm từ +2 xuống 0. Ion đồng là chất oxi hóa. Sự làm cho giảm số thoái hóa của ion đồng được gọi là sự khử ion đồng.

- Ion đồng nhận electron, là chất oxi hóa. Sự nhận electron của ion đồng được gọi là sự khử ion đồng.

⇒ Phản ứng của sắt với dung dịch đồng sunfat cũng là phản ứng oxi hóa - khử vì tồn tại đồng thời sự oxi hóa cùng sự khử.

Một chất nhưng mà :

+ Nguyên tố của nó gồm số thoái hóa trung gian , vd : FeSO4 tất cả Fe2+ là trung gian ( giữa 0 cùng +3)

+ Chứa cả nguyên tố gồm tính khử cùng tính thoái hóa , vd FeCl3 bao gồm Fe3+ bao gồm tính oxi hóa, Cl- tất cả tính khử

+ Chất đó vừa bao gồm tính khử vừa bao gồm tính oxi hóa

II. Lập phương trình hóa học của phản ứng thoái hóa khử lớp 10


- Bước 1:Xác định số lão hóa của những nguyên tố để search chất oxi hoá và chất khử.

- Bước 2:Viết quá trình oxi hóa và quy trình khử, cân nặng bằng mỗi thừa trình.

- Bước 3:Tìm hệ số ưa thích hợp mang lại chất oxh với chất khử làm thế nào cho tổng số electron cho bằng tổng số electron nhận.

- Bước 4:Đặt hệ số của những chất oxh cùng khử vào sơ đồ phản ứng, từ đó tính ra hệ số những chất khác. Kiểm tra cân nặng bằng số nguyên tử của các nguyên tố và cân nặng bằng điện tích nhị vế để hoàn thành PTHH.

III. Ý nghĩa của phản ứng oxi hóa khử lớp 10

- Phản ứng thoái hóa - khử là một trong những quy trình quan trọng nhất của thiên nhiên:

Sự hô hấp, quy trình thực vật hấp thụ khí cacbonic giải phóng oxi, sự trao đổi chất cùng hàng loạt quá trình sinh học không giống đều có cơ sở là những phản ứng lão hóa - khử.

- ngoại trừ ra: Sự đốt cháy nhiên liệu trong các động cơ, các quá trình điện phân, các phản ứng xảy ra trong pin với trong ăcquy đều bao gồm sự oxi hóa với sự khử.

mặt hàng loạt quá trình sản xuất như luyện kim, chế tạo hóa chất, chất dẻo, dược phẩm, phân bón hóa học, ... đều không thực hiện được nếu thiếu những phản ứng oxi hóa - khử.

IV.Cách xác định chất khử, chất lão hóa trong phản ứng hóa học

Lý thuyết và Phương pháp giải

- Trước hết xác định số oxi hóa.

Nếu vào phản ứng gồm chứa một hoặc nhiều nguyên tố tất cả số oxi hóa ráng đổi thì phản ứng đó thuộc loại oxi hóa – khử

- Chất lão hóa là chất nhận e (ứng với số lão hóa giảm)

- Chất khử là chất nhường e ( ứng với số thoái hóa tăng)

Cần nhớ: khử mang lại – O nhận

Tên của chất với tên quá trình ngược nhau

Chất khử (cho e) - ứng với quá trình oxi hóa.

Chất lão hóa (nhận e) - ứng với quy trình khử.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:Cho phản ứng: Ca + Cl2→ CaCl2.

Kết luận làm sao sau đây đúng?

A. Mỗi nguyên tử Ca nhận 2e.

B. Mỗi nguyên tử Cl nhận 2e.

C. Mỗi phân tử Cl2nhường 2e.

D. Mỗi nguyên tử Ca nhường 2e.

Hướng dẫn:

Ca → Ca2+ + 2e

Cl2+ 2.1e → 2Cl-

⇒ Chọn D

Ví dụ 2.Cho các phản ứng sau, phản ứng như thế nào là phản ứng oxi hóa – khử. Hãy xác định chất khử, chất oxi hóa

a) 2KMnO4+ 16HCl → 5Cl2+ 2MnCl2+ 2KCl + 8H2O

b) BaO + H2O → Ba(OH)2

c) CuO + H2SO4→ CuSO4+ H2O

d) 2NaI + Cl2→ 2NaCl + I2

e) Br2+ 2KOH → KBr + KBrO + H2O

Hướng dẫn:

Phản ứng thoái hóa – khử là a, d, e vì bao gồm sự cầm cố đổi số lão hóa giữa những nguyên tố.

*

IV. Hướng dẫn giải bài bác tập phản ứng lão hóa khử lớp 10 trang 83.

Bài 1:Cho phản ứng sau:

*

Phản ứng oxi hóa – khử là đáp án nào

Lời giải:

Những phản ứng theo đề bài bác cho, phản ứng lão hóa – khử là : A.

*

Hg2++ 2e → Hg0

2O2-→ O2+ 4e

Còn các phản ứng khác không phải là phản ứng thoái hóa khử

Bài 2:Cho các phản ứng sau:

A. 4NH3+ 5O2→ 4NO + 6H2O.

Xem thêm: Giải Bài 13 Trang 74 Sgk Toán 8 Tập 1 3 Trang 74 Toán 8 Tập 1

B. 2NH3+ 3Cl2→ N2+ 6HCl.

C. 2NH3+ 3CuO → 3Cu + N2+ 3H2O.

D. 2NH3+ H2O2+ MnSO4→ MnO2+ (NH4)2SO4.

Ở phản ứng làm sao NH3không đóng sứ mệnh chất khử?

Lời giải:

Phản ứng NH3không đóng mục đích chất khử.

D. 2NH3+ H2O2+ MnSO4→ MnO2+ (NH4)2SO4.

Do N không cầm cố đổi số oxi hóa trước cùng sau phản ứng.

Bài 3:Trong số các phản ứng sau:

A. HNO3+ NaOH → NaNO3+ H2O.

B. N2O5+ H2O → 2HNO3.

C. 2HNO3+ 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O.

D. 2Fe(OH)3→ Fe2O3+ 3H2O.

Phản ứng làm sao là phản ứng lão hóa – khử.

Lời giải:

Trong những phản ứng trên chỉ tất cả phản ứng C là phản ứng thoái hóa – khử vì có sự cố gắng đổi số oxi hóa của các nguyên tố.

*

Bài 4:Trong phản ứng 3NO2+ H2O → 2HNO3+ NO. NO2đóng vai trò gì?

A. Chỉ là chất oxi hóa.

B. Chỉ là chất khử.

C. Là chất oxi hóa, nhưng đồng thời cũng là chất khử.

D. Không là chất oxi hóa, ko là chất khử.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

NO2đóng mục đích vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử: C đúng

*

Bài 5:Phân biệt chất oxi hóa với sự oxi hóa, chất khử cùng sự khử. Lấy thí dụ để minh họa.

Lời giải:

Chất oxi hóa là chất nhận electron.

Sự thoái hóa một chất là làm cho chất đó nhường electron.

Chất khử là chất nhường electron.

Sự khử một chất là sự khiến cho chất đó thu electron.

Ví dụ:

*

- Nguyên tử fe nhường electron, là chất khử. Sự nhường electron của sắt được gọi là sự thoái hóa nguyên tử sắt.

- Ion đồng nhận electron, là chất oxi hóa. Sự nhận electron của ion đồng được gọi là sự khử ion đồng.

Bài 6:Thế như thế nào là phản ứng lão hóa – khử? Lấy tía thí dụ.

Lời giải:

Phản ứng lão hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó gồm sự chuyển electron giữa những chất phản ứng.

Xem thêm: Viết 1 Câu Chuyện Bằng Tiếng Anh, 18 Những Câu Chuyện Bằng Tiếng Anh Hay Nhất

Thí dụ:

*

Bài 7:Lập phương trình phản ứng lão hóa – khử sau đây theo phương pháp thăng bằng electron:

a) mang lại MnO2tác dụng với dung dịch axit HCl đặc, thu được MnCl2, Cl2và H2

b) mang đến Cu tác dụng với dung dịch axit HNO3đặc, nóng thu được Cu(NO3)2, NO2, H2

c) mang lại Mg tác dụng với dung dịch axit H2SO4đặc, lạnh thu được MgSO4, S cùng H2

Lời giải:

Các phương trình hóa học là.

*

Bài 8:Cần từng nào gam đồng để khử trọn vẹn lượn ion bạc bao gồm trong 85ml dung dịch AgNO30,15M?