Các chuỗi phản ứng hóa học lớp 10

  -  
Chuỗi bội phản ứng chất hóa học lớp 10

Cách xong phương trình hóa học về Halogen hay, chi tiết

A. Cách thức & Ví dụ

Lý thuyết và phương pháp giải

– nắm vững các tính chất hóa học của những halogen với hợp chất của chúng

– một vài tính chất đặc thù cần giữ ý:

Liên quan: chuỗi phản nghịch ứng chất hóa học lớp 10

+ Halogen là phần lớn phi kim điển hình. Đi từ bỏ flo cho iot, tính oxi hoá giảm dần. Những halogen đứng trước đẩy halogen đứng sau nó ra khỏi dung dịch muối bột halogen.

Bạn đang xem: Các chuỗi phản ứng hóa học lớp 10

+ Flo có độ âm điện lớn số 1 nên trong tất cả các hợp hóa học chỉ tất cả số oxi hoá 1. Các nguyên tố halogen khác, không tính số oxi hoá -1 còn tồn tại các số oxi hoá +1, +3, +5, +7.

+ Tính khử của HX: tăng dần đều từ HF HBrO4 > HIO4.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. chấm dứt chuỗi phản ứng sau:

a) MnO2 → Cl2 → HCl → Cl2 → CaCl2 → Ca(OH) 2 → Clorua vôi

b, KMnO4 → Cl2 → KCl → Cl2 → axit hipoclorơ

→ NaClO → NaCl → Cl2 → FeCl3

Hướng dẫn:

a, MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2 O

H2 + Cl2 → 2HCl

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O

Ca + Cl2 → CaCl2

CaCl2 + NaOH → Ca(OH)2 + NaCl

Cl2 + Ca(OH) 2 → CaOCl2 + H2O

b, 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O

Cl2 + 2K → 2 KCl

2KCl → 2K + Cl2

Cl + H2 O → HCl+ HClO

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2 O

NaClO + 2HCl → Cl2 + NaCl + H2 O

2NaCl + 2H2 O → H2 + 2NaOH + Cl2

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Ví dụ 2. cân bằng các phản ứng oxi hóa – khử sau:

a) KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

b) KClO3 + HCl → KCl + Cl2 + H2O

c) KOH + Cl2 → KCl + KClO3 + H2O

d) Cl2 + SO2 + H2O → HCl + H2SO4

e) Fe3O4 + HCl → FeCl2 + FeCl3 + H2O

f) CrO3 + HCl → CrCl3 + Cl2 + H2O

g) Cl2 + Ca(OH) 2 → CaCl2 + Ca(OCl)2 + H2O

Hướng dẫn:

a, 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O

b, KClO3 + 6HCl → KCl + 3Cl2 + 3H2 O

c, 6KOH + 3Cl2 → 5KCl + KClO3 + 3H2 O

d, Cl2 + SO2 + 2H2O → 2HCl + H2 SO4

e, Fe3 O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

f, 2CrO3 + 12HCl → 2CrCl3 + 3Cl2 + 6H2 O

g, 2Cl2 + 2Ca(OH) 2 → CaCl2 + Ca(OCl)2 + 2H2O

Ví dụ 3: ngừng các phương trình chất hóa học theo sơ đồ gia dụng sau, ghi rõ đk phản ứng(nếu có):

*

Hướng dẫn:

a, 1. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

2. Cl2 + SO2 + 2H2 O → 2HCl + H2SO4

3. 2Na + 2HCl → 2NaCl + H2

4. 2NaCl + 2H2 O

*
H2 ↑ + 2NaOH + Cl2

5. Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2 O

b, 1. Fe + HCl → FeCl2 + H2

2. FeCl2 + NaOH → Fe(OH) 2 + NaCl

3. Fe(OH) 2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

4. 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

5. FeCl3 + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3AgCl

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Viết phương trình hóa học của bội phản ứng triển khai các biến đổi dưới đây, ghi tên các chất và đk của phản bội ứng.

*

Câu 2. Hoà tung khí Cl2 vào hỗn hợp KOH đặc, nóng, dư. Dung dịch thu được có những chất thuộc hàng nào dưới đây ?

A. KCl, KClO3, Cl2. B. KCl, KClO3, KOH, H2O.

Xem thêm: Tên Các Loại Cá Cảnh Nhỏ Đẹp, Dễ Nuôi Cho Bể Cá Của Bạn, 23 Dòng Cá Cảnh Đẹp, Dễ Nuôi Nhất Tại Việt Nam

C. KCl, KClO, KOH, H2O. D. KCl, KClO3.

Câu 3. Hoà tung khí Cl2 vào dung dịch KOH loãng, nguội, dư. Dung dịch thu được có những chất thuộc hàng nào tiếp sau đây ?

A. KCl, KClO3, Cl2. B. KCl, KClO3, KOH, H2O.

C. KCl, KClO, KOH, H2O. D. KCl, KClO3.

Câu 4. Cho những chất sau : KOH (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), K2SO4 (6). Axit HCl tác dụng được với các chất :

A. (1), (2), (4), (5). B. (3), (4), (5), (6).

C. (1), (2), (3), (4). D. (1), (2), (3), (5).

Câu 5. Cho những chất sau : CuO (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), PbS (6), MgCO3 (7), AgNO3 (8), MnO2 (9), FeS (10). Axit HCl không tính năng được với các chất :

A. (1), (2). B. (3), (4). C. (5), (6). D. (3), (6).

Câu 6. Cho những phản ứng :

(1) O3 + dung dịch KI →

(2) F2 + H2O -to→

(3) MnO2 + HCl sệt -to→

(4) Cl2 + dung dịch H2S →

Các phản ứng tạo ra đơn hóa học là :

A. (1), (2), (3). B. (1), (3), (4).

C. (2), (3), (4). D. (1), (2), (4).

Câu 7. Cho sơ đồ chuyển hóa:

Fe3O4 + dung dịch HI (dư) X + Y + H2O

Biết X và Y là sản phẩm ở đầu cuối của quá trình chuyển hóa. Các chất X và Y là :

A. Fe cùng I2. B. FeI3 với FeI2.

C. FeI2 cùng I2. D. FeI3 với I2.

Xem thêm: Tranh Vẽ Tranh An Toàn Giao Thông Lớp 7,8,9, Vẽ Tranh De Tài An Toàn Giao Thông Lớp 7 Đẹp Nhất

Câu 8. Cho sơ đồ:

*

Viết những phản ứng xẩy ra theo sơ đồ gia dụng trên với X là NaCl.

Dạng 1: Bài tập về tính chất hóa học tập và phương pháp điều chế Halogen

Dạng 2: Bài tập nhận biết, bóc tách chất đội Halogen

Dạng 4: Kim loại tính năng với Halogen

Dạng 5: Halogen chức năng với muối hạt của halogen yếu hèn hơn

Dạng 6: Muối halogen tác dụng với AgNO3

Dạng 7: Bài tập về team Halogen

Giới thiệu kênh Youtube VietJack


Ngân sản phẩm trắc nghiệm lớp 10 tại tandk.com.vn

Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 bao gồm đáp án rộng 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án đưa ra tiếtGần 4000 câu trắc nghiệm vật lý 10 bao gồm đáp án