Cách viết lại câu giữ nguyên nghĩa

     

Viết lại câu làm thế nào để vẫn giữ nguyên nghĩa của câu trước đó. Để làm xuất sắc các dạng bài tập này, trước hết bạn phải cụ được các cấu trúc câu tương tự về ngữ pháp và chân thành và ý nghĩa trong giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Cách viết lại câu giữ nguyên nghĩa


Cụm từ bỏ nối thường dùng trong ngữ pháp giờ Anh

5 tuần học cấu tạo và nhiều từ tiếng Anh thông dụng nhất (Tuần 5)

5 tuần học kết cấu và nhiều từ giờ Anh thông dụng độc nhất vô nhị (Tuần 4)

Dưới đó là 69 kết cấu viết lại câu phổ biến trong ngữ pháp giờ Anh mà các bạn nên rứa được để làm tốt bài tập và những bài thi liên quan.

*

Những cấu tạo câu thường dùng làm viết lại câu trong tiếng Anh

69 kết cấu viết lại câu phổ biến trong ngữ pháp tiếng Anh

1. It takes sb khoảng thời gian to vày sth = sb spend khoảng thời gian doing sth

2. Understand = lớn be aware of

3. Lượt thích = to lớn be interested in = enjoy = keen on

4. Because + clause = because of + N

5. Although + clause = despite + N = in spite of + N

6. Succeed in doing sth = manage to do sth

7. Cấu trúc: …. Too + adj (for sb) to do sth: quá để triển khai gì VD: She is so beautiful that everybody loves her.

Xem thêm: Ngày Vía Thần Tài Mua Vàng Giờ Nào Đẹp, Mua Vàng Ngày Vía Thần Tài Vào Giờ Nào Tốt 2022

8. Cấu trúc: prefer sb to vày sth = would rather sb Vpast sth: thích, ao ước ai làm cái gi VD: I’d prefer you (not) khổng lồ smoke here

9. Prefer doing sth khổng lồ doing sth: thích làm gì hơn làm cho gì

10. Can = to lớn be able lớn = lớn be possible

11. Hardly + had +S + Vpp when S + Vpast: ngay sau khi... Thì…

12. Not………..any more : không hề nữa No longer + dạng hòn đảo ngữ S no more V

13. At no time + dạng đảo ngữ: không lúc nào, chẳng lúc nào VD: I don’t think she loves me

14. To lớn be not worth = there is no point in doing sth: không đáng làm cho gì

15. Lớn be not worth doing sth = there is no point in doing sth: không đáng, vô ích làm cái gi VD: It’s not worth making him get up early

16. It seems that = it appears that = it is likely that =it look as if/ as though: dường như rằng VD: It seems that he will come late

*

Thực hành nhiều để ghi nhớ tốt hơn các kết cấu câu

17. Although + clause = Despite + Noun/gerund

18. S + V + N = S + be + adj

19. S + be + adj = S + V + O

20. S + be accustomed lớn + Ving = S + be used to lớn +Ving /N

21. S + often + V = S + be used to +Ving /N

22. This is the first time + S + have + PII = S + be + not used to + Ving/N

23. S + would prefer = S + would rather S + Past subjunctive (lối mong khẩn)

24. S + lượt thích sth/doing sth better than sth/doing sth = S + would rather + V + than + V = S + prefer sth/doing sth khổng lồ sth/doing sth...

Xem thêm: Xác Định 12 Đội Đá Play Off World Cup 2022 Châu Âu Hôm Nay, Lịch Thi Đấu Play

25. S + V + O = S + find + it (unreal objective) + adj + lớn + V

26. It’s one’s duty to vày sth = S + be + supposed to vị sth

27. S + be + PII + khổng lồ + V = S + be + supposed to bởi sth

28. Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + be + PII

29. Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + bởi vì sth

30. S + lượt thích sth = S + be + fond of + sth

Trên đó là 30 trong 69 cấu tạo viết lại câu thịnh hành trong ngữ pháp tiếng Anh. Chúng ta tham khảo bài viết tiếp theo nhằm học thêm các kết cấu còn lại nhé.