CÁCH XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC OXIT CAO NHẤT

     

R có z = 16. Xác minh hóa trị và công thức oxit cao nhất, hiđrooxit, hợp hóa học với hidro và tính chất của các hợp hóa học đó

 


*

R bao gồm Z= 16 => thông số kỹ thuật e: 1s22s22p63s23p4+ bao gồm 6 e lớp ngoài cùng => hóa trị 6+ Ở trạng thái kích thích, S chuyển thông số kỹ thuật sang 3d => gồm hóa trị 4Vì R thuộc team VIA => CT oxit cao nhất: RO3 Hợp chất khí cùng với H: RH2 Hidroxit: H2RO4

 


*

Cho Na(Z=11), Br(Z=35). A. Xác định vị trí của những nguyên tố trên trong bảng tuần hoàn. B. Nêu tính chất (kl hay pk, hóa trị tối đa trong hợp hóa học với oxi và với hidro, cách làm oxit cao nhất, bí quyết hidroxit tương ứng, phương pháp hợp chất khí với hiđro).Bạn sẽ xem: Cách xác minh công thức oxit cao nhất

a) mãng cầu ( Z=11)

Cấu hình e :(1s^22s^22p^63s^1)=> trực thuộc ô số 11, đội IA, chu kỳ luân hồi 3

Br (Z=35)

Cấu hình e:(left3d^104s^24p^5)

=> nằm trong ô 35, đội VIIA, chu kỳ 4

b) mãng cầu :

Tính chất: Là kim loại mạnh

Hóa trị tối đa trong hợp chất với oxi : (I)

Công thức oxit tối đa Na2O, là oxit bazo

Công thức hidroxit khớp ứng : NaOH

Brom :

Tính chất: Là phi kim mạnh.

Bạn đang xem: Cách xác định công thức oxit cao nhất

Hóa trị với hiđro là 1

Công thức hợp chất với hiđro là HBr.

Hóa trị cao nhất của Brom cùng với oxi là 7.

cho yếu tắc r bao gồm công thức oxit cao so với oxi r2o5 trong hợp hóa học khí với hidro . H chiếm 16,66% về khối lượng. Xác định công thức oxit tối đa và hợp chất khí với hidro. Góp tôi với...!!

Oxit cao nhất của R là R2O5

(Rightarrow)Hợp chất khí cùng với Hidro là RH3

Theo đề bài, ta có:(dfrac3R+3=dfrac16,66100)(Rightarrow R=15)

*Bạn xem xét lại đề !!

: Oxit tối đa của một yếu tố R ứng với phương pháp RO2. Vào hợp chất của R cùng với Hidro tất cả 75% R về khối lượng. Xác minh nguyên tố R; cách làm hợp hóa học khí với Hidro; hợp chất với oxi.

Xem thêm: Điều Hòa Casper Inverter 9000 Btu Gc 09Tl32, Máy Lạnh Casper Inverter 1 Hp Gc

Nguyên tố R có công thức hợp hóa học khí với Hidro là RH3. Trong cách làm oxit cao nhất của nó tất cả chứa 56,34% Oxi về khối lượng. Xác minh nguyên tố R; phương pháp hợp hóa học khí cùng với Hidro; hợp hóa học với oxi.

Gọi CTHH của R cùng với oxi là: R2O3

Theo đề, ta có:(\%_O_left(R_2O_3 ight)=dfrac16.3NTK_R.2+16.3.100\%=56,34\%)

=>(NTK_Rapprox19left(đvC ight))

=> R là flo (F)

=> CTHH của R cùng H là: FH3

CTHH của R với O là: F2O3

Cho bí quyết oxit tối đa của yếu tắc R là RO2, vào hợp chất khí của R cùng với hidro, R chiếm phần 94,81% khối lượng. Xác định R biết MO = 16 với MH = 1

A. C

B. S

C. Ge

D. N

Đáp án C

Công thức oxit tối đa là RO2 → R thuộc team IVA

→ công thức hợp chất khí của R là RH4

Trong hợp hóa học khí của R, R chiếm 94,81% khối lượng


*

→MR= 73(gam/mol)

MR = 73 (gam/mol) → R là Ge

Oxit cao nhất của yếu tố R là R2O5. Vào hợp hóa học khí với H có 82,35 % khối lượng của R . Xác định nguyên tố R; bí quyết hợp chất khí với Hidro; hợp hóa học với oxi.

Xem thêm: Những Câu Tục Ngữ Nói Về Yêu Thương Con Người, Câu Tục Ngữ Nói Về Yêu Thương Con Người

Một nguyên tố có công thức oxit tối đa là R2O7, nguyên tố này chế tạo ra với hiđro một chất khí trong số ấy hiđro chỉ chiếm 0,78% về khối lượng. Xác định nguyên tố R; phương pháp hợp chất khí với Hidro; hợp hóa học với oxi.

Bài 1một yếu tố r tạo hợp chất khí với hidro bao gồm công thức RH3 vào oxit bậc tối đa của R nguyên tố chỉ chiếm 74,07% về khối lượng

b khẳng định nguyên tố đó

a so sánh tính phi kim của R cùng với C (Z=4) với O (Z=6)

Bài 2 aViết thông số kỹ thuật electron nguyên tử của những nguyên tố O (Z=8) Xác xác định trí ( ô,chu kì, nhóm) của yếu tố trong bảng khối hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

b Viết công thức electron với công thức cấu tạo của những phân tử: HCL, N2

Bài 3aViết thông số kỹ thuật electron nguyên tử của những nguyên tố C(Z=6) Xác xác định trí ( ô,chu kì, nhóm) của yếu tố trong bảng khối hệ thống tuần hoàn những nguyên tố hóa học

b Viết bí quyết electron cùng công thức cấu trúc của các phân tử: CO2, H2

Bài 4 Hợp chất oxit tối đa có công thức là R2O5, vào hợp hóa học khí cùng với hidro chứa 91,18% cân nặng R

a xác minh R. Viết CT hợp hóa học khí với hideo với CT oxi cao nhất (nếu có)

b so sánh tính phi kim của R với đê mê (Z=14) cùng S (Z=16)

Giúp em cùng với ạ em cảm ơn!!!

Lớp 10 Hóa học chủ thể 3: Xác định thông số kỹ thuật electron nguyên tử 0 0 giữ hộ Hủy

Oxit cao nhất của một yếu tắc ứng với bí quyết RO3. Hợp hóa học của nó với hidro gồm 5,88% H về khối lượng. Khẳng định R