CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA CÁC LOẠI ARN

  -  

ARN được cấu trúc theo lý lẽ đa phân gồm 4 một số loại rinucleotit, chỉ có một chuỗi poliribonucleotit. Bao gồm 3 loại ARN (mARN,t ARN, rARN) mỗi loại triển khai một chức năng nhất định trong quá trình truyền đạt thông tin từ ADN lịch sự protein


I. ARN

1. Kết cấu hóa học của ARN 

Tương trường đoản cú như phân tử AND thì ARN là đại phân tử kết cấu theo nguyên lý đa phân, 1-1 phân là những ribonucleotit.

Bạn đang xem: Cấu trúc và chức năng của các loại arn

Mỗi đối kháng phân (ribonucleotit) bao gồm 3 nhân tố : 

1 gốc bazơ nitơ (A, U, G, X) khác ở phân tử ADN là không có T  1 gốc đường ribolozo ((C_5H_12O_5) ), sinh hoạt ADN có gốc đường đêoxiribôz((C_5H_10O_4) ) 1 nơi bắt đầu axit photphoric ((H_3PO_4)).

ARN có cấu trúc gồm một chuỗi poliribonucleotit . Số ribonucleotit trong ARN bởi một nửa nucleotit vào phân tử ADN tổng phù hợp ra nó.

Các ribonucleotit link với nhau bằng link cộng hóa trị thân gốc((H_3PO_4))của ribonucleotit này với cội đường ribolozo của ribonucleotit kia sinh sản thành chuỗi poliribonucleotit. 

2.Các nhiều loại ARN với chức năng 

Có 3 một số loại ARN là mARN, tARN cùng rARN thực hiện các tính năng khác nhau.

*

Hình 1: kết cấu của những phân tử ARN.

mARN cấu tạo từ một chuỗi polinuclêôtit bên dưới dạng mạch thẳng, mARN có chức năng truyền đạt thông tin di truyền tử mạch nơi bắt đầu trên ADN mang lại chuỗi polipepetit. Để thực hiện công dụng truyền đạt tin tức di truyền từ ADN mang lại protein thì ARN có 

Trình từ bỏ nucleotit đặc hiệu hỗ trợ cho riboxom nhấn và links vào ARN Mã mở màn : tín hiệu mở màn phiên mã Các codon mã hóa axit amin: Mã xong , mang thông tin hoàn thành quá trình dịch mã 

tARN có cấu tạo với 3 thuỳ, trong những số ấy có một thuỳ mang bộ cha đối mã tất cả trình tự bổ sung cập nhật với 1 bộ ba mã hóa axit amin trên phân tử mARN , tARN có tính năng vận chuyển axit amin cho tới ribôxôm nhằm tổng hợp phải chuỗi polipetit .

rARN có cấu tạo mạch đối chọi nhưng nhiều vùng những nuclêôtit liên kết bổ sung với nhau tạo những vùng xoắn kép cục bộ. RARN liên kết với các protein tạo nên các riboxom. R ARN là một số loại ARN có cấu tạo có nhiếu links hidro trong phân tử nhất và chiếm con số lớn độc nhất vô nhị trong tế bào. 


II.CÁC CÔNG THỨC LIÊN quan tiền ĐẾN CẤU TẠO CỦA ADN.

Gọi số nu từng nhiều loại của ARN là rA, rU, rX, rG thì

- Theo NTBS:

rA = Tmạch gốc. →% rA = % Tmạch gốc

rU = Amạch cội → . % rU = % Amạch gốc.

rX = Gmạch gốc→ % rX = % Gmạch gốc

rG = Xmạch gốc → % rG = % Xmạch gốc

Vì Amạch gốc + Tmạch gốc = Agen = Tgen

 rA + rU = Agen = Tgen

rG + rX = Ggen = Tgen

 rN = rA + r U + r G + r X = (fracN2) => N = rN x 2 

Chiều lâu năm phân tử ARN: L = rN x 3,4 (A0 )=> rN = (fracL3,4) 

Số link hoá trị (HT):

+ Giữa các ribonucleotit với nhau : rN - 1 

+ trong ribonucleotit : rN 

=> Tổng số links cộng hóa trị trong gene là : 2 rN – 1

Khối lượng phân tử ARN : M = 300 x rN => r N = (fracM300)

Tính số bộ tía mã hóa bên trên phân tử ARN là :

Trong phân tử ARN cứ 3 nucleotit liên kề nhau thì mã hóa cho 1 axit amin

Số bộ ba trên phân tử mARN : rN : 3 = N : ( 2 ×3 )Số bộ ba mã hóa aa trên phân tử mARN là : (rN : 3) – 1

( bộ ba dứt không mã hóa axit amin)

 Số aa có trong chuỗi polipeptit được tổng hòa hợp từ phân tử mARN là :(r N : 3) – 1 – 1

( khi kết thức quá trình dịch mã aa bắt đầu bị cắt bỏ khỏi chuỗi vừa được tổng hợp) 

Bài toán 1. Trong quy trình dịch mã, nhằm tổng phù hợp 1 chuỗi pôlipeptit yêu cầu môi trường hỗ trợ 249 axitamin.

1. Khẳng định số nuclêôtit trên gen.

2. Khẳng định số nuclêôtit bên trên mARN bởi vì gen phiên mã.

Xem thêm: Em Hãy Tóm Tắt Em Bé Thông Minh Hay Và Ngắn Gọn Nhất, Soạn Bài Em Bé Thông Minh

3. Xác minh số chu kỳ xoắn của gen.

4. Khẳng định chiều dài mARN 

5. Tính số links peptit bên trên chuỗi pôlipeptit.

Hướng dẫn giải bài tập

1. Số nuclêôtit trên ren = (249+1) x 6 = 1500.

2. Số nuclêôtit bên trên mARN bởi vì gen phiên mã = 1500: 2=750

3. Số chu kỳ xoắn của gen =1500: 20 = 75.

4. Chiều nhiều năm của gene = (1500 : 2 )×3.4 = 2550A0.

5. Số liên kết peptit trên chuỗi pôlipeptit = 249-1 =248. 

Ví dụ 2 . Chuỗi pôlipeptit hoàn chỉnh có 248 axitamin.

1. Xác minh bộ cha trên mARN

2. Xác định số nuclêôtit trên mARN vày gen phiên mã.

3. Khẳng định chiều dài gen.

4. Số link peptit được sinh ra để tạo ra chuỗi pôlipeptit.

Hướng dẫn giải bài xích tập

1. Khẳng định bộ bố trên mARN = 248+2=250

2. Số nuclêôtit bên trên mARN vì gen phiên mã =250 x 3 =750


3. Lgen = LmARN=750 x3,4 = 2550A0.

Xem thêm: Chuyển Thì Hiện Tại Hoàn Thành Sang Quá Khứ Đơn Sang Hiện Tại Hoàn Thành

4. Số link peptit được xuất hiện để tạo thành chuỗi pôlipeptit = 248.

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 12 - xem ngay