CHẤT CÓ Ở ĐÂU HÓA HỌC LỚP 8

     

I. CHẤT CÓ Ở ĐÂU?

Tất cả phần lớn thứ trong cuộc sống thường ngày kể cả phiên bản thân bọn họ đều là phần lớn vật thể. Ở đâu có vật thể, sinh hoạt đó gồm chất.

kimsa88
cf68