Chất Hữu Cơ X Có Ctpt C5H8O2

     

Từ những phương án ta thấy ngay C với D yêu cầu loại ngay do sẽ mang đến ancol ko no và andehit có công dụng làm mất màu nước brom

Ta có:


Có 5 hỗn hợp đựng riêng biệt trong năm ống nghiệm: (NH4)2SO4, FeCl2, Cr(NO3)3, K2CO3, Al(NO3)3. Mang đến dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào khoảng thời gian dung dịch trên. Sau phản ứng kết thúc, số ống nghiệm gồm kết tủa là


Cho những phát biểu sau?

(1) FeO được pha trộn từ phản nghịch ứng nhiệt độ phân Fe(OH)2 (không bao gồm không khí, O2)

(2) Thổi khí CO2 dư vào dung dịch NaAlO2 chiếm được Al(OH)3

(3) Cho sắt kẽm kim loại Fe tác dụng với hỗn hợp HNO3 loãng, dư thu được muối hạt Fe(NO3)2

(4) Điện phân Al2O3 rét chảy sẽ thu được Al

(5) cho luồng H2 qua ZnO nung nóng thu được Zn

(6) Điện phân dung dịch MgCl2 (dư) thì cân nặng dung dịch giảm bằng cân nặng của Cl2 cùng H2 thoát ra

(7) cho những chất sau: FeCl2, FeCl3; Fe3O4, Fe(NO3)2; Fe(NO3)3; HCl với S tất cả 6 chất vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử.

Bạn đang xem: Chất hữu cơ x có ctpt c5h8o2

Số phạt biểu không nên là?


A. 1


B. 2


C. 3


D. 4


Câu 4:


Dãy gồm các chất đều công dụng được với hỗn hợp HCl loãng là:


A. KNO3, CaCO3, Fe(OH)3


B. FeS, BaSO4, KOH


C. AgNO3, (NH4)2CO3, CuS


D. Mg(HCO3)2, HCOONa, CuO


Câu 5:


Cho 10,72 gam hỗn hợp tất cả Al(OH)3 với FeSO4 vào dung dịch đựng a mol H2SO4 loãng (dùng dư) thu được hỗn hợp Ba(OH)2 dư vào X, phản bội ứng được biễu diễn theo thiết bị thị sau:

Giá trị của a là:


A. 0,14


B. 0,20


C. 0,15


D. 0,18


Câu 6:


Poli(metyl metacrylat) và nilon–6 được chế tạo thành từ những monome tương xứng là


A. CH2=CH–COOCH3 vàH2N-CH26-COOH


B. CH2=C(CH3)–COOCH3vàH2N-CH26-COOH


C. CH3–COO–CH=CH2vàH2N-CH25-COOH


D.CH2=C(CH3)–COOCH3vàH2N-CH25-COOH


Bình luận


comment
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện tại tandk.com.vn


*

link
tin tức tandk.com.vn
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng chuẩn nhé!


Đăng ký


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập


tandk.com.vn

Bằng bí quyết đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Trình Độ Văn Hóa Trong Hồ Sơ Xin Việc Trình Bày Thế Nào? Trình Độ Văn Hóa Là Gì


Đăng nhập


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


tandk.com.vn

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: 5+ Cách Scan Tài Liệu Bằng Điện Thoại Đơn Giản Trong Tích Tắc


Quên mật khẩu


Nhập add email chúng ta đăng ký để đưa lại mật khẩu
mang lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


tandk.com.vn

Bằng phương pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản áp dụng và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Bạn sung sướng để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
tandk.com.vn