CHO 11.36 GAM HỖN HỢP GỒM FE FEO FE2O3 FE3O4

     

Cho 11,36 gam lếu hợp bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 làm phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư nhận được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử nhất ở đktc) với dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X sau bội phản ứng được m gam muối hạt khan. Cực hiếm m là:


- áp dụng cách thức qui thay đổi nguyên tử

Qui đổi 11,36 gam láo hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 là các thành phần hỗn hợp của x mol Fe cùng y mol O.

Bạn đang xem: Cho 11.36 gam hỗn hợp gồm fe feo fe2o3 fe3o4

Ta có: mHH = 56x + 16y = 11,36 (1)

Bảo toàn e :(3n_Fe = 2n_O + 3n_NO = > 3x = 2y + 0,18,,_(2),,)

- áp dụng công thức giải nhanh: (m_Fe = frac7.m_hh + 56.n_e10) 


Cách 1: áp dụng phương pháp qui thay đổi nguyên tử

Qui thay đổi 11,36 gam lếu hợp bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 là hỗn hợp của x mol Fe với y mol O.

Ta có: mHH = 56x + 16y = 11,36 (1)

Bảo toàn e :(3n_Fe = 2n_O + 3n_NO = > 3x = 2y + 0,18,,_(2),,)

Giải hệ (1) và (2) => x = 0,16 mol; y = 0,15 mol

(n_Fe(NO_3)_3 = n_Fe = x = 0,16mol_, = > m_Fe(NO_3)_3 = 0,16.242 = 38,72gam)

Cách 2: áp dụng công thức giải nhanh.

(eginarraylm_Fe = frac7.m_hh + 56.n_e10 = frac7.11,36 + 56.0,06.310 = 8,96gam\n_Fe(NO_3)_3 = n_Fe = frac8,9656 = 0,16mol_,_m_Fe(NO_3)_3 = 0,16.242 = 38,72gamendarray) 


Đáp án đề xuất chọn là: d


...

Xem thêm: Suy Nghĩ Của Em Về Ý Nghĩa Của Tình Yêu Thương, Nghị Luận Xã Hội 200 Chữ Về Tình Yêu Thương


Bài tập có liên quan


Bài tập quy đổi sắt Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Nung m gam bột fe trong oxi thu được 3 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn X. Hoà chảy hết các thành phần hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 dư thoát ra 0,56 lít NO (đktc) là thành phầm khử duy nhất. Quý giá m là:


Vào nạm kỷ XVII các nhà kỹ thuật đã lấy được một mẩu sắt nguyên chất từ các mảnh vỡ lẽ của thiên thạch. Sau khi mang về phòng nghiên cứu do bảo vệ không xuất sắc nên nó bị oxi biến thành m gam chất rắn X bao gồm Fe và các oxit của nó. Để xác định cân nặng của mẩu fe thì những nhà khoa học đã mang đến m gam chất rắn X trên vào vào dung dịch HNO3 loãng, dư nhận được khí NO duy nhất với dung dịch muối hạt Y. Cô cạn hỗn hợp muối Y cân nặng 48,4 gam chất rắn khan. Mẩu thiên thạch bằng sắt nguyên hóa học đó có trọng lượng là:


Cho 11,36 gam lếu hợp bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 với Fe3O4 bội phản ứng không còn với dung dịch HNO3 loãng dư nhận được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất ở đktc) cùng dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X sau phản ứng được m gam muối bột khan. Quý hiếm m là:


Nung 8,4 gam sắt trong không khí, sau phản bội ứng nhận được m gam X bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Hoà tung m gam tất cả hổn hợp X bởi HNO3 dư, chiếm được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là thành phầm khử duy nhất. Quý giá m là:


Nung m gam sắt trong ko khí, sau một thời gian ta chiếm được 11,2 gam hỗn hợp chất rắn X bao gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hoà tan hết 11,2 gam tất cả hổn hợp chất rắn X vào hỗn hợp HNO3 dư nhận được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Quý giá m là:


Hoà tan hết m gam hỗn hợp X tất cả Fe, Fe2O3, Fe3O4 trong dung dịch HNO3 đặc nóng nhận được 4,48 lít khí màu nâu tuyệt nhất (đktc). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng nhận được 145,2 gam muối khan, cực hiếm m là:


Hoà tan hoàn toàn 49,6 gam hh X tất cả Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 bởi H2SO4 đặc, rét thu được hỗn hợp Y và 8,96 lít khí SO2(đktc). Thành phần tỷ lệ về cân nặng của oxi trong các thành phần hỗn hợp X và trọng lượng muối trong dung dịch Y theo thứ tự là:


Để khử trọn vẹn 3,04 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 đề nghị 0,05 mol H2. Mặt khác hoà tan trọn vẹn 3,04 gam các thành phần hỗn hợp X trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thì nhận được thể tích V ml SO2 (đktc). Cực hiếm V(ml) là:


Hỗn đúng theo X gồm Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 cùng với số mol mỗi chất là 0,1 mol hoà tan không còn vào dung dịch Y gồm (HCl, H2SO4 loãng) dư thu được dung dịch Z. Bé dại từ từ hỗn hợp Cu(NO3)2 1M vào dung dịch Z cho tới khi xong xuôi thoát khí NO. Thể tích dung dịch Cu(NO3)2 phải dùng với thể tích khí thoát ra sống đktc là:


Nung x mol Fe và 0,15 mol Cu trong không gian một thời hạn thu được 63,2 gam hỗn hợp chất rắn. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp chất rắn trên bằng H2SO4 đặc, nóng, dư thu được dung dịch Y cùng 6,72 lít khí SO2 (đktc). Giá trị của x mol là


Cho 8,16 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Fe, FeO, Fe3O4 với Fe2O3 phản nghịch ứng không còn với dung dịch HNO3 loãng, chiếm được 1,344 lít NO (đktc) với dung dịch Z. Dung dịch Z hòa tan tối đa 5,04 gam Fe hiện ra khí NO. Biết trong những phản ứng, NO là sản phẩm khử tuyệt nhất của N+5. Số mol HNO3 đang phản ứng là


Hòa tan hoàn toàn 2,44 gam bột X tất cả FeO, Fe3O4, Fe2O3, Cu bởi dung dịch H2SO4 sệt nóng, dư. Sau phản ứng nhận được 0,504 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc) với dung dịch cất 6,6 gam hỗn hợp muối sunfat. Phần trăm trọng lượng của Cu trong X là


Cho 52 gam hỗn hợp A có Fe, FeO, Fe3O4, Cu, CuO vào m gam hỗn hợp H2SO4 98% (to), bội nghịch ứng hoàn toàn thu được 2,24 lít khí SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất), hỗn hợp M chứa 108 gam 2 muối sunfat và 1,6 gam chất rắn không tan chỉ bao gồm một kim loại. Quý giá của m là


Hoà tan không còn m gam hỗn hợp X gồm Fe, FeS, FeS2 với S bằng HNO3 nóng dư thu được 9,072 lít khí màu sắc nâu duy nhất (đktc, sản phẩm khử duy nhất) với dung dịch Y. Chia dung dịch Y thành 2 phần bởi nhau.

Phần 1 cho công dụng với hỗn hợp BaCl2 dư chiếm được 5,825 gam kết tủa trắng.

Phần 2 chảy trong dung dịch NaOH dư thu được kết tủa Z, nung Z trong không gian đến trọng lượng không đổi được a gam chất rắn.

Xem thêm: Nên Chọn Mua Robot Hút Bụi Lau Nhà Của Đức Loại Nào Tốt? Robot Lau Nhà Của Đức

Giá trị của m cùng a theo lần lượt là:


Đốt cháy trọn vẹn 6,48 gam tất cả hổn hợp X gồm: FeS, FeS2, S, Cu, CuS, FeCu2S2 thì cần 2,52 lít oxi cùng thấy thoát ra 1,568 lít (đktc) SO2. Mặt khác đến 6,48 gam X tác dụng dung dịch HNO3 rét dư nhận được V lít khí màu nâu độc nhất vô nhị (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. đến dung dịch Y tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư nhận được m gam kết tủa. Quý giá của V cùng m thứu tự là:


Hỗn đúng theo X có Fe3O4, CuO, Al, trong những số ấy oxi chiếm 25% khối lượng. Mang đến 1,344 lít khí teo (đktc) trải qua m gam X (to), sau một thời hạn thu được hóa học rắn Y và tất cả hổn hợp khí Z gồm tỉ khối đối với H2 bởi 18. Hòa tan trọn vẹn Y trong dung dịch HNO3 loãng dư nhận được dung dịch đựng 3,08m gam muối và 0,896 lít khí NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Cực hiếm của m gần nhất với giá trị nào dưới đây ?


Hòa tan không còn a mol FeCO3 vào dung dịch HCl (lấy dư 10% so với lượng phải dùng) thu được dung dịch X. đến dung dịch AgNO3 dư vào hỗn hợp X chiếm được b gam kết tủa. Biết thành phầm khử của N+5

là khí NO duy nhất, các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Biểu thức về quan hệ giữa a cùng b là


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT vày Bộ tin tức và Truyền thông.